máy xông mũi họng | 20 sản phẩm

-21% Máy xông khí dung Philips Innospire Essence 1095063

Máy xông khí dung Philips Innospire Essence 1095063

(1 đánh giá)

780,000 VND990,000 VND

Máy xông mũi họng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-14% Máy xông khí dung Omron NE-C28

Máy xông khí dung Omron NE-C28

(1 đánh giá)

1,080,000 VND1,250,000 VND

Máy xông mũi họng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-15% Máy xông khí dung Microlife NEB 200

Máy xông khí dung Microlife NEB 200

(0 đánh giá)

850,000 VND1,000,000 VND

Máy xông mũi họng (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-18% Máy xông khí dung Omron NE-C801 KD

Máy xông khí dung Omron NE-C801 KD

(0 đánh giá)

990,000 VND1,200,000 VND

Máy xông mũi họng (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-7% Máy xông khí dung Omron NE-C900

Máy xông khí dung Omron NE-C900

(0 đánh giá)

1,580,000 VND1,700,000 VND

Máy xông mũi họng (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-19% Máy xông khí dung iMediCare INA-09S

Máy xông khí dung iMediCare INA-09S

(0 đánh giá)

650,000 VND800,000 VND

Máy xông mũi họng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Bầu xông Omron 9956735-4

Bầu xông Omron 9956735-4

(1 đánh giá)

220,000 VND

Bầu xông dùng cho máy xông khí dung Omron NE-C28 và NE-C29

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-12% Máy xông khí dung Omron NE-C25S

Máy xông khí dung Omron NE-C25S

(1 đánh giá)

750,000 VND850,000 VND

Máy xông mũi họng (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-18% Máy xông khí dung Microlife NEB 50A

Máy xông khí dung Microlife NEB 50A

(1 đánh giá)

900,000 VND1,100,000 VND

Máy xông mũi họng (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy xông khí dung Omron NE-U17

Máy xông khí dung Omron NE-U17

(1 đánh giá)

17,500,000 VND

Máy xông mũi họng (dùng cho bệnh viện, phòng khám) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-13% Máy xông khí dung Omron NE-U22

Máy xông khí dung Omron NE-U22

(1 đánh giá)

6,250,000 VND7,200,000 VND

Máy xông mũi họng (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy xông khí dung Ca-mi Clineb RE 300550

Máy xông khí dung Ca-mi Clineb RE 300550

(1 đánh giá)

3,100,000 VND

Máy xông mũi họng (dùng cho bệnh viện, phòng khám) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy xông khí dung Polygreen KN-9210

Máy xông khí dung Polygreen KN-9210

(1 đánh giá)

1,550,000 VND

Máy xông mũi họng (dạng cầm tay)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy xông khí dung Philips Sami The Seal 1093268

Máy xông khí dung Philips Sami The Seal 1093268

(1 đánh giá)

1,180,000 VND

Máy xông mũi họng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-12% Máy xông khí dung Omron NE-C801

Máy xông khí dung Omron NE-C801

(1 đánh giá)

920,000 VND1,050,000 VND

Máy xông mũi họng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy xông khí dung Microlife NEB 100B

Máy xông khí dung Microlife NEB 100B

(1 đánh giá)

870,000 VND

Máy xông mũi họng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-14% Máy xông khí dung Omron NE-C803

Máy xông khí dung Omron NE-C803

(1 đánh giá)

750,000 VND870,000 VND

Máy xông mũi họng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy xông khí dung Maxwill MCN-S600C

Máy xông khí dung Maxwill MCN-S600C

(1 đánh giá)

630,000 VND

Máy xông mũi họng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy xông khí dung Liny Family

Máy xông khí dung Liny Family

(1 đánh giá)

580,000 VND

Máy xông mũi họng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy xông khí dung CompMist CN-01MX

Máy xông khí dung CompMist CN-01MX

(1 đánh giá)

570,000 VND

Máy xông mũi họng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng