Card mở rộng | 9 sản phẩm

Card PCI - USB chuẩn 2.0

Card PCI - USB chuẩn 2.0

(1 đánh giá)

90,000 VND

Dùng kết nối MainBoard với CPU chuẩn 2.0

 Card PCI ra COM 9 chuẩn 2.0

Card PCI ra COM 9 chuẩn 2.0

(1 đánh giá)

175,000 VND

Dùng kết nối MainBoard với CPU chuẩn 2.0

Card PCI ra USB 3.0 Express

Card PCI ra USB 3.0 Express

(1 đánh giá)

290,000 VND

Dùng kết nối MainBoard với CPU chuẩn 3.0

Card LPT chuẩn  3.0 Express

Card LPT chuẩn 3.0 Express

(1 đánh giá)

290,000 VND

Dùng kết nối MainBoard với CPU chuẩn 3.0

Card PCI ra LPT 2.0 ( 25  âm )

Card PCI ra LPT 2.0 ( 25 âm )

(1 đánh giá)

170,000 VND

Dùng kết nối MainBoard với CPU chuẩn 2.0

Card PCI ra 1394  chuẩn 2.0

Card PCI ra 1394 chuẩn 2.0

(1 đánh giá)

165,000 VND

Dùng để kết nối ManBoard với CPU , chuẩn 2.0

Card PCI  ra 1394 ( chuẩn 3.0 I - O ) có thêm 2 cổng 1394 phụ

Card PCI ra 1394 ( chuẩn 3.0 I - O ) có thêm 2 cổng 1394 phụ

(1 đánh giá)

260,000 VND

Dùng để kết nối MainBoard với CPU của máy tính . chuẩn 3.0.1 . có thêm 2 cổng 1394 phụ

Caid PCI - HDMI chuẩn Expess ( 3.0 ) ra 2 cổng ( in HDMI và out HDMI )

Caid PCI - HDMI chuẩn Expess ( 3.0 ) ra 2 cổng ( in HDMI và out HDMI )

(1 đánh giá)

1,500,000 VND

Dùng để kết nối với MainBoard của CPU chuẩn 3.0

Card PCI - HDMI Express ( 3,0 ) ra 1 cổng Out HDMI

Card PCI - HDMI Express ( 3,0 ) ra 1 cổng Out HDMI

(1 đánh giá)

1,300,000 VND

Dùng để kết nối với MainBoard của CPU chuẩn 3.0