Màng lọc Syringe - Sartorius . Syringe lọc Sartorius

(1 đánh giá)

Mã SP: 529677
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Sartorius

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :14-02-2018 21:41:38

Màng lọc Syringe Hãng: Sartorius

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHKT HOÀNG PHÁT

5, đường 29, phường 4, quận 4, TPHCM

0933 445 286

toantrinh0506@gmail.com

http://dungcuphongthinghiem.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Thông số kỹ thuật:

Minisart® SRP15 Syringe Filters17559----------Q 0,45 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP15 Syringe Filters17574----------Q 0,45 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17576----------Q 0,45 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17593----------K 1,2 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17593----------Q 1,2 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17594----------K 5 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17594----------Q 5 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17598----------K 0,45 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17598----------Q 0,45 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® SRP15 Syringe Filters17573----------K 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP15 Syringe Filters17573----------Q 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP15 Syringe Filters17573--------ACK 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17575----------K 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17575----------Q 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17575----------S 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17575--------ACK 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17597----------K 0,2 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® NML Syringe Filters17597----------Q 0,2 µm Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) 28 mm on request  
Minisart® SRP15 Syringe Filters17574----------K 0,45 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 15 mm on request  
Minisart® SRP25 Syringe Filters17576----------K 0,45 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 25 mm on request
Minisart® RC15 Syringe Filters17762----------Q 0,45 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17765----------Q 0,45 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® NY25 Syringe Filters17846----------Q 0,45 µm Polyamide (PA) 25 mm on request  
Minisart® NY25 Syringe Filters17846--------ACK 0,45 µm Polyamide (PA) 25 mm on request  
Minisart® plus Syringe Filters1784C----------K 0,45 µm Polyamide (PA), glass fibre (GF) prefilter 25 mm on request  
Minisart® plus Syringe Filters1784C----------Q 0,45 µm Polyamide (PA), glass fibre (GF) prefilter 25 mm on request  
Minisart® HY Syringe Filters16596--------HYK 0,2 µm Polytetrafluorethylene (PTFE) 26 mm on request  
Minisart® RC15 Syringe Filters17761----------K 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC15 Syringe Filters17761----------Q 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC15 Syringe Filters17761----------R 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC15 Syringe Filters17761--------ACK 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC15 Syringe Filters17762----------K 0,45 µm Regenerated cellulose (RC) 15 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17764----------K 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17764----------Q 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17764----------S 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17764--------ACK 0,2 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® RC25 Syringe Filters17765----------K 0,45 µm Regenerated cellulose (RC) 25 mm on request  
Minisart® NY25 Syringe Filters17846----------R 0,45 µm Polyamide (PA) 25 mm on request  
Minisart® plus Syringe Filters1784B----------K 0,2 µm Polyamide (PA), glass fibre (GF) prefilter 25 mm on request  
Minisart® plus Syringe Filters1784B----------Q 0,2 µm Polyamide (PA), glass fibre (GF) prefilter 25 mm on request
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHKT HOÀNG PHÁT

5, đường 29, phường 4, quận 4, TPHCM

toantrinh0506@gmail.com

http://dungcuphongthinghiem.gianhangvn.com

0933 445 286

Sản phẩm xem thêm