Kìm ép cos thủy lực | 625 sản phẩm

Máy ép cos pin IZUMI REC-5431 - IZUMI LIC-5431

Máy ép cos pin IZUMI REC-5431 - IZUMI LIC-5431

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

IZUMI REC-5431 12 Tấn Hành trình : 31mm Pin: 14,4VDC/BP-70MH (REC-5431) 14,4VDC/BP-14LN (LIC-5431) Dung tích : 135cc

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Máy ép cos pin IZUMI REC-5510 -  LIC-5510

Máy ép cos pin IZUMI REC-5510 - LIC-5510

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

IZUMI REC-5510 / LIC-5510 12 Tấn Hành trình : 42mm Pin : 14,4VDC/BP-70MH (REC-5510) 14,4VDC/BP-14LN (LIC-5510) Dung tích dầu : 135cc

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu ép cos thủy lực OPT CO-500

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-500

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cos thủy lực Opt CO-500 dùng bấm ép đầu cos lục giác 70-500mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu ép cos thủy lực CO-630

Đầu ép cos thủy lực CO-630

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cos thủy lực CO-630 dùng bấm ép đầu cốt lục giác 300-630mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu ép cos thủy lực OPT CO-400H

Đầu ép cos thủy lực OPT CO-400H

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cos thủy lực Opt CO-400H dùng bấm ép đầu cos 70-400mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu ép cos thủy lực OPT TP-630H

Đầu ép cos thủy lực OPT TP-630H

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cos thủy lực OPT TP-630H dùng ép đấu cos lục giác 35-630mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu ép cos thủy lực Opt TP-300H, TP-400H

Đầu ép cos thủy lực Opt TP-300H, TP-400H

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cos thủy lực Opt TP-300H, TP-400H dùng bấm đầu cos 400mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu bấm ép cos thủy lực Tac CO-400A

Đầu bấm ép cos thủy lực Tac CO-400A

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cos thủy lực Tac CO-400A dùng bấm ép đầu cos 16-400mm2 kiểu ép chí, dùng bơm thủy lực rời

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu ép cos thủy lực OPT OP-1000

Đầu ép cos thủy lực OPT OP-1000

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cos thủy lực Opt OP-1000 dùng ép nối cáp, ép đầu cos 1000mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu ép cos thủy lực Opt TK-22, TK-240

Đầu ép cos thủy lực Opt TK-22, TK-240

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cos thủy lực OPT TK-22 &, TK-240

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu bấm ép cos thủy lực TP-900H

Đầu bấm ép cos thủy lực TP-900H

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cos thủy lực OPT TP-900H

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu ép cos cáp OP-60S, 60ST, 60D, 60DT

Đầu ép cos cáp OP-60S, 60ST, 60D, 60DT

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cáp 60 tấn OPT OP-60S, OP-60ST, OP-60D, OP-60DT

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Đầu ép cáp 100 tấn , 200 tấn OPT OP-100W & OP-200W

Đầu ép cáp 100 tấn , 200 tấn OPT OP-100W & OP-200W

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu ép cáp 100 tấn , 200 tấn OPT OP-100W & OP-200W

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Kìm ép cos thủy lực Opt TP-58A

Kìm ép cos thủy lực Opt TP-58A

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-58A dùng bấm ép đầu cốt lục giác 1-240mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Kìm ép cos thủy lực Opt TP-80, TP-80FR

Kìm ép cos thủy lực Opt TP-80, TP-80FR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-80, TP-80FR dùng bấm đầu cos luc giác 10-300mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Kìm ép cos thủy lực Opt TP-400, TP-420

Kìm ép cos thủy lực Opt TP-400, TP-420

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kìm ép cos thủy lực tp-400 và tp-420 dùng bấm cos, ép đầu cốt điện 400m2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Kìm ép cos thủy lực Opt TP-325, TP-325H

Kìm ép cos thủy lực Opt TP-325, TP-325H

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-325 và Đầu ép cos TP-325H dùng bấm cos điện 400m2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Kìm ép cos thủy lực Opt TP-600

Kìm ép cos thủy lực Opt TP-600

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kìm ép cos thủy lực TP-600 dùng bấm ép đầu cốt lục giác 35- 630mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Kìm ép cos thủy lực Opt TP-150D

Kìm ép cos thủy lực Opt TP-150D

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kìm ép cos thủy lực OPT TP-150D dùng bấm ép đầu cos 16-185mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418
Kìm ép cos thủy lực Opt TP-210, TP-210H

Kìm ép cos thủy lực Opt TP-210, TP-210H

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kìm ép cos thủy lực Tp-210, Đầu ép tp-210h dùng bấm đầu cos điện 25-240mm2

Thuỷ Lực Toàn Cầu Số nhà 26, Ngách 80/1,Đường Xuân Phương, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 0978233418