Bát, đĩa | 401 sản phẩm

Cặp Dĩa Song Hỷ

Cặp Dĩa Song Hỷ

(1 đánh giá)

100,000 VND

Kích thước: 19 x 3 cm

Bộ 4 Dĩa Gốm Men Rạn Có Triện – Nhật

Bộ 4 Dĩa Gốm Men Rạn Có Triện – Nhật

(1 đánh giá)

200,000 VND

Chất liệu: Gốm men rạn Kích thước: 16 x 10 x 2 cm

Bộ 5 Dĩa Sứ Sâu Lòng Viền Vàng Cao Cấp

Bộ 5 Dĩa Sứ Sâu Lòng Viền Vàng Cao Cấp

(1 đánh giá)

700,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 23.5 x 4.5 cm

Dĩa Thủy Tinh Trái Nho

Dĩa Thủy Tinh Trái Nho

(1 đánh giá)

53,000 VND

Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: 16 x 3 cm

Dĩa Sứ Men Lam Con Cá Có Triện

Dĩa Sứ Men Lam Con Cá Có Triện

(1 đánh giá)

80,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 16.5 x 2 cm

Dĩa Sứ Bông Xanh Viền Vàng

Dĩa Sứ Bông Xanh Viền Vàng

(1 đánh giá)

63,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 16 x 2 cm

Dĩa Men Lam Vẽ Hoa

Dĩa Men Lam Vẽ Hoa

(1 đánh giá)

310,000 VND

Kích thước: 16 x 3 cm Chất liệu: Men Lam

Dĩa Men Lam Vẽ Con Sóc Có Triện

Dĩa Men Lam Vẽ Con Sóc Có Triện

(1 đánh giá)

120,000 VND

Chất liệu: Men Lam Kích thước: 14 x 2 cm

Cặp Dĩa Wead & Son

Cặp Dĩa Wead & Son

(1 đánh giá)

250,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 16 x 3 cm

Cặp Dĩa Sứ Vẽ Nổi

Cặp Dĩa Sứ Vẽ Nổi

(1 đánh giá)

170,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 24 x 2 cm

Cặp Dĩa Sứ Trái Cây Vân Nổi Có Triện

Cặp Dĩa Sứ Trái Cây Vân Nổi Có Triện

(1 đánh giá)

180,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 24 x 3 cm

Cặp Dĩa Sứ Snoopy

Cặp Dĩa Sứ Snoopy

(1 đánh giá)

80,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 15 x 2 cm

Cặp Dĩa Sứ Sâu Lòng Cây Trúc Vẽ Vàng Viền Vàng

Cặp Dĩa Sứ Sâu Lòng Cây Trúc Vẽ Vàng Viền Vàng

(1 đánh giá)

220,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 21 x 3.5 cm

Cặp Dĩa Sứ Viền Vàng

Cặp Dĩa Sứ Viền Vàng

(1 đánh giá)

110,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 15 x 2 cm

Cặp Dĩa Sứ Ngũ Sắc Vẽ Vàng Có Triện

Cặp Dĩa Sứ Ngũ Sắc Vẽ Vàng Có Triện

(1 đánh giá)

120,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 14 x 2.5 cm

Cặp Dĩa Sứ Hoa Xưa

Cặp Dĩa Sứ Hoa Xưa

(1 đánh giá)

150,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 21 x 19 x 2 cm

Cặp Dĩa Sứ Hoa Vẽ Tay

Cặp Dĩa Sứ Hoa Vẽ Tay

(1 đánh giá)

250,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 27.5 x 2 cm

Cặp Dĩa Sứ Họa Tiết viền Dĩa

Cặp Dĩa Sứ Họa Tiết viền Dĩa

(1 đánh giá)

75,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 20 x 2 cm

Cặp Dĩa Sứ Gấu

Cặp Dĩa Sứ Gấu

(1 đánh giá)

110,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 16 x 2 cm

Cặp Dĩa Sứ

Cặp Dĩa Sứ

(1 đánh giá)

170,000 VND

Chất liệu: Sứ Kích thước: 23 x 3 cm