Đại lý phân phối độc quyền nguồn Meanwell Taiwan tại Việt nam

(1 đánh giá)

Mã SP: Nguồn Meanwell
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Meanwell

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :15-06-2018 13:29:29

Bảo hành :12 tháng

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : NVKD : Mr Hùng DT : 0936733151 - 0909153888 Skype : dhl.sale02 Email : dhl.sale02@gmail.com

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

32/1 Lê Văn Huân P.13 Q.Tân Bình

0973733151

dhl.sale01@gmail.com

http://cambienbanner.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
 
 Enclosed Switching Power SupplyDescription: http://www.meanwell.com/webnet/images/nes-15s.gif
Wattage
15W~150W
Features
• Miniature size, non-PFC
• High reliability, 5G vibration, 70
capacitors 
• Suitable for critical applications
• 2 outputs are isolated for RID series
Model No.
Data Link
Single
Dual
Triple
Quad
 
NE Series
Description: http://www.meanwell.com/webnet/images/rs-35s.gif
Wattage
15W~350W
Features
• Economical non-PFC models 
• Miniature size with complete protections 
• Most economical models with complete safety certificates
Model No.
Data Link
Single
Dual
Triple
 
 
 
 
 
 
 
 


 
SE Series
Description: http://www.meanwell.com/webnet/images/SE-350s.jpg
Wattage
200W~1500W
Features
• Non-PFC, complete protections 
• Economical medium to high power models with safety 
  certificate
Model No.
Data Link 
PFC Series
Description: http://www.meanwell.com/webnet/images/sp-320s.gif
Wattage
75W~750W
Features
• Built-in active PFC function
• Full range input, complete functions
Model No.
Data Link
Single
Triple
Quad
 
Moving Sign
Description: http://www.meanwell.com/webnet/images/hsp-150s.jpg
Wattage
150W~250W
Features
• Built-in active PFC function
• Output voltage: 
  2.5V, 3.6V, 3.8V, 5V for HSP series
  2.8V / 3.8V for HDP series 
• Suitabel for high efficiency moving sign appication 
• Conformal coating
Model No.
Data Link
Single
Dual
 
 
 
 
 
 
 
 
SPV Series
Description: http://www.meanwell.com/webnet/images/SPV-300s.jpg
Wattage
150W~1500W
Features
• Output voltage programmable from 20~110%
Model No.
Data Link
 
 
 
 
 
U-Bracket
Description: http://www.meanwell.com/webnet/images/USP-350s.jpg
Wattage
150W~500W
Features
• 1U low profile
• Built-in active PFC
• Fanless design
Model No.
Data Link
 
 
 
 
 
 
 RSP Series
Description: http://www.meanwell.com/webnet/images/RSP-1000s.jpg
Wattage
200W~3000W
Features
• Low profile with PFC function 
• With complete functions for 750W~ 3000W
• Built-in parallel function for 1000W~3000W
Model No.
Data Link
 
 
 
 
 
 
G5 Series
Description: http://www.meanwell.com/webnet/images/hrpg-300s.jpg
Wattage
75W~600W
Features
• Built-in active PFC function 
• High efficiency, no load power consumption <0.5W 
• 5 years warranty
Model No.
Data Link
 
 
 
 
 
 
 
MSP Series
Description: http://www.meanwell.com/webnet/images/hrpg-300s.jpg
Wattage
100W~300W
Features
• Medical enclosed type, built-in active PFC
• Medical safety approved (MOOP level)
• High efficiency, no load power consumption <0.5W 
• 5 years warranty
Model No.
Data Link

 

 

 

BỘ NGUỒN MEANWELL
Bộ Nguồn Meanlwell- ENCLOSED-G3 SERIES
RS-15-3.3
RS-50-3.3
RS-150-3.3
RD-125-2412
RQ-125D
RS-15-5
RS-50-5
RS-150-5
RD-125-1248
 
RS-15-12
RS-50-12
RS-150-12
RD-125-4812
 
RS-15-15
RS-50-15
RS-150-15
RD-125-2448
 
RS-15-24
RS-50-24
RS-150-24
RD-125-4824
 
RS-15-48
RS-50-48
RS-150-48
RID-125-1205
 
RS-25-3.3
RS-75-3.3
RD-35A
RID-125-2405
 
RS-25-5
RS-75-5
RD-35B
RQ-50B
 
RS-25-12
RS-75-12
RD-3513
RQ-50C
 
RS-25-15
RS-75-15
RD-50A
RQ-50D
 
RS-25-24
RS-75-24
RD-50B
RQ-65B
 
RS-25-48
RS-75-48
RD-65A
RQ-65C
 
RS-35-3.3
RS-100-3.3
RD-65B
RQ-65D
 
RS-35-5
RS-100-5
RD-85A
RQ-85B
 
RS-35-12
RS-100-12
RD-85B
RQ-85C
 
RS-35-15
RS-100-15
RD-125A
RQ-85D
 
RS-35-24
RS-100-24
RD-125B
RQ-125B
 
RS-35-48
RS-100-48
RD-125-1224
RQ-125C
 
ENCLOSED-NE SERIES
NES-15-5
NES-75-5
NED-35A
NET-75A
NES-350-3.3
NES-15-12
NES-75-12
NED-35B
NET-75B
NES-350-5
NES-15-15
NES-75-15
NED-50A
NET-75C
NES-350-7.5
NES-15-24
NES-75-24
NED-50B
NET-75D
NES-350-12
NES-15-48
NES-75-48
NED-75A
NES-200-3.3
NES-350-15
NES-25-5
NES-100-5
NED-75B
NES-200-5
NES-350-24
NES-25-12
NES-100-7.5
NED-100A
NES-200-7.5
NES-350-27
NES-25-15
NES-100-9
NED-100B
NES-200-12
NES-350-36
NES-25-24
NES-100-12
NED-100C
NES-200-15
NES-350-48
NES-25-48
NES-100-15
NED-100D
NES-200-24
 
NES-35-5
NES-100-24
NET-35A
NES-200-27
 
NES-35-12
NES-100-48
NET-35B
NES-200-36
 
NES-35-15
NES-150-5
NET-35C
NES-200-48
 
NES-35-24
NES-150-7.5
NET-35D
 
 
NES-35-48
NES-150-9
NET-50A
 
 
NES-50-5
NES-150-12
NET-50B
 
 
NES-50-12
NES-150-15
NET-50C
 
 
NES-50-15
NES-150-24
NET-50D
 
 
NES-50-24
NES-150-48
 
 
 
NES-50-48
 
 
 
 
Bộ Nguồn Meanwell - ENCLOSED –SE SERIES
SE-200-3.3
SE-350-12
SE-450-48
SE-1000-5
SE-1500-5
SE-200-5
SE-350-15
SE-600-5
SE-1000-9
SE-1500-12
SE-200-7.5
SE-350-24
SE-600-12
SE-1000-12
SE-1500-15
SE-200-12
SE-350-27
SE-600-15
SE-1000-15
SE-1500-24
SE-200-15
SE-350-36
SE-600-24
SE-1000-24
SE-1500-27
SE-200-24
SE-350-48
SE-600-27
SE-1000-48
SE-1500-48
SE-200-27
SE-450-3.3
SE-600-36
 
 
SE-200-36
SE-450-5
SE-600-48
 
 
SE-200-48
SE-450-12
 
 
 
SE-350-3.3
SE-450-15
 
 
 
SE-350-5
SE-450-24
 
 
 
SE-350-7.5
SE-450-36
 
 
 
 
 
ENCLOSED-G2 SERIES
S-25-5
S-150-5
S-250-5
D-60A
Q-120B
S-25-12
S-150-7.5
S-250-12
D-60B
Q-120C
S-25-15
S-150-9
S-250-15
ID-60B
Q-120D
S-25-24
S-150-12
S-250-24
T-60A
Q-250B
S-40-5
S-150-13.5
S-250-27
T-60B
Q-250C
S-40-12
S-150-15
S-250-48
T-60C
Q-250D
S-40-15
S-150-24
S-350-5
IT-60D
Q-250F
S-40-24
S-150-27
S-350-7.5
IT-60F
T-40A
S-60-5
S-150-48
S-350-12
Q-60B
T-40B
S-60-12
S-210-5
S-350-13.5
Q-60C
T-40C
S-60-15
S-210-7.5
S-350-15
Q-60D
 
S-60-24
S-210-12
S-350-24
IQ-60D
 
S-100F-5
S-210-13.5
S-350-27
IQ-60F
 
S-100F-7.5
S-210-15
S-350-48
D-120A
 
S-100F-12
S-210-24
 
D-120B
 
S-100F-15
S-210-27
 
 
 
S-100F-24
S-210-48
 
 
 
S-100F-48
 
 
 
