Monitor y tế | 117 sản phẩm

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: I&G Medical

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Monitor theo dõi sản khoa

Monitor theo dõi sản khoa

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: Trismed Nước sản xuất: Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Hệ thống monitor trung tâm

Hệ thống monitor trung tâm

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Monitor theo dõi bệnh nhân

Monitor theo dõi bệnh nhân

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Monitor theo dõi bệnh nhân

Monitor theo dõi bệnh nhân

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: Monitor - LTD Model: Mitar 01 - "R-D"

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Sensor SPO2 cho monitor Datex Ohmeda

Sensor SPO2 cho monitor Datex Ohmeda

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: DB 9 Male - 9Pins Tương thích với monitor Datex-Ohmeda:3740,3710,3800 OxiCap;4700 OxiCap,5250RGM,Biox 3760,Ohmeda 3700,Ohmeda 3770,Ohmeda 3775,Rascal II;(GE Medical Systems:7000 Series,Corometrics 511,TRAM A.R., TRAM Modular x00SL Series),(Mennen:Horizon XL)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Nihon Kohden DB9

Cảm biến SPO2 Nihon Kohden DB9

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 9pins Tương thích với monitor NIHON KOHDEN - BSM-4101,4103,4111,4113,Life scope P; - BSM-5105,5135,Life scope A; - BSM-2351,2353 Life scope L; - BSM-2301,2303 life scope I.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi SPO2 Bionet 7pins - DB9

Cáp chuyển đổi SPO2 Bionet 7pins - DB9

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 7 pins > DB9 pins Tương thích với monitor BIONET BM3Vet, BM31

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Bionet 6pins

Cảm biến SPO2 Bionet 6pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: Round 6 pins Tương thích với monitor BIONET: BM3, BM3 Plus

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Bionet 7pins

Cảm biến SPO2 Bionet 7pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 7 pins Tương thích với monitor BIONET BM3

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Sensor nhiệt độ dùng cho monitor Atom

Sensor nhiệt độ dùng cho monitor Atom

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tương thích với Atom Medical Infant Warmer V-3200D, V-505, Infant Incubator V-2100G, V-2200, Transport Incubator V-707, V-808.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Sensor SPO2 cho monitor Biolight

Sensor SPO2 cho monitor Biolight

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: Round 12 pin Tương thích với monitor Biolight M900; M7000; M9500; A8 Modular

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 NIhon Kohden 14pins

Cảm biến SPO2 NIhon Kohden 14pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 14pins (Male) Tương thích với monitor: NIHON KOHDEN - BSM-2301,2303, Life Scope I, - BSM-4101,4103,4111,4113 Life scope P; - BSM-5105,5135 Life scope A ; - BSM-2351,2353 Life scope L.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến massimo dùng 1 lần

Cảm biến massimo dùng 1 lần

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hãng sản xuất: upnmed Nước sản xuất: China

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi SPO2 Nihon Kohden JL-302T

Cáp chuyển đổi SPO2 Nihon Kohden JL-302T

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 20P - DB9 Tương thích với monitor NIHON KOHDEN OPV1500

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi SPO2 Nihon Kohden 14P-DB9

Cáp chuyển đổi SPO2 Nihon Kohden 14P-DB9

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 14P - DB9 Tương thích với monitor NIHON KOHDEN: - BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301A, BSM