Dao kỹ thuật | 35 sản phẩm

Cán dao tiện MWLNR/L

Cán dao tiện MWLNR/L

(1 đánh giá)

230,000 VND

Cán dao tiện MWLNR/L

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện ngoài SCLCR/L

Cán dao tiện ngoài SCLCR/L

(1 đánh giá)

170,000 VND

Cán dao tiện ngoài, cán dao tiện dọc trục

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện ren ngoài SER/L

Cán dao tiện ren ngoài SER/L

(1 đánh giá)

220,000 VND

Dao tiện ren ngoài, dao tiện ren

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện ngoài MCKNR/L

Cán dao tiện ngoài MCKNR/L

(1 đánh giá)

230,000 VND

Dao tiện ngoài MCKNR/L

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện ngoài MCLNR/L

Cán dao tiện ngoài MCLNR/L

(1 đánh giá)

220,000 VND

Cán dao tiện ngoài, dao tiện ngoài, dao tiện dọc trục

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện cắt ngoài MGEHR/L

Cán dao tiện cắt ngoài MGEHR/L

(1 đánh giá)

220,000 VND

Cán dao cắt ngoài, cán dao cắt đứt, dao tiện cất

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện cắt đứt MGEVR/L

Cán dao tiện cắt đứt MGEVR/L

(1 đánh giá)

280,000 VND

Dao tiện cắt đứt, dao tiện cắt ngoài, cán dao cắt đứt

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện rãnh ngoài MGWHR/L

Cán dao tiện rãnh ngoài MGWHR/L

(1 đánh giá)

310,000 VND

dao tiện rãnh, dao tiện rãnh ngoài

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện lỗ S-MCLNR/L

Cán dao tiện lỗ S-MCLNR/L

(1 đánh giá)

270,000 VND

Cán dao tiện lỗ, dao tiện móc lỗ, dao tiện trong

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện lỗ S-MCKNR/L

Cán dao tiện lỗ S-MCKNR/L

(1 đánh giá)

270,000 VND

Cán dao tiện lỗ, dao tiện móc lỗ, dao tiện trong

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện lỗ S-MTJNR/L

Cán dao tiện lỗ S-MTJNR/L

(1 đánh giá)

270,000 VND

Cán dao tiện lỗ, dao tiện móc lỗ, dao tiện trong

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện lỗ S-MTQNR/L

Cán dao tiện lỗ S-MTQNR/L

(1 đánh giá)

270,000 VND

Cán dao tiện lỗ, dao tiện móc lỗ, dao tiện trong

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện lỗ S-MWLNR/L

Cán dao tiện lỗ S-MWLNR/L

(1 đánh giá)

250,000 VND

Cán dao tiện móc lỗ, cán dao tiện trong.

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện lỗ MTWNR/L

Cán dao tiện lỗ MTWNR/L

(1 đánh giá)

270,000 VND

Cán dao tiện móc lỗ, cán dao tiện trong.

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện ngoài MVJNR/L

Cán dao tiện ngoài MVJNR/L

(1 đánh giá)

310,000 VND

Cán dao tiện ngoài, cán dao tien dọc trục, cán dao tiên mặt, cán dao tiện CNC

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện lỗ S-SCLCR/L

Cán dao tiện lỗ S-SCLCR/L

(1 đánh giá)

150,000 VND

Cán dao tiện móc lỗ, cán dao tiện trong.

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao tiện ren trong SNR/L

Cán dao tiện ren trong SNR/L

(1 đánh giá)

190,000 VND

Cán dao tiện ren lỗ, tạo ren trong cho sản phẩm.

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao cắt rãnh trong MGNVR/L

Cán dao cắt rãnh trong MGNVR/L

(1 đánh giá)

350,000 VND

Cán dao tiện rãnh trong lỗ

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Tủ chứa dao BT có khóa

Tủ chứa dao BT có khóa

(1 đánh giá)

13,600,000 VND

Tủ chứa dao BT có khóa, tủ cất chuôi BT

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng
Giá để chuôi BT

Giá để chuôi BT

(1 đánh giá)

5,500,000 VND

Giá để chuôi BT

Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam Số 71 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986012168 Thêm vào giỏ hàng