 
ENCLOSED-PFC SERIES
SP-75-3.3
SP-320-3.3
PSP-600-5
TP-75D
QP-375-5A
SP-75-5
SP-320-5
PSP-600-12
TP-7503
QP-375-5B
SP-75-7.5
SP-320-5PNC
PSP-600-13.5
TP-100A
QP-375-5C
SP-75-12
SP-3207.5-
PSP-600-15
TP-100B
QP-375-5D
SP-75-13.5
SP-320-12
PSP-600-24
TP-100C
QP-375-5E
SP-75-15
SP-320-13.5
PSP-600-27
TP-100D
QP-375-24B
SP-75-24
SP-320-15
PSP-600-48
TP-150A
QP-375-24C
SP-75-27
SP-320-24
PSP-1000-12
TP-150B
HRP-75-3.3
SP-75-48
SP-320-27
PSP-1000-15
TP-150C
HRP-75-5
SP-100-3.3
SP-320-36
PSP-1000-24
TP-150D
HRP-75-7.5
SP-100-5
SP-320-48
PSP-1000-27
QP-100B
HRP-75-12
SP-100-7.5
SP-480-3.3
PSP-1000-48
QP-100C
HRP-75-15
SP-100-12
SP-480-5
PSP-1500-5
QP-100D
HRP-75-24
SP-100-13.5
SP-480-12
PSP-1500-12
QP-100F
HRP-75-36
SP-100-15
SP-480-15
PSP-1500-15
QP-100-3A
HRP-75-48
SP-100-24
SP-480-24
PSP-1500-24
QP-100-3B
HRP-100-3.3
SP-100-27
SP-480-48
PSP-1500-27
QP-100-3C
HRP-100-5
SP-100-48
SP-500-12
PSP-1500-48
QP-100-3D
HRP-100-7.5
SP-150-3.3
SP-500-13.5
RSP-2000-12
QP-150B
HRP-100-12
SP-150-5
SP-500-15
RSP-2000-24
QP-150C
HRP-100-15
SP-150-7.5
SP-500-24
RSP-2000-48
QP-150D
HRP-100-24
SP-150-12
SP-500-27
RSP-2400-12
QP-150F
HRP-100-36
SP-150-13.5
SP-500-48
RSP-2400-24
QP-150-3A
HRP-100-48
SP-150-15
SP-750-5
RSP-2400-48
QP-150-3B
HRP-150-3.3
SP-150-24
SP-750-12
RSP-3000-12
QP-150-3C
HRP-150-5
SP-150-27
SP-750-15
RSP-3000-24
QP-150-3D
HRP-150-7.5
SP-150-48
SP-750-24
RSP-3000-48
QP-200D
HRP-150-12
SP-200-3.3
SP-750-27
HSP-150-2.5
QP-200F
HRP-150-15
SP-200-5
SP-750-48
HSP-150-3.8
QP-200-3A
HRP-150-24
SP-200-7.5
SP-240-5
HSP-150-5
QP-200-3B
HRP-150-36
SP-200-12
SP-240-7.5
HSP-250-2.5
QP-200-3C
HRP-150-48
SP-200-13.5
SP-240-12
HSP-250-3.6
QP-200-3D
SVP-150-12
SP-200-15
SP-240-15
HSP-250-5
QP-200-3E
SVP-150-24
SP-200-24
SP-240-24
TP-75A
QP-320D
SVP-150-48
SP-200-27
SP-240-30
TP-75B
QP-320F
SVP-300-12
SP-200-48
SP-240-48
TP-75C
HRP-600-3.3
SVP-300-24
HRP-200-3.3
HRP-300-3.3
HRP-450-3.3
HRP-600-5
SVP-300-48
HRP-200-5
HRP-300-5
HRP-450-5
HRP-600-7.5
SVP-600-12
HRP-200-7.5
HRP-300-7.5
HRP-450-7.5
HRP-600-12
SVP-600-24
HRP-200-12
HRP-300-12
HRP-450-12
HRP-600-15
SVP-600-48
HRP-200-15
HRP-300-15
HRP-450-15
HRP-600-24
SVP-1500-12
HRP-200-24
HRP-300-24
HRP-450-24
HRP-600-36
SVP-1500-24
HRP-200-36
HRP-300-36
HRP-450-36
HRP-600-48
SVP-1500-48
HRP-200-48
HRP-300-48
HRP-450-48
 
 
 
 
ENCLOSED TYPE
BỘ NGUỒN MEANWELL- SINGLE  OUTPUT - Switching Power Supply. 
 
