Cảm biến mức giới hạn | 102 sản phẩm

CAM BIEN MUC/CA18CLF08TO(LEVEL SWITCH)

CAM BIEN MUC/CA18CLF08TO(LEVEL SWITCH)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

* CẢM BIẾN MỨC (LEVEL SWITCH) - CARLO GAVAZZI * MODEL: CA18CLF08TO/TC * NGUỒN CẤP: 24 - 250VAC * KHOÃNG CÁCH NHẬN: 3 - 8mm

UFL-30 Ultrasonic Clamp-on Flow Meter | UFL-30 bộ chuyển đổi tính hiệu lưu lượng  Elis Plzen

UFL-30 Ultrasonic Clamp-on Flow Meter | UFL-30 bộ chuyển đổi tính hiệu lưu lượng Elis Plzen

(1 đánh giá)

1 VND

UFL-30 Ultrasonic Clamp-on Flow Meter | UFL-30 bộ chuyển đổi tính hiệu lưu lượng Elis Plzen

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474 Thêm vào giỏ hàng
UFP-20 Portable Ultrasonic Flowmeter Elis Plzen | UFW-100 đo lưu lượng bằng sóng siêu âm Elis Plzen

UFP-20 Portable Ultrasonic Flowmeter Elis Plzen | UFW-100 đo lưu lượng bằng sóng siêu âm Elis Plzen

(1 đánh giá)

1 VND

UFP-20 Portable Ultrasonic Flowmeter Elis Plzen | UFW-100 đo lưu lượng bằng sóng siêu âm cằm tay Elis Plzen

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474 Thêm vào giỏ hàng
UFW-100 Ultrasonic Flowmeter Elis Plzen | UFW-100 đo lưu lượng bằng sóng siêu âm Elis Plzen

UFW-100 Ultrasonic Flowmeter Elis Plzen | UFW-100 đo lưu lượng bằng sóng siêu âm Elis Plzen

(1 đánh giá)

1 VND

UFW-100 Ultrasonic Flowmeter Elis Plzen | UFW-100 đo lưu lượng bằng sóng siêu âm Elis Plzen

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474 Thêm vào giỏ hàng
MRG-10 Flat Radar Level Sensor Elis Plze | MRG-10 cảm biến sóng rada Elis Plzen | Elis Plzen Vietnam

MRG-10 Flat Radar Level Sensor Elis Plze | MRG-10 cảm biến sóng rada Elis Plzen | Elis Plzen Vietnam

(1 đánh giá)

1 VND

MRG-10 Flat Radar Level Sensor Elis Plze | MRG-10 cảm biến sóng rada Elis Plzen

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474 Thêm vào giỏ hàng
MRF-10 Flat Radar Level Sensor Elis Plze | MRF-10 cảm biến sóng rada Elis Plzen | Elis Plzen Vietnam

MRF-10 Flat Radar Level Sensor Elis Plze | MRF-10 cảm biến sóng rada Elis Plzen | Elis Plzen Vietnam

(1 đánh giá)

1 VND

MRF-10 Flat Radar Level Sensor Elis Plze | MRF-10 cảm biến sóng rada Elis Plzen

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474 Thêm vào giỏ hàng
LPU-420-W Programmable display Elis Plzen | LPU-420-W bộ hiển thi Elis Plzen | Elis Plzen Vietnam

LPU-420-W Programmable display Elis Plzen | LPU-420-W bộ hiển thi Elis Plzen | Elis Plzen Vietnam

(1 đánh giá)

1 VND

LPU-420-W Programmable display Elis Plzen | LPU-420-W bộ hiển thi Elis Plze

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474 Thêm vào giỏ hàng
LLU-400 Ultrasonic level meters Elis Plzen | LLU-400 đo mức Elis Plzen | Elis Plzen Vietnam

LLU-400 Ultrasonic level meters Elis Plzen | LLU-400 đo mức Elis Plzen | Elis Plzen Vietnam

(1 đánh giá)

1 VND

LLU-400 Ultrasonic level meters Elis Plzen | LLU-400 đo mức Elis Plzen

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474 Thêm vào giỏ hàng
Hycontrol | Hycontrol Vietnam | Level measurement | Pitesco Vietnam

Hycontrol | Hycontrol Vietnam | Level measurement | Pitesco Vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Level measurement Hãng sản xuất: Hycontrol Xuất xứ : USA Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Vibration Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SENDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

Vibration Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SENDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Vibration Level Switch Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Ultrasonic Type Level Indicator | TOWA SEIDEN | TOWA SENDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

Ultrasonic Type Level Indicator | TOWA SEIDEN | TOWA SENDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Ultrasonic Type Level Indicator Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Sounding Level Meter | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

Sounding Level Meter | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Sounding Level Meter Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
DIAL GAUGE LEVEL METER | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

DIAL GAUGE LEVEL METER | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: DIAL GAUGE LEVEL METER Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Level Switch, Flow Line Displacer | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VN

Level Switch, Flow Line Displacer | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Level Switch, Flow Line Displacer Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Capacitance Type Level Sensors | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

Capacitance Type Level Sensors | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Capacitance Type Level Sensors Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Super Compact Paddle Type Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SEI DEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

Super Compact Paddle Type Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SEI DEN VIETNAM | PITESCO VIETNAM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Super Compact Paddle Type Level Switch Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Rotary Paddle Type Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VN

Rotary Paddle Type Level Switch | TOWA SEIDEN | TOWA SEIDEN VIETNAM | PITESCO VN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Rotary Paddle Type Level Switch Hãng sản xuất: TOWA SEIDEN Xuất xứ : JAPAN Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Low Water Level Limiter | NRS 1-7b | level sensor | Cảm biến lưu lượng | Gestra Vietnam

Low Water Level Limiter | NRS 1-7b | level sensor | Cảm biến lưu lượng | Gestra Vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Low Water Level Limiter | NRS 1-7b | level sensor | Cảm biến lưu lượng | Gestra Vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Cảm biến | Continuous Level Electrode | NRGT 26-1C (600mm) | NRGT 26-1C | Gestra Vietnam

Cảm biến | Continuous Level Electrode | NRGT 26-1C (600mm) | NRGT 26-1C | Gestra Vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cảm biến | Continuous Level Electrode | NRGT 26-1C (600mm) | NRGT 26-1C | Gestra Vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Gentech VietNam | Gentechsensor Việt Nam | Thiết Bị Đo Mức Gentech | Level Sensor Gentech

Gentech VietNam | Gentechsensor Việt Nam | Thiết Bị Đo Mức Gentech | Level Sensor Gentech

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Type: Level Sensors Hãng sản xuất: Gentech Xuất xứ : Scotland Tel: 0986.37.47.86 Phân phối: Pitesco Việt Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474