Máy chiết xuất | 102 sản phẩm

Hệ thống chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 100 lít - KOHGA Nhật Bản

Hệ thống chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 100 lít - KOHGA Nhật Bản

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Thiết bị Nhật Bản

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100
Máy ép dầu OILPRESSO NHẬT BẢN

Máy ép dầu OILPRESSO NHẬT BẢN

(1 đánh giá)

19,000,000 VND

Máy ép dầu cỡ nhỏ đa năng: ép lạnh, ép nhiều loại hạt.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Máy ép dầu công nghiệp V-200 SUEHIRO - NHẬT BẢN

Máy ép dầu công nghiệp V-200 SUEHIRO - NHẬT BẢN

(1 đánh giá)

2,500,000,000 VND

Máy ép dầu công nghiệp công suất lớn

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Máy ép dầu quay tay PRO65 SHIBORO NHẬT BẢN

Máy ép dầu quay tay PRO65 SHIBORO NHẬT BẢN

(1 đánh giá)

26,000,000 VND

Máy ép dầu cỡ nhỏ đa năng: ép lạnh, ép nhiều loại hạt.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Máy ép dầu quay tay Rajkumar Ấn Độ

Máy ép dầu quay tay Rajkumar Ấn Độ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy ép dầu cỡ nhỏ đa năng: ép lạnh, ép nhiều loại hạt.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100
Máy ép dầu quay tay thủ công

Máy ép dầu quay tay thủ công

(1 đánh giá)

10,000,000 VND

Máy ép dầu cỡ nhỏ đa năng: ép lạnh, ép nóng, ép nhiều loại hạt.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Máy ép dầu thủy lực Hàn Quốc công suất 200 kg/h

Máy ép dầu thủy lực Hàn Quốc công suất 200 kg/h

(1 đánh giá)

800,000,000 VND

Máy ép dầu đa năng: ép lạnh, ép nóng, ép nhiều loại hạt.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất 10 lít (ngưng tụ kín)

Nồi chưng cất 10 lít (ngưng tụ kín)

(1 đánh giá)

2,280,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Hệ thống chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 65 lít - KOHGA Nhật Bản

Hệ thống chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 65 lít - KOHGA Nhật Bản

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Thiết bị Nhật Bản

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100
Hệ thống chưng cất tinh dầu tự động 3000 lít

Hệ thống chưng cất tinh dầu tự động 3000 lít

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hệ thống chưng cất công nghiệp, tự động hóa, hiệu suất chưng cất cao

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100
Hệ thống chưng cất 600 lít

Hệ thống chưng cất 600 lít

(1 đánh giá)

250,000,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất 32 lít

Nồi chưng cất 32 lít

(1 đánh giá)

4,600,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Hệ thống chưng cất đa dụng 360 lít

Hệ thống chưng cất đa dụng 360 lít

(1 đánh giá)

48,000,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 100 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 100 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

(0 đánh giá)

90,000,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 90 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 90 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

(0 đánh giá)

80,000,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 80 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 80 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

(0 đánh giá)

70,000,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 70 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 70 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

(0 đánh giá)

60,000,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 60 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 60 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

(0 đánh giá)

50,000,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 50 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

Nồi chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 50 lit chất liệu đồng - Bồ Đào Nha

(0 đánh giá)

40,000,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ. Dùng để chưng cất chiết xuất tinh dầu oải hương, hoa hồng vv... quy mô nhỏ.

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng
Nồi chưng cất tinh dầu 78 lít

Nồi chưng cất tinh dầu 78 lít

(1 đánh giá)

7,400,000 VND

Công nghệ chưng cất hơi nước ngưng tụ - Máy nhỏ gọn - Thích hợp cơ sở sản xuất nhỏ và vừa

Greentecco 44/93 Vương Thừa Vũ, Hà Nội 0904752100 Thêm vào giỏ hàng