NES-15-5
NES-15-12
NES-15-15
NES-15-24
NES-15-48
 
 
 
 
 
NES-25-5
NES-25-12
NES-25-15
NES-25-24
NES-25-48
 
 
 
 
 
NES-35-5
NES-35-12
NES-35-15
NES-25-24
NES-35-48
 
 
 
 
 
NES-50-5
NES-50-12
NES-50-15
NES-50-24
NES-50-48
 
 
 
 
 
NES-100-5
NES-100-7.5
NES-100-9
NES-100-12
NES-100-15
NES-100-24
NES-100-48
 
 
 
NES-150-5
NES-150-7.5
NES-150-9
NES-150-12
NES-150-15
NES-150-24
NES-150-48
 
 
 
NES-200-5
NES-200-7.5
NES-200-9
NES-200-12
NES-200-15
NES-200-24
NES-200-27
NES-200-36
NES-200-48
 
NES-350-5
NES-350-7.5
NES-35-9
NES-350-12
NES-350-15
NES-350-24
NES-350-27
NES-350-36
NES-350-48
 
SP-75-5
SP-75-7.5
SP-75-12
SP-75-13.5
SP-75-15
SP-75-24
SP-75-27
SP-75-48
 
 
SP-100-5
SP-100-7.5
SP-100-12
SP-100-13.5
SP-100-15
SP-100-24
SP-100-27
SP-100-48
 
 
SP-150-5
SP-150-7.5
SP-150-12
SP-150-13.5
SP-150-15
SP-150-24
SP-150-27
SP-150-48
 
 
SP-200-5
SP-200-7.5
SP-200-12
SP-200-13.5
SP-200-15
SP-200-24
SP-200-27
SP-200-48
 
 
SP-240-5
SP-240-7.5
SP-240-12
SP-240-15
SP-240-24
SP-240-30
SP-240-48
 
 
 
SP-320-5
SP-320-7.5
SP-320-12
SP-320-13.5
SP-320-15
SP-320-24
SP-320-27
SP-320-36
SP-320-48
 
SP-480-5
 
SP-480-12
SP-480-15
SP-480-24
 
SP-480-48
 
 
 
SP-750-5
 
SP-750-12
SP-750-15
SP-750-24
 
SP-750-48
 
 
 
SE-200-5
SE-200-7.5
SE-200-12
SE-200-13.5
SE-200-15
SE-200-24
SE-200-27
SE-200-48
 
 
SE-350-5
SE-350-7.5
SE-350-12
SE-350-13.5
SE-350-15
SE-350-24
SE-350-27
SE-350-48
 
 
SE-450-5
 
SE-450-12
 
SE-450-15
SE-450-24
SE-450-36
SE-450-48
 
 
SE-600-5
 
SE-600-12
 
SE-600-15
SE-600-24
SE-600-27
SE-600-36
SE-600-48
 
SE-1000-5
SE-1000-9
SE-1000-12
 
SE-1000-15
SE-1000-24
 
 
SE-1000-48
 
SE-1500-5
 
SE-1500-12
 
 
SE-1500-24
SE-1500-27
 
SE-1500-48
 
II. BỘ NGUỒN MEANWELL- DUAL  OUTPUT - Switching Power Supply. 
 
 
NED-35A
NED-35B
NED-50A
NED-50B
NED-75A
NED-75B
NED-100A
NED-100B
NED-100C
NED-100D
RD-35A
RD-35B
RD-3513
RD-50A
RD-50B
RD-85A
RD-85B
RD-125A
RD-125B
RD-125-1224
RD-125-1248
RD-125-2412
RD-125-2448
RD-125-4812
RD-125-4848
 
 
 
 
 
RID-50A
RID-50B
RID-65A
RID-65B
RID-85A
RID-85B
RID-125-1205
RID-125-1224
RID-125-1248
RID-125-2405
RID-125-2448
D-60A
D-60B
D-120A
D-120B
ADS-5512
 ADS-5524
ADS-155-12
ADS-155-24
ADS-155-48
HDP-190
HDP-240
 
 
 
 
 
 
 
