Đào tạo tin học | 11 sản phẩm

-22% DẠY KÈM THIẾT KẾ PHIM+ KỸ XẢO CHO NGƯỜI ĐI LÀM

DẠY KÈM THIẾT KẾ PHIM+ KỸ XẢO CHO NGƯỜI ĐI LÀM

(0 đánh giá)

1,000,000 VND

Nhận dạy kèm thiết kế phim + kỹ xảo điện ảnh + Adobe After Effect cS6 + Adobe Premier cS6 + roshow Gold + Power Director ....

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng
-22% DẠY KÈM THIẾT KẾ WEBSITE CHO NGƯỜI ĐI LÀM

DẠY KÈM THIẾT KẾ WEBSITE CHO NGƯỜI ĐI LÀM

(0 đánh giá)

1,500,000 VND

Nhận dạy kèm bổ sung kiến thức thiết kế Wedsite + Joomla + Dreamware CS6 + Visual Studio 2013 .....

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng
-22% DẠY KÈM VẼ KỸ THUẬT MASTERCAM-INVENTER PRO CHO NGƯỜI ĐI LÀM

DẠY KÈM VẼ KỸ THUẬT MASTERCAM-INVENTER PRO CHO NGƯỜI ĐI LÀM

(0 đánh giá)

1,000,000 VND

Nhận dạy kèm 2D, 3D các phần mềm MasterCam, Inventer pro

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng
-22% DẠY KÈM VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD CHO NGƯỜI ĐI LÀM

DẠY KÈM VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD CHO NGƯỜI ĐI LÀM

(0 đánh giá)

1,000,000 VND

Nhận dạy kèm bổ sung kiến thức + Autocad 2D + Autocad 3D Chuyên cơ khí và công trình

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng
-22% DẠY KÈM LẬP TRÌNH TIN HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

DẠY KÈM LẬP TRÌNH TIN HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

(0 đánh giá)

1,000,000 VND

Nhận dạy kèm - bổ sung kiến thức + ASP + PHP + SQL + VBA

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng
-22% DẠY KÈM LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO SINH VIÊN

DẠY KÈM LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO SINH VIÊN

(0 đánh giá)

400,000 VND

Nhận dạy kèm - bổ sung kiến thức + ASP + PHP + SQL + VBA

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng
-22% DẠY KÈM ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO CHO NGƯỜI ĐI LÀM

DẠY KÈM ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO CHO NGƯỜI ĐI LÀM

(0 đánh giá)

3,200,000 VND

Dạy kèm đồ họa các môn + Photoshop + Corel + AI + Kiến thức thêm

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng
-22% DẠY KÈM TIN HỌC ĐỒ HỌA CHO NGƯỜI ĐI LÀM

DẠY KÈM TIN HỌC ĐỒ HỌA CHO NGƯỜI ĐI LÀM

(0 đánh giá)

1,000,000 VND

Dạy kèm đồ họa các môn + Access + Photoshop + Corel + AI

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng
-22% DẠY KÈM TIN HỌC ĐỒ HỌA CHO SINH VIÊN

DẠY KÈM TIN HỌC ĐỒ HỌA CHO SINH VIÊN

(0 đánh giá)

400,000 VND

Dạy kèm đồ họa các môn + Access + Photoshop + Corel + AI

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng
-22% DẠY KÈM THVP

DẠY KÈM THVP

(0 đánh giá)

510,000 VND

DẠY KÈM - DẠY THÊM BỔ SUNG KIẾN THỨC WINDOW - WORD-POWERPOINT-EXCEL

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng
-22% DẠY KÈM CHUẨN UD CNTT CHO SINH VIÊN

DẠY KÈM CHUẨN UD CNTT CHO SINH VIÊN

(0 đánh giá)

620,000 VND

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định Chứng chỉ cơ bản bao gồm 6 mô đun: – Những hiểu biết cơ bản về CNTT (IU01) – Sử dụng máy tính cơ bản (IU02) – Soạn thảo văn bản với MS Word (IU03) – Sử dụng bảng tính với MS Excel (IU04) – Trình chiếu với MS Power Point (IU05) – Sử dụng Internet cơ bản (IU06)

DỊCH VỤ TIN HỌC TRIỆU PHÚ 34/5 Nguyễn Văn trổi - Phường 2 - Tp. Cao Lãnh - Đồng tháp 01218006186 Thêm vào giỏ hàng