Mỡ công nghiệp | 182 sản phẩm

Mỡ chân không Castrol Braycote 25013

Mỡ chân không Castrol Braycote 25013

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ chân không Castrol Braycote 25013

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Mỡ Krytox HTC26

Mỡ Krytox HTC26

(0 đánh giá)

530 VND

Krytox HTC26 Mỡ tổng hợp gốc PFPE chịu nhiệt độ cao và chống ăn mòn.

Mỡ Krytox NRT

Mỡ Krytox NRT

(0 đánh giá)

530 VND

Krytox Krytox NRT Mỡ tổng hợp gốc PFPE.

Mỡ Krytox HTC27 Chemours

Mỡ Krytox HTC27 Chemours

(0 đánh giá)

540 VND

Mỡ Krytox HTC27 Chemours

Mỡ Krytox GPL 227 Chemours

Mỡ Krytox GPL 227 Chemours

(0 đánh giá)

550 VND

Mỡ Krytox GPL 227 Chemours

Mỡ Krytox GPL 226 Chemours

Mỡ Krytox GPL 226 Chemours

(0 đánh giá)

500 VND

Mỡ Krytox GPL 226 Chemours

Mỡ Molykote EM-30L

Mỡ Molykote EM-30L

(0 đánh giá)

1,100,001 VND

Mỡ Molykote EM-30L

MỠ SINOPEC 7017 1B

MỠ SINOPEC 7017 1B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MỠ SINOPEC 7017 1B CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Mỡ Sinopec 7018

Mỡ Sinopec 7018

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Sinopec 7018

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Mỡ Robot OTC 2670-017

Mỡ Robot OTC 2670-017

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Robot OTC 2670-017

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Molykote

Molykote

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

PASTES Molykote® 1000, Molykote® HSC Plus, Molykote® P-37, Molykote® P-74, Molykote® P-1600

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Krytox GPL 227

Krytox GPL 227

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ tổng hợp

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Dầu Kyodo Yushi TMO 150

Dầu Kyodo Yushi TMO 150

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dầu Kyodo Yushi TMO 150

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Dầu Kyodo Yushi TMO 150

Dầu Kyodo Yushi TMO 150

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dầu Kyodo Yushi TMO 150

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Dầu Shell TONNA OIL S 68

Dầu Shell TONNA OIL S 68

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dầu Shell TONNA OIL S 68

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Mỡ Showa Shell 6459

Mỡ Showa Shell 6459

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Showa Shell 6459

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Mỡ MOLYKOTE Longterm W2

Mỡ MOLYKOTE Longterm W2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chất bôi trơn đặc biệt Mỡ MOLYKOTE Longterm W2

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Mỡ MOLYKOTE BR 2 Plus

Mỡ MOLYKOTE BR 2 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chất bôi trơn đặc biệt Mỡ MOLYKOTE BR 2 Plus

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
mỡ bôi trơn ổ bi Sapphire 2 low

mỡ bôi trơn ổ bi Sapphire 2 low

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

mỡ bôi trơn ổ bi Sapphire 2 low

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955
Mỡ tổng tổng hợp gốc PTFE Nye Corr 140

Mỡ tổng tổng hợp gốc PTFE Nye Corr 140

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ tổng tổng hợp gốc PTFE Nye Corr 140

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 389, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 0913203955