Dụng cụ thi công cáp quang | 12 sản phẩm

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT - PK2015

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT - PK2015

(0 đánh giá)

1,650,000 VND

1PK-H028 Mỏ lết 8" 9FL-506 Đèn led 1PK-709 Kềm nhọn ( 160mm) DK-2039 Dao rút 1PK-052 Kềm điện (165mm) SD-329H Vít thử điện DK-2040 Thước rút 3M/10FT SD-5107D Vít 2 đầu ( #2/ 6.0 x 100 mm) HW-221M Bộ lục giác 8 cây SD-9814 Bộ vít nhỏ 9 món 9MS-001 Băng keo điện SW-106 Cưa 6" PD-2609 Búa 250 mm 9SB-207 Hộp nhựa

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT - PK 2623B

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT - PK 2623B

(0 đánh giá)

4,100,000 VND

1 8PK-366N-G Hút chì 2 8PK-605A Bộ giũa 5 cây 3 908-609 Dụng cụ nhắc IC 4 9S001 Ống thiếc hàn 63% SN 5 9SD-201A Vít dẹp 3.0 x 75mm 6 9SD-201B Vít bake #0 x 75mm 7 9SD-202A Vít dẹp 5 x 75mm 8 9SD-202B Vít bake #1 x 75mm 9 9SD-207A Vít dẹp 6 x 100mm 10 9SD-207B Vít bake 6 x 100mm 11 AS-611 Vòng tĩnh điện 12 CP-3001D Kềm tuốt dây 13 MT-1132 Đồng hồ đo điện tử 14 PM-338 Kềm nhọn 160mm 15 PM-727 Kềm cắt (130mm) 16 SI-130B-20 Mỏ hàn 12W 220V 17 TZ-204N

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT - PK 4043

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT - PK 4043

(0 đánh giá)

7,390,000 VND

Kềm 1PK-036S Kềm mũi nhọn (136mm) Kềm 1PK-037S Kềm cắt (110mm) Kềm 1PK-051DS Kềm đầu bằng (205mm) Kềm 1PK-067DS Kềm mũi nhọn (165mm) Kềm 1PK-709DS Kềm nhọn (165mm) Bộ socket 8PK-SD016 Bộ Socket 23 món 1/4” Thước 9DK-2060 Thước kéo 3m Băng keo 9MS-001 Băng keo điện Vít 9SD-201A Vít dẹp (3.0 x 75mm) Vít 9SD-201B Vít bake (#0 x 75mm Vít 9SD-202A Vít dẹp (5.0 x 75mm) Vít 9SD-202B Vít bake (#1 x 75mm) Vít 9SD-207A Vít dẹp (6.0 x 100

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT PK- 4027 BM

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT PK- 4027 BM

(0 đánh giá)

7,880,000 VND

DK-2039 Dao rút ( 3 lưỡi đi kèm) DK-2047N Kéo điện 145mm 9FL-506 Đèn pin 1PK-H028 Mỏ lết 8” 9MS-001 Băng keo điện NT-305 Bút thử điện cảm ứng 1PK-051 Kềm điện 210mm 1PK-067 Kềm cắt 160mm 1PK-709 Kềm nhọn 160mm SI-130B-20 Mỏ hàn 12W 220V PN-086N Kềm kẹp 6” PN-N008 Kềm kẹp 8” 9DP-S001 Ống chì hàn 63% SN 9SD-201A Vít dẹp 3.0 x 75mm 9SD-201B Vít bake #0 x 75mm 9SD-202A Vít dẹp 5.0 x 75mm 9SD-202B Vít bake #1

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT -PK 1700NB

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT -PK 1700NB

(0 đánh giá)

5,380,000 VND

103-132C Hộp linh kiện plastic 103-132C PM-736 Kềm nhọn 135mm PM-736 Kềm cắt 110mm 1PK-051DS Kềm điện 205mm PM-755 Kềm mỏ vịt 130mm 1PK-708 Kềm cắt 150mm 1PK-709DS Kềm nhọn 165mm 1PK-108T Nhíp thẳng 165 mm 9S002A/B/C Dụng cụ trợ hàn 3 món 1PK-362D Gá đỡ mỏ hàn 1PK-H026 Mỏ lết 6" SI-130B-20 Mỏ hàn ceramic 12W 220V 19400-M5 Tool lục giác 5mm 19400-M6 Tool lục giác 6mm 89401A Vít dẹp 3.2x75mm 89401B Vít bake #0x75

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT PK15307BM

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT PK15307BM

(0 đánh giá)

5,680,000 VND

Kềm PM-736 Kềm mũi nhọn 135mm Kềm PM-737 Kềm cắt 110mm Kềm 1PK-051DS Kềm đầu bằng 210m Kềm 1PK-709DS Kềm mũi nhọn 165mm Mỏ lết 1PK-H026 Mỏ lết 6" Kềm 1PK-067DS Kềm cắt 165mm Bộ dũa 8PK-605A Bộ dũa 5 chi tiết Mỏ hàn SI-130B-20 Mỏ hàn 12W/ 220V Dồng hồ MT-1210 Đồng hồ số Thước DK-2040 Thước kéo dài (3m/10FT) Chì ống 9DP-S001 Chì ống 63% SN Bộ LG 9HW-002B Bộ lục giác 7 cây (mm) Kềm CP-108 Kềm tuốt dây Dao DK-2039 Dao rút (k

BỘ DUNG CỤ PROSKIT PK 9113B

BỘ DUNG CỤ PROSKIT PK 9113B

(0 đánh giá)

4,550,000 VND

SD-9828 Bộ vít 58 chi tiết SI-130B-20 Mỏ hàn cầm tay 220V 9SN-310G Chì ống Lead Free (Sn 99.3, Cu 0.7%) 8PK-031B Dây hút chì 2.0 mm DP-366J Ống hút chì PM-906B Kềm mũi nhọn PM-905B Kềm cắt điện 8PK-3001D Kềm tuốt dây (0.2 – 0.8 mm) 1PK-T406 Kéo gắp 6” 9PK-9110A Miếng nạy vỏ tam giác 30.5mm 9PK-9110B Cây nạy vỏ 9PK-9110C Cây nạy vỏ 9H084 Dụng cụ trợ hàn (155mm) 9H085 Dụng cụ trợ hàn (140mm) 9H086 Dụng cụ trợ hàn (173m

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT PK 1900NB

BỘ DỤNG CỤ PROSKIT PK 1900NB

(0 đánh giá)

6,850,000 VND

103-332C Hộp đựng linh kiện PM-736 Kềm nhọn 135mm PM-737 Kềm cắt 113mm PM-754 Kềm nhọn dẹp 135mm PM-755 Kềm mỏ vịt 130mm 1PK-051DS Kềm đầu bằng 1PK-108T Nhíp thẳng 165mm 1PK-500B-2 Bộ khoan board mạch 9S002A/B/C Dụng cụ trợ hàn 1PK-362D Giá mỏ hàn 1PK-H026 Mỏ lết 6” SI-130B-20 Mỏ hàn 12W 220V 19412 Cán vít 19400-M5 Tool 5mm 19400-M6 Tool 6mm 89401A Vít dẹp 3.2 x 75mm 89401B Vít bake #0 x 75mm 89402A

CÁP CAMERA BNC 50M

CÁP CAMERA BNC 50M

(0 đánh giá)

285,000 VND

CÁP CAMERA BNC 50M BẤM SẲN 2 ĐẦU

CÁP CAMERA BNC  40M

CÁP CAMERA BNC 40M

(0 đánh giá)

230,000 VND

CÁP CAMERA BNC 40M BẤM SẲN 2 ĐẦU

cáp camera BNC 30M

cáp camera BNC 30M

(0 đánh giá)

190,000 VND

CÁP CAMERA BNC 30M BẤM SẲN 2 ĐẦU

cáp camera BNC 25M

cáp camera BNC 25M

(0 đánh giá)

175,000 VND

CÁP CAMERA BNC 25M BẤM SẲN 2 ĐẦU