Căng tin, nhà bếp công nghiệp | 61 sản phẩm

Bàn chậu rửa công nghiệp

Bàn chậu rửa công nghiệp

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 250/ 500 x 500 x 300 / 700 x 500 x 300 / tùy chọn – Kích thước bàn, chân làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa bát công nghiệp 1 hố

Chậu rửa bát công nghiệp 1 hố

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 700 x 500 x 300 mm hoặc 900 x 750 x 800/100 mm - Vật liệu: inox 201 nhập ngoại, dày 1,2mm. - Chân ống D38 tăng chỉnh chiều cao.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa công nghiệp 2 hố inox

Chậu rửa công nghiệp 2 hố inox

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố : 500 x 500 x 300 (mm) – Kích thước bàn làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa công nghiệp 2 hố có giá nan dưới

Chậu rửa công nghiệp 2 hố có giá nan dưới

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước: 1200 x 750 x 800/100 mm – Kích thước hố chậu 500 x 500 x 300 mm – Vật liệu: inox 304 hoặc 201 nhập ngoại, dày 1,2mm. – Hàn inox bằng khí argon – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa công nghiệp 3 ngăn

Chậu rửa công nghiệp 3 ngăn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 1800 x 750 x 800/900 mm - Kích thước: 500 x 500 x 300 mm - Vật liệu: 100% Inox. Mặt bàn làm bằng inox SUS 201 HL PVC 1.0 - Chân bằng ống D38x1.0, giằng chân D22x0.8 - Có chân điều chỉnh cao, thấp

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa công nghiệp 3 hố

Chậu rửa công nghiệp 3 hố

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 250 / 500 x 500 x 300 / 700 x 500 x 300 – Số hố chậu: 03 – Kích thước bàn làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa bát công nghiệp 2 ngăn

Chậu rửa bát công nghiệp 2 ngăn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố : 500 x 500 x 300 (mm) – Kích thước bàn làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa bát công nghiệp 2 ngăn có giá dưới

Chậu rửa bát công nghiệp 2 ngăn có giá dưới

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 250 / 500 x 500 x 300 / 700 x 500 x 300 – Số hố chậu: 02 – Kích thước bàn làm theo yêu cầu – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa công nghiệp 1 hố

Chậu rửa công nghiệp 1 hố

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố : 500 x 500 x 300 (mm) – Kích thước bàn làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa công nghiệp 2 hố

Chậu rửa công nghiệp 2 hố

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước: 1200 x 750 x 800/100 mm – Kích thước hố chậu: 500 x 500 x 300 mm – Vật liệu: inox 201 hoặc 201 nhập ngoại, dày 1,2mm. – Chân ống D38 tăng chỉnh chiều cao.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa công nghiệp 1 ngăn có bàn

Chậu rửa công nghiệp 1 ngăn có bàn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố : 500 x 500 x 300 (mm) – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa công nghiệp 1 hố có giá dưới

Chậu rửa công nghiệp 1 hố có giá dưới

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố: 500 x 500 x 300 (mm) – Kích thước bàn làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa công nghiệp inox 1 hộc

Chậu rửa công nghiệp inox 1 hộc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố : 500 x 500 x 300 (mm) – Kích thước bàn làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa inox công nghiệp 1 hố có bàn

Chậu rửa inox công nghiệp 1 hố có bàn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố : 500 x 500 x 250 / 500 x 500 x 300 / 700 x 500 x 300 (mm). – Kích thước bàn làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa inox công nghiệp 1 hố

Chậu rửa inox công nghiệp 1 hố

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố: 500 x 500 x 300 (mm) – Kích thước bàn làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng. – Thời gian sản xuất: 2 ngày kể từ khi đặt hàng.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa inox công nghiệp 2 ngăn

Chậu rửa inox công nghiệp 2 ngăn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 300 – Kích thước bàn làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa công nghiệp inox treo tường

Chậu rửa công nghiệp inox treo tường

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước hố (mm): 500 x 500 x 250 / 500 x 500 x 300 / 700 x 500 x 300. – Số hố chậu: 01, kích thước bàn làm theo yêu cầu. – Chất liệu inox SUS 304 hoặc 201 theo yêu cầu. – Chân D38 tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao dễ dàng.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa 2 hố có bàn lệch phải

Chậu rửa 2 hố có bàn lệch phải

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 1500 x 750 x 850/950 mm - Vật liệu: Mặt bàn và chậu rửa làm bằng inox SUS 201 HL PVC 1.0 - Chân bằng ống D38x1.0, giằng chân D22x0.8 - Thành cao: 100mm - Mặt bàn dài: 300mm - Có chân điều chỉnh cao, thấp - Chậu rửa 500 x 500 x 300 mm - Kèm 2 bộ thoát nước đáy chậu và 1 vòi cấp nước

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa 2 hố lệch trái

Chậu rửa 2 hố lệch trái

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 1500 x 750 x 850/950 mm - Vật liệu: Mặt bàn và chậu rửa làm bằng inox SUS 201 HL PVC 1.0 - Chân bằng ống D38x1.0, giằng chân D22x0.8 - Thành cao: 100mm - Mặt bàn dài: 300mm - Có chân điều chỉnh cao, thấp - Chậu rửa: 500 x 500 x 300 mm - Kèm 2 bộ thoát nước đáy chậu và 1 vòi cấp nước

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Chậu rửa inox 2 hố

Chậu rửa inox 2 hố

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước: 1200 x 750 x 800/100 mm. – Kích thước hố chậu 500 x 500 x 300 mm. – Chất liệu: inox 201 hoặc 201 tùy chọn. – Chân ống D38 tăng chỉnh chiều cao.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn