Kéo phẫu thuật | 37 sản phẩm

Kẹp phẫu tích Standard 16 cm Hilbro 12.0010.16

Kẹp phẫu tích Standard 16 cm Hilbro 12.0010.16

(1 đánh giá)

95,000 VND

Kẹp phẫu tích Standard 16 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp phẫu tích 1x2T Narrow 18cm Hilbro 12.0110.18

Kẹp phẫu tích 1x2T Narrow 18cm Hilbro 12.0110.18

(1 đánh giá)

115,000 VND

Kẹp phẫu tích 1x2T Narrow 18cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kéo cắt băng Esmarch 20 cm Hilbro 24.0020.20

Kéo cắt băng Esmarch 20 cm Hilbro 24.0020.20

(1 đánh giá)

550,000 VND

Kéo cắt băng Esmarch 20 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp kim Halsey có răng 13 cm Nopa AE 466/13

Kẹp kim Halsey có răng 13 cm Nopa AE 466/13

(1 đánh giá)

1,250,000 VND

Kẹp kim Halsey có răng 13 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp xà mâu PMP

Kẹp xà mâu PMP

(1 đánh giá)

220,000 VND

Kẹp xà mâu 20, 23 cm

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Cây thông lòng máng Hilbro

Cây thông lòng máng Hilbro

(0 đánh giá)

65,000 VND

Cây thông lòng máng Grooved Director (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Banh Desmarres Hilbro

Banh Desmarres Hilbro

(0 đánh giá)

260,000 VND

Banh Desmarres Retractor (Eyelid) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Banh Farabeuf 12 cm Hilbro 18.0010.00

Banh Farabeuf 12 cm Hilbro 18.0010.00

(0 đánh giá)

160,000 VND

Banh Farabeuf 12 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp kim Mayo Hegar Needle Holder 16 cm Hilbro 22.0056.16

Kẹp kim Mayo Hegar Needle Holder 16 cm Hilbro 22.0056.16

(0 đánh giá)

250,000 VND

Kẹp kim Mayo Hegar Needle Holder 16 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kéo phẫu thuật thẳng 2 đầu tù 16 cm Hilbro 10.0010.16

Kéo phẫu thuật thẳng 2 đầu tù 16 cm Hilbro 10.0010.16

(0 đánh giá)

180,000 VND

Kéo phẫu thuật thẳng 2 đầu tù 16 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Thước đo khung chậu PMP

Thước đo khung chậu PMP

(0 đánh giá)

950,000 VND

Thước đo khung chậu (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kéo Iris cong 10 cm Hilbro 10.0143.10

Kéo Iris cong 10 cm Hilbro 10.0143.10

(0 đánh giá)

140,000 VND

Kéo Iris cong 10 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kéo cắt tầng sinh môn PMP

Kéo cắt tầng sinh môn PMP

(1 đánh giá)

55,000 VND

Kéo cắt tầng sinh môn 14, 22 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Banh vết mổ Farabeuf

Banh vết mổ Farabeuf

(1 đánh giá)

65,000 VND

Banh vết mổ Farabeuf 12, 15, 21 cm

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao mổ AAS (hoặc PMP)

Cán dao mổ AAS (hoặc PMP)

(1 đánh giá)

15,000 VND

Cán dao mổ số 3, 4, 7, 9

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp mở khí quản 3 chiều PMP

Kẹp mở khí quản 3 chiều PMP

(1 đánh giá)

360,000 VND

Kẹp mở khí quản 3 chiều Trousseau Tracheal Dilator 14 cm

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp Duval Grasping 20 cm Hilbro 52.0190.20

Kẹp Duval Grasping 20 cm Hilbro 52.0190.20

(1 đánh giá)

520,000 VND

Kẹp Duval Grasping 13mm - 20cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp Babcock 16 cm Hilbro 52.0182.16

Kẹp Babcock 16 cm Hilbro 52.0182.16

(1 đánh giá)

260,000 VND

Kẹp Babcock 16 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp Magill PMP

Kẹp Magill PMP

(1 đánh giá)

160,000 VND

Kẹp Magill 14, 18 cm

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp ruột PMP

Kẹp ruột PMP

(1 đánh giá)

150,000 VND

Kẹp ruột 25 cm

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng