Máy nén khí trục vít | 14434 sản phẩm

CÁNH VAN BƠM BECKER 40 x 4 x 29

CÁNH VAN BƠM BECKER 40 x 4 x 29

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM BECKER 90056100000 Mã số: 90056100003, WN150-065 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 40 (mm) Rộng: 29 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Becker: U 3.6, U 3.6S

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM BECKER 90056100000

CÁNH VAN BƠM BECKER 90056100000

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM BECKER 90056100000 Mã số: 90056100003, WN150-065 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 40 (mm) Rộng: 29 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Becker: U 3.6, U 3.6S

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM BECKER 72 x 4 x 16

CÁNH VAN BƠM BECKER 72 x 4 x 16

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM BECKER 90058300000 Mã số: 90058300003, WN150-162 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 72 (mm) Rộng: 16 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Becker: U 4.20

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM BECKER 90058300000

CÁNH VAN BƠM BECKER 90058300000

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM BECKER 90058300000 Mã số: 90058300003, WN150-162 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 72 (mm) Rộng: 16 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Becker: U 4.20

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 282 x 6 x 58

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 282 x 6 x 58

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71412010 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 282 (mm) Rộng: 58 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV280/SV300

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412010

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412010

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71412010 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 282 (mm) Rộng: 58 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV280/SV300

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 171 x 4 x 45

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 171 x 4 x 45

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71234170 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 171 (mm) Rộng: 45 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71234170

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71234170

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71234170 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 171 (mm) Rộng: 45 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 100 x 4 x 39

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 100 x 4 x 39

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71401060 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 100 (mm) Rộng: 39 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV40

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401060

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401060

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71401060 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 100 (mm) Rộng: 39 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV40

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 140 x 4 x 39

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 140 x 4 x 39

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401070 Mã số: 71401070 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 140 (mm) Rộng: 39 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV65

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401070

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401070

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401070 Mã số: 71401070 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 140 (mm) Rộng: 39 (mm) Dày: 4 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV65

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 182 x 6 x 56

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 182 x 6 x 56

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412000 Mã số: 71412000 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 182 (mm) Rộng: 56 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV180/200

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412000

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412000

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412000 Mã số: 71412000 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 182 (mm) Rộng: 56 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV180/200

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 17 x 1.56 x 3.97

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 17 x 1.56 x 3.97

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71416750 Mã số: 71416750 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 17 (mm) Rộng: 3.97 (mm) Dày: 1.56 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV65B

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71416750

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71416750

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71416750 Mã số: 71416750 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 17 (mm) Rộng: 3.97 (mm) Dày: 1.56 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV65B

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 282 x 6 x 58

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 282 x 6 x 58

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71412010 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 282 (mm) Rộng: 58 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV280/SV300

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412010

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412010

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD Mã số: 71412010 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 282 (mm) Rộng: 58 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Leybold: SV280/SV300

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM BUSCH 220 x 6 x 52

CÁNH VAN BƠM BUSCH 220 x 6 x 52

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM BUSCH 722516729 Mã số: 722516729 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 220 (mm) Rộng: 52 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Busch: R5 / RA / RC 0250C/D R5 / RA / RC 0255D R5 / RA / RC 0302D R5 / RA / RC 0305D

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778
CÁNH VAN BƠM BUSCH 722516729

CÁNH VAN BƠM BUSCH 722516729

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

CÁNH VAN BƠM BUSCH 722516729 Mã số: 722516729 Hãng sản xuất: PRECISION PLUS - USA Kích thước: Tổng chiều dài: 220 (mm) Rộng: 52 (mm) Dày: 6 (mm) Dùng cho Bơm Busch: R5 / RA / RC 0250C/D R5 / RA / RC 0255D R5 / RA / RC 0302D R5 / RA / RC 0305D

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 17/7/12 Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 0985 843 778