Máy điện não | 4 sản phẩm

MÁY ĐIỆN NÃO ECG KỸ THUẬT SỐ 24 KÊNH NEUROVIEW

MÁY ĐIỆN NÃO ECG KỸ THUẬT SỐ 24 KÊNH NEUROVIEW

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy điện não EEG là giải pháp linh hoạt mang lại kết quả cao - Máy điện não màu Neuro ViewM sử dụng và lắp đặt dễ dàng. Kết quả đo được trình bày dưới dạng sóng theo kiểu cổ điển Thống kê tần suất xuất hiện của các loại sóng não bằng Fast Fourier Transform và tạo ra hình ảnh mapping màu. - Mapping màu cho thấy biên độ của từng loại sóng a , b , d. - Máy điện não Neuro ViewM ứng dụng công nghệ PCB và SMD tạo nên bộ khuyếch đại EEG vào trong một module đơn, giúp cho v

Công ty Vietmed 324 Tây Sơn, Đống Đa 0973 156 557
MÁY ĐIỆN NÃO KĨ THUẬT SỐ 16 KÊNH (NCC ELECTRONIC – TRUNG QUỐC)

MÁY ĐIỆN NÃO KĨ THUẬT SỐ 16 KÊNH (NCC ELECTRONIC – TRUNG QUỐC)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Số kênh: tùy chọn 8/16/24/32/64 (mặc định 16 kênh).

MÁY ĐIỆN NÃO KỸ THUẬT SỐ 18 KÊNH (CONTEC – TRUNG QUỐC)

MÁY ĐIỆN NÃO KỸ THUẬT SỐ 18 KÊNH (CONTEC – TRUNG QUỐC)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

16 đạo trình EEG + 2 ECG (tự chọn).

MÁY ĐIỆN NÃO ECG KỸ THUẬT SỐ 24 KÊNH NEUROVIEW

MÁY ĐIỆN NÃO ECG KỸ THUẬT SỐ 24 KÊNH NEUROVIEW

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tính năng vượt trội: Máy điện não màu NeuroViewM sử dụng và lắp đặt dễ dàng. Kết quả đo được trình bày dưới dạng sóng theo kiểu cổ điển. Thống kê tần suất xuất hiện của các loại sóng não bằng Fast Fourier Transform và tạo ra hình ảnh mapping màu. Mapping màu cho thấy biên độ của từng loại song a, b, d. Máy điện não NeuroViewM ứng dụng công nghệ PCB và SMD tạo nên bộ khuyếch đại EEG vào trong một module đơn, giúp cho việc đo được chính xác và tin cậy hơn, nâng cao khả năng chống nh

Công ty Vietmed 324 Tây Sơn, Đống Đa 0973 156 557