 
III. BỘ NGUỒN MEANWELL- TRIPLE OUTPUT - Switching Power Supply. 
 
NET-35A
NET-35B
NET-35C
NET-35D
NET-50A
NET-50B
NET-50C
NET-50D
NET-75A
NET-75B
NET-75C
NET-75D
T-40A
T-40B
T-40C
 T-60A
T-60B
T-60C
T-120A
T-120B
T-120C
T-120D
RT-50A
RT-50B
RT-50C
RT-50D
RT-65A
RT-65B
RT-65C
RT-65D
RT-85A
RT-85B
RT-85C
RT-85D
RT-125A
RT-125B
RT-125C
TP-100A
TP-100B
TP-100C
RT-125D
IT-60D
IT-60F
TP-75A
TP-75B
TP-75C
TP-75D
TP-150A
TP-150B
TP-100D
TP-150C
TP-150D
 
 
 
 
 
 
 
 
LED LIGHTING - BỘ NGUỒN DÀNH CHO ĐÈN LED
 
 
APV-12-5
APV-12-12
APV-12-15
APV-12-24
APV-16-5
APV-16-12
APV-16-15
APV-16-24
APV-25-5
APV-25-12
APV-25-15
APV-25-24
APV-25-36
APV-35-5
APV-35-12
APV-35-15
APV-35-24
APV-35-36
 
 
LPV-20-5
LPV-20-12
LPV-20-15
LPV-20-24
LPV-35-5
LPV-35-12
LPV-35-15
LPV-35-24
LPV-35-36
LPV-60-5
LPV-60-12
LPV60-15
LPV-60-24
LPV-60-36
LPV-60-48
LPV100-5
LPV-100-12
LPV-100-15
LPV-100-24
LPV-100-36
LPV-100-48
APC-12-35C
APC-12-700
APC-16-350
APC-16-700
APC-25-350
APC-25-500
APC_25-700
APC-25-1050
APC-35-350
APC-35-500
APC-35-700
APC_35-1050
 
 
 
 
 
 
 
LPF-16-12
LPF-16-15
LPF-16-20
LPF-16-24
LPF-16-30
LPF-16-36
LPF-16-42
LPF-16-48
LPF-16-54
 
LPF-16D-12
LPF-16D-15
LPF-16D-20
LPF-16D-24
LPF-16D-30
LPF-16D-36
LPF-16D-42
LPF-16D-48
LPF-16D-54
 
LPF-25-12
LPF-25-15
LPF-25-20
LPF-25-24
LPF-25-30
LPF-25-36
LPF-25-42
LPF-25-48
LPF-25-54
 
LPF-25D-12
LPF-25D-15
LPF-25D-20
LPF-25D-24
LPF-25D-30
LPF-25D-36
LPF-25D-42
LPF-25D-48
LPF-25D-54
 
LPF-40-12
LPF-40-15
LPF-40-20
LPF-40-24
LPF-40-30
LPF-40-36
LPF-40-42
LPF-40-48
LPF-40-54
 
LPF-40D-12
LPF-40D-15
LPF-40D-20
LPF-40D-24
LPF-40D-30
LPF-40D-36
LPF-40D-42
LPF-40D-48
LPF-40D-54
 
LPF-60-12
LPF-60-15
LPF-60-20
LPF-60-24
LPF-60-30
LPF-60-36
LPF-60-42
LPF-60-48
LPF-60-54
 
LPF-90-12
LPF-90-15
LPF-90-20
LPF-90-24
LPF-90-30
LPF-90-36
LPF-90-42
LPF-90-48
LPF-90-54
 
HLG-40H-12
HLG-40H-15
HLG-40H-24
HLG-40H-30
HLG-40H-36
HLG-40H-42
HLG-40H-48
HLG-40H-54
 
 
HLG-60H-12
HLG-60H-15
HLG-60H-24
HLG-60H-30
HLG-60H-36
HLG-60H-42
HLG-60H-48
HLG-60H-54
 
 
HLG-320H-12
HLG-320H-15
HLG-320H-24
HLG-320H-30
HLG-320H-36
HLG-320H-42
HLG-320H-12 
HLG-320H-54
 
 
PLC-100-12
PLC-100-15
PLC-100-20
PLC-100-24
PLC-100-27
PLC-100-36
PLC-100-48
 
 
 
CEN-60-12
CEN-60-15
CEN-60-20
CEN-60-24
CEN-60-30
CEN-60-36
CEN-60-42
CEN-60-48
CEN-60-54
 
 
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

32/1 Lê Văn Huân P.13 Q.Tân Bình

dhl.sale01@gmail.com

http://cambienbanner.com

0973733151

Sản phẩm xem thêm