Cảm biến mức giới hạn | 103 sản phẩm

Hycontrol | Hycontrol Vietnam | Level measurement | Pitesco Vietnam

Hycontrol | Hycontrol Vietnam | Level measurement | Pitesco Vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Level measurement Hãng sản xuất: Hycontrol Xuất xứ : USA Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Vibration Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SENDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

Vibration Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SENDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Vibration Level Switch Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Ultrasonic Type Level Indicator | TOWA SEIDEN | TOWA SENDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

Ultrasonic Type Level Indicator | TOWA SEIDEN | TOWA SENDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Ultrasonic Type Level Indicator Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Sounding Level Meter | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

Sounding Level Meter | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Sounding Level Meter Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
DIAL GAUGE LEVEL METER | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

DIAL GAUGE LEVEL METER | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: DIAL GAUGE LEVEL METER Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Level Switch, Flow Line Displacer | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VN

Level Switch, Flow Line Displacer | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Level Switch, Flow Line Displacer Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Capacitance Type Level Sensors | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

Capacitance Type Level Sensors | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Capacitance Type Level Sensors Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Super Compact Paddle Type Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SEI DEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

Super Compact Paddle Type Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SEI DEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Super Compact Paddle Type Level Switch Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Rotary Paddle Type Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VN

Rotary Paddle Type Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Rotary Paddle Type Level Switch Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Low Water Level Limiter | NRS 1-7b | level sensor | Cảm biến lưu lượng | Gestra Vietnam

Low Water Level Limiter | NRS 1-7b | level sensor | Cảm biến lưu lượng | Gestra Vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Low Water Level Limiter | NRS 1-7b | level sensor | Cảm biến lưu lượng | Gestra Vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Cảm biến | Continuous Level Electrode | NRGT 26-1C (600mm) | NRGT 26-1C | Gestra Vietnam

Cảm biến | Continuous Level Electrode | NRGT 26-1C (600mm) | NRGT 26-1C | Gestra Vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cảm biến | Continuous Level Electrode | NRGT 26-1C (600mm) | NRGT 26-1C | Gestra Vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
CAM BIEN MUC/CA18CLF08TO(LEVEL SWITCH)

CAM BIEN MUC/CA18CLF08TO(LEVEL SWITCH)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

* CẢM BIẾN MỨC (LEVEL SWITCH) - CARLO GAVAZZI * MODEL: CA18CLF08TO/TC * NGUỒN CẤP: 24 - 250VAC * KHOÃNG CÁCH NHẬN: 3 - 8mm

Gentech VietNam | Gentechsensor Việt Nam | Thiết Bị Đo Mức Gentech | Level Sensor Gentech

Gentech VietNam | Gentechsensor Việt Nam | Thiết Bị Đo Mức Gentech | Level Sensor Gentech

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Level Sensors Hãng sản xuất: Gentech Xuất xứ : Scotland Tel: 0986.37.47.86 Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Gentech VietNam | Level Sensors Top or Bottom | Thiết Bị Đo Mức Gentech | Level Sensor Gentech

Gentech VietNam | Level Sensors Top or Bottom | Thiết Bị Đo Mức Gentech | Level Sensor Gentech

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Level Sensors Hãng sản xuất: Gentech Xuất xứ : Scotland Tel: 0986.37.47.86 Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Flowline Vietnam | Level Switches Flowline | Thiế bị và cảm biến siêu âm dùng để đo mức

Flowline Vietnam | Level Switches Flowline | Thiế bị và cảm biến siêu âm dùng để đo mức

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Level Switch Phân phối: Pitesco Việt Nam Tel: 0914.643.179 Hãng sản xuất: Flowline Xuất xứ : USA

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Engler VietNam | Float Switch Engler | Phao Đo Mức Engler | Level Switch Engler

Engler VietNam | Float Switch Engler | Phao Đo Mức Engler | Level Switch Engler

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Phao đo mức nước, Float Switch Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam Tel: 0986.37.47.86 Xuất Xứ: Germany

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Level Transmitter Noeding Messtechnik | Noeding VietNam | Thiết Bị Đo Mức Noeding

Level Transmitter Noeding Messtechnik | Noeding VietNam | Thiết Bị Đo Mức Noeding

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Thiết bị đo mức nước, level transmitter Loại sản phẩm: Noeding Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam Tel: 0986.37.47.86 Xuất Xứ: Germany

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Level switch | noeding-messtechnik VietNam | Thiết bị đo mức Noeding

Level switch | noeding-messtechnik VietNam | Thiết bị đo mức Noeding

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Thiết bị đo mức nước, level transmitter Loại sản phẩm: Noeding Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam Tel: 0986.37.47.86 Xuất Xứ: Germany

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
GT2-H12

GT2-H12

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sensor Head Model : GT2-H12 Hãng : Keyence

HQ Vietnam Tech Co.,Ltd 461/12 Đường Nguyễn Văn Linh-Quận Long Biên 0904885557
CẢM BIẾN MỨC CHẤT LỎNG VP04EP-Carlo gavazzi

CẢM BIẾN MỨC CHẤT LỎNG VP04EP-Carlo gavazzi

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

* Model: VP04E/EP -Nguồn cấp: DC: 10-40VDC ; AC: 110-230VAC -Output: NPN/PNP