Cảm biến khoảng cách quang điện

(1 đánh giá)

Mã SP: BOD0002
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Balluff

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :09-12-2015 09:37:10

Bảo hành :12 tháng

BOD 26K-LA01-S4-C, Laser red light, Connector,0...10 V, 17.0x50.0x50.0 mm

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

ANS VIETNAM

D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

0916.925.824 - 0932.463.184

bao.ans@ansvietnam.com

http://ansvietnam.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

 

 

 

 

 • Photoelectric distance sensor BOD0002

   

  BOD 26K-LA01-S4-C, Laser red light, Connector,0...10 V, 17.0x50.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0004

   

  BOD 26K-LA02-S4-C, Laser red light, Connector,0...10 V, 17.0x50.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0005

   

  BOD 26K-LB04-S115-C, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO/NC, PNP (2x), 17.0x50.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0006

   

  BOD 26K-LB05-S115-C, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO/NC, PNP (2x), 17.0x50.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0007

   

  BOD 26K-LB06-S92-C, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO/NC, PNP (1x), 17.0x50.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0008

   

  BOD 26K-LB07-S92-C, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO/NC, PNP (1x), 17.0x50.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000C

   

  BOD 26K-LBR04-S115-C, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO/NC, PNP (2x), 17.0x50.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000E

   

  BOD 26K-LBR05-S115-C, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO/NC, PNP (2x), 17.0x50.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000L

   

  BOD 21M-LA01-S92, Laser red light, Connector,1...10 V, Push-pull NO/NC, PNP/NPN (2x), 30.0x77.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000M

   

  BOD 21M-LA02-S92, Laser red light, Connector,1...10 V, Push-pull NO/NC, PNP/NPN (2x), 30.0x77.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000N

   

  BOD 21M-LA04-S92, Laser red light, Connector,1...10 V, Push-pull NO/NC, PNP/NPN (2x), 30.0x77.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000P

   

  BOD 21M-LB01-S92, Laser red light, Connector,4...20 mA, Push-pull NO/NC, PNP/NPN (2x), 30.0x77.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000R

   

  BOD 21M-LB02-S92, Laser red light, Connector,4...20 mA, Push-pull NO/NC, PNP/NPN (2x), 30.0x77.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000T

   

  BOD 21M-LB04-S92, Laser red light, Connector,4...20 mA, Push-pull NO/NC, PNP/NPN (2x), 30.0x77.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000U

   

  BOD 63M-LA02-S115, Laser red light, Connector,0...10 V, NO, PNP (2x), 35.0x90.0x70.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000W

   

  BOD 63M-LA04-S115, Laser red light, Connector,0...10 V, NO, PNP (2x), 35.0x90.0x70.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0010

   

  BOD 63M-LB02-S115, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO, PNP (2x), 35.0x90.0x70.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0011

   

  BOD 63M-LB04-S115, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO, PNP (2x), 35.0x90.0x70.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0012

   

  BOD 63M-LI06-S4, Laser red light, Connector,hex 00C8...1770 für Wl...Wh, NO, PNP (2x), 35.0x90.0x70.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001C

   

  BOD 66M-RB11-S92, LED, red light, Connector,4...20 mA, NO/NC, push pull PNP/NPN, 30.0x73.2x100.5 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001E

   

  BOD 66M-LA14-S92, Laser red light, Connector,1...10 V, NO/NC, push pull PNP/NPN, 30.0x73.2x100.5 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001F

   

  BOD 66M-LB14-S92, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO/NC, push pull PNP/NPN, 30.0x73.2x100.5 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001H

   

  BOD 66M-RA11-S92, LED, red light, Connector,1...10 V, NO/NC, push pull PNP/NPN, 30.0x73.2x100.5 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001K

   

  BOD 66M-LB12-S92, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO/NC, push pull PNP/NPN, 30.0x73.2x100.5 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001L

   

  BOD 6K-RA02-S75, LED, red light, Connector,1...10 V, NO/NC, PNP (1x), 12.0x21.6x41.5 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001M

   

  BOD 6K-RA02-02, LED, red light, Cable,1...10 V, NO/NC, PNP (1x), 12.0x21.6x37.9 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001R

   

  BOD 6K-RA03-S75, LED, red light, Connector,1...10 V, NO/NC, PNP (1x), 12.0x21.6x41.5 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0001

   

  BOD 26K-LA01-C-06, Laser red light, Cable,0...10 V, 17.0x50.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0003

   

  BOD 26K-LA02-C-06, Laser red light, Cable,0...10 V, 17.0x50.0x50.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD000Y

   

  BOD 63M-LA05-S115, Laser red light, Connector,0...10 V, NO, NPN (2x), 35.0x90.0x70.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0017

   

  BOD 63M-LA03-S115, Laser red light, Connector,0...10 V, NO, NPN (2x), 35.0x90.0x70.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0018

   

  BOD 63M-LB03-S115, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO, NPN (2x), 35.0x90.0x70.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD0019

   

  BOD 63M-LB05-S115, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO, NPN (2x), 35.0x90.0x70.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001J

   

  BOD 66M-LA12-S92, Laser red light, Connector,1...10 V, NO/NC, push pull PNP/NPN, 30.0x73.2x100.5 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001N

   

  BOD 23K-LA01-S92, Laser red light, Connector,0...10 V, NO/NC, PNP/NPN/Auto-Detect, 51.0x52.4x23.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001P

   

  BOD 23K-LB01-S92, Laser red light, Connector,4...20 mA, NO/NC, PNP/NPN/Auto-Detect, 51.0x52.4x23.0 mm

  More

 • Photoelectric distance sensor BOD001T

   

  BOD 6K-RA03-02, LED, red light, Cable,1...10 V, NO/NC, PNP (1x), 12.0x21.6x37.9 mm

  More

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

ANS VIETNAM

D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

bao.ans@ansvietnam.com

http://ansvietnam.gianhangvn.com

0916.925.824 - 0932.463.184

Sản phẩm xem thêm