Monitor y tế | 116 sản phẩm

Cáp chuyển đổi Mindray PM5000

Cáp chuyển đổi Mindray PM5000

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mindray module Connector: Round 12p-DB9 Tương thích với monitor PM5000. PM6000, PM8100

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Mindray T5 Masimo 7pins

Cảm biến SPO2 Mindray T5 Masimo 7pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 7pins Tương thích với monitor : - BeneView T8, BeneView T5, BeneView T1, - iPM 12, iPM 10, iPM 8, - iMEC 12, iMEC 10, iMEC 8, - iPM-9800, PM-9000 Express, PM-8000 Express, PM-7000, - MEC-2000, MEC-1200, MEC-1000, PM-9000Vet, MEC-1200Vet, - BeneHeart D6, BeneHeart D3

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Mindray T5 7pins

Cảm biến SPO2 Mindray T5 7pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 7pins Tương thích với monitor: - BeneView T8, BeneView T5, BeneView T1, - iPM 12, iPM 10, iPM 8, - iMEC 12, iMEC 10, iMEC 8, - iPM-9800, PM-9000 Express, PM-8000 Express, PM-7000, - MEC-2000, MEC-1200, MEC-1000, - PM-9000Vet, MEC-1200Vet, - BeneHeart D6, BeneHeart D3

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Mindray Masimo

Cảm biến SPO2 Mindray Masimo

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connetor: 12pins Tương thích với monitor PM6000, (công nghệ Masimo)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Mindray 12pins

Cảm biến SPO2 Mindray 12pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector:12pin; Tương thích với monitor : PM5000, PM6000, PM8000 (Mindray Tech)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi SPO2 LNCS LNC-10

Cáp chuyển đổi SPO2 LNCS LNC-10

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: Amp14 P>DB9F Tương thích với monitor: - DATASCOPE: Accutorr V, Duo, Passport 2, Passport 2LT, Passport V, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V12, V21; - MEDTRONIC / PHYSIO CONTROL: Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20; - WELCH ALLYN: Spot Vital Signs 42MTB-E1, 45NE0-E1 LX; - ZOLL: E Series, M Series, R Series. 8-Foot Cable

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi SPO2 Masimo LNOP

Cáp chuyển đổi SPO2 Masimo LNOP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: Amp14 P>LNOP OEM: - 1173: LNOP PC04 - 1005: PC08 LNOP - 1006: LNOP PC12 LNOP

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi SPO2 Masimo LNOP - DB9

Cáp chuyển đổi SPO2 Masimo LNOP - DB9

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: NLOP 6P - DB9

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi SPO2 Masimo 20pins LNOP

Cáp chuyển đổi SPO2 Masimo 20pins LNOP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 20pins - LNOP

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Masimo LNOP

Cảm biến SPO2 Masimo LNOP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 8pins

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi SPO2 Masimo 20pins - 11pins

Cáp chuyển đổi SPO2 Masimo 20pins - 11pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 20pins - 11pins

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Masimo 11pins

Cảm biến SPO2 Masimo 11pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 11pins

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Infinium 6pins, 1 key

Cảm biến SPO2 Infinium 6pins, 1 key

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 6pins, 1 key Tương thích với monitor INFINIUM OMNI III

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Infinium 12pins

Cảm biến SPO2 Infinium 12pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 12pins Tương thích với monitor: + Infinium OMira, Vega; + Larsen & Toubro (L&T): Planet 50

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Palco

Cảm biến SPO2 Palco

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: RJ11 6P6C Tương thích với tất cả monitor PALCO

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Mediaid Palco

Cảm biến SPO2 Mediaid Palco

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tương thích với monitor MEDIAID / PALCO - M3X Series (M30/40), - M100/M130, - M900/M960P, - M6 Aster/M4 - Nova/M1000

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi SPO2 Newtech

Cáp chuyển đổi SPO2 Newtech

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 5pin 80 degree- DB9 Tương thích với monitor NEWTECH PM9300

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Newtech DB9

Cảm biến SPO2 Newtech DB9

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: DB 9pins Tương thích với monitor: Máy đo nồng độ oxy cầm tay NT1A, NT1B, NT1D (digital sensor)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Newtech 12pins

Cảm biến SPO2 Newtech 12pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công nghệ DIGITAL Connector: 12pins Tương thích với monitor NEWTECH NT3A, NT3B, NT3E, NT3F, NT3B60

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Newtech 8pins

Cảm biến SPO2 Newtech 8pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 8pins Tương thích với monitor NEWTECH NT2A, NT2C

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646