Bát, đĩa | 183 sản phẩm

Bộ dụng cụ bàn tiệc

Bộ dụng cụ bàn tiệc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ dụng cụ bàn tiệc Mã: 011SN01-101 Gồm: dao muỗng nĩa chén dĩa...

Công ty Thiết Bị Nhà Hàng KHách Sạn 47 Đường số 12, Phường 11, Quận Gò Vấp, TPHCM 0989999047
Đĩa bạc đựng thức ăn

Đĩa bạc đựng thức ăn

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đĩa bạc đựng thức ăn

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa nhựa - TN08

Bộ bát đĩa nhựa - TN08

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa nhựa - TN08

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa nhựa - TN07

Bộ bát đĩa nhựa - TN07

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa nhựa - TN07

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa nhựa - TN06

Bộ bát đĩa nhựa - TN06

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa nhựa - TN06

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa nhựa - TN05

Bộ bát đĩa nhựa - TN05

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa nhựa - TN05

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa nhựa - TN04

Bộ bát đĩa nhựa - TN04

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa nhựa - TN04

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa nhựa - TN03

Bộ bát đĩa nhựa - TN03

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa nhựa - TN03

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa nhựa - TN02

Bộ bát đĩa nhựa - TN02

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa nhựa - TN02

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa nhựa - TN01

Bộ bát đĩa nhựa - TN01

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa nhựa - TN01

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ chén đĩa sứ trắng

Bộ chén đĩa sứ trắng

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ chén đĩa sứ trắng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa sứ Bát Tràng

Bộ bát đĩa sứ Bát Tràng

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa sứ Bát Tràng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa sứ Luminarc

Bộ bát đĩa sứ Luminarc

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa sứ Luminarc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ 6 chén sứ Opal cao cấp

Bộ 6 chén sứ Opal cao cấp

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ 6 chén sứ Opal cao cấp

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ tô chén đĩa sứ chỉ xanh lá

Bộ tô chén đĩa sứ chỉ xanh lá

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ tô chén đĩa sứ chỉ xanh lá

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ tô chén đĩa cao cấp

Bộ tô chén đĩa cao cấp

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ tô chén đĩa cao cấp

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ chén sứ Minh Long cao cấp

Bộ chén sứ Minh Long cao cấp

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ chén sứ Minh Long cao cấp

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ chén sứ bóng

Bộ chén sứ bóng

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ chén sứ bóng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ chén sứ cao cấp

Bộ chén sứ cao cấp

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ chén sứ cao cấp

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
Bộ bát đĩa sứ Sứ Sương

Bộ bát đĩa sứ Sứ Sương

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ bát đĩa sứ Sứ Sương

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539