cảm biến tầm nhìn

(1 đánh giá)

Mã SP: BVS0003
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Balluff

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :08-12-2015 15:16:36

Bảo hành :12 tháng

BVS OI-3-001-E, Series OI, LED, red light, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

ANS VIETNAM

D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

0916.925.824 - 0932.463.184

bao.ans@ansvietnam.com

http://ansvietnam.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

 

 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNGLIÊN HỆ

 

Nguyễn Thị Bích Hạnh  -   Nguyễn Thị Thúy Ngân

 

Cellphone: 0916.925.824 (Ms Hạnh)   -   0165.362.5820 (Ms Ngân)

 

 Email: hanh.ans@ansvietnam.com   -   ngan.ans@ansvietnam.com

 

QUÝ KHÁCHHÃYLIÊN HỆ VỚI CHÚNGTÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT.

GỞI QUÝ KHÁCH LIST SẢN PHẨM HIỆN CHÚNGTÔI PHÂN PHỔI.

 

 

 • Vision sensor BVS0003

   

  BVS OI-3-001-E, Series OI, LED, red light, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

   

 • Vision sensor BVS0005

   

  BVS OI-3-003-E, Series OI, LED, red light, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

   

 • Vision sensor BVS000E

   

  BVS OI-3-005-E, Series OI, LED, red light, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

   

 • Vision sensor BVS000F

   

  BVS OI-3-091-E, Series OI, LED, red light, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

   

 • Vision sensor BVS000J

   

  BVS OI-3-051-E, Series OI, LED, red light, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

   

 • Vision sensor BVS000K

   

  BVS OI-3-053-E, Series OI, LED, red light, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

   

 • Vision sensor BVS000T

   

  BVS ID-3-003-E, Series ID, LED, red light, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T
  RS232 (9.6…115.2 kBaud), Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

   

 • Vision sensor BVS000W

   

  BVS OI-3-057-E, Series OI, LED, red light, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 150…1000 mm, Field of view min. 43 x 32 mm, Field of view max. 240 x 180 mm, Focal distance 16.0 mm

 • Vision sensor BVS0012

   

  BVS OI-3-103-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

 • Vision sensor BVS0013

   

  BVS OI-3-105-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

 • Vision sensor BVS0014

   

  BVS OI-3-101-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

   

 • Vision sensor BVS0015

   

  BVS OI-3-151-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

   

 • Vision sensor BVS0016

   

  BVS OI-3-155-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

   

 • Vision sensor BVS0017

   

  BVS OI-3-153-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

   

 • Vision sensor BVS0018

   

  BVS OI-3-157-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 43 x 32 mm, Field of view max. 240 x 180 mm, Focal distance 16.0 mm

   

 • Vision sensor BVS0019

   

  BVS ID-3-101-E, Series ID, LED, infrared, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T
  RS232 (9.6…115.2 kBaud), Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

   

 • Vision sensor BVS001A

   

  BVS ID-3-103-E, Series ID, LED, infrared, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T
  RS232 (9.6…115.2 kBaud), Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

   

 • Vision sensor BVS001F

   

  BVS UR-3-105-E, Series Universal, LED, infrared, PNP (2x), RS232 (9.6…115.2 kBaud)
  Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

   

 • Vision sensor BVS001H

   

  BVS UR-3-101-E, Series Universal, LED, infrared, PNP (2x), RS232 (9.6…115.2 kBaud)
  Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

   

 • Vision sensor BVS001J

   

  BVS UR-3-103-E, Series Universal, LED, infrared, PNP (2x), RS232 (9.6…115.2 kBaud)
  Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

 • Vision sensor BVS001K

   

  BVS UR-3-107-E, Series Universal, LED, infrared, PNP (2x), RS232 (9.6…115.2 kBaud)
  Ethernet 10/100 Base T, Working range 230…1000 mm, Field of view min. 55 x 42 mm, Field of view max. 240 x 180 mm, Focal distance 16.0 mm

   

 • Vision sensor BVS001L

   

  BVS UR-3-005-E, Series Universal, LED, red light, PNP (2x), RS232 (9.6…115.2 kBaud)
  Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

   

 • Vision sensor BVS001M

   

  BVS UR-3-001-E, Series Universal, LED, red light, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T
  RS232 (9.6…115.2 kBaud), Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

   

 • Vision sensor BVS001N

   

  BVS UR-3-003-E, Series Universal, LED, red light, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T
  RS232 (9.6…115.2 kBaud), Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

   

 • Vision sensor BVS0001

   

  BVS ID-3-001-E, Series ID, LED, red light, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T
  RS232 (9.6…115.2 kBaud), Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

   

 • Vision sensor BVS0004

   

  BVS OI-3-002-E, Series OI, LED, red light, NPN (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

   

 • Vision sensor BVS0006

   

  BVS OI-3-004-E, Series OI, LED, red light, NPN (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

   

 • Vision sensor BVS000C

   

  BVS OI-3-006-E, Series OI, LED, red light, NPN (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

   

 • Vision sensor BVS000H

   

  BVS OI-3-093-E, Series OI, LED, red light, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

   

 • Vision sensor BVS000L

   

  BVS OI-3-055-E, Series OI, LED, red light, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

 

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

ANS VIETNAM

D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

bao.ans@ansvietnam.com

http://ansvietnam.gianhangvn.com

0916.925.824 - 0932.463.184

Sản phẩm xem thêm