Dây mạng | 34 sản phẩm

Cable mạng 0704 cet 5 chống nhiễu

Cable mạng 0704 cet 5 chống nhiễu

(0 đánh giá)

680,000 VND

Cable mạng 0704 cet 5 chống nhiễu thích hợp đi công trình , gia đình cho phép kéo xa 80m , có lớp bạc chống nhiễu , giảm giá cho đaị lý , thi công

cáp mạng 0705 cet5 chống nhiểu

cáp mạng 0705 cet5 chống nhiểu

(0 đánh giá)

700,000 VND

cáp mạng cet5 0705 chống nhiểu thích hợp cho công trình thi công , cho phép cáp đi xa 80m , giá giảm cho đại lý , thi công

cáp mạng tenda cet 5 chống nhiểu 100m

cáp mạng tenda cet 5 chống nhiểu 100m

(0 đánh giá)

260,000 VND

cáp mạng cet5 chống nhiểu thích hợp cho công trình thi công , giá giảm cho đại lý , thi công

cáp mạng 0718 cet 6 chống nhiểu 300m

cáp mạng 0718 cet 6 chống nhiểu 300m

(0 đánh giá)

700,000 VND

cáp mạng cet6 0718 chống nhiểu thích hợp cho công trình thi công , cho phép cáp đi xa 80m , giá giảm cho đại lý , thi công

cáp mạng 0620 cet6 - 300m

cáp mạng 0620 cet6 - 300m

(0 đánh giá)

600,000 VND

cáp mạng cet6 0620 thích hợp cho công trình thi công , cho phép cáp đi xa 80m , giá giảm cho đại lý , thi công

cáp mạng 0916A cet6 chống nhiễu  -300m

cáp mạng 0916A cet6 chống nhiễu -300m

(0 đánh giá)

1,450,000 VND

cáp mạng cet6 0916A chống nhiểu thích hợp cho công trình thi công , cho phép cáp đi xa 80m , giá giảm cho đại lý , thi công

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 1m5

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 1m5

(0 đánh giá)

15,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 1m5

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 3m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 3m

(0 đánh giá)

20,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 3m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 5m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 5m

(0 đánh giá)

30,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 5m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 10m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 10m

(0 đánh giá)

35,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 10m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 15m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 15m

(0 đánh giá)

40,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 15m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 20m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 20m

(0 đánh giá)

50,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 20m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 25m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 25m

(0 đánh giá)

58,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 25m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 30m

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 30m

(0 đánh giá)

60,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 5 dài 30m

cáp mạng bấm sẳn cet 6  dài 2m

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 2m

(0 đánh giá)

40,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 2m

cáp mạng bấm sẳn cet 6  dài 3m

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 3m

(0 đánh giá)

50,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 3m

cáp mạng bấm sẳn cet 6  dài 5m

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 5m

(0 đánh giá)

60,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 5m

cáp mạng bấm sẳn cet 6  dài 10m

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 10m

(0 đánh giá)

90,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 10m

cáp mạng bấm sẳn cet 6  dài 15m

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 15m

(0 đánh giá)

125,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 15m

cáp mạng bấm sẳn cet 6  dài 20m

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 20m

(0 đánh giá)

145,000 VND

cáp mạng bấm sẳn cet 6 dài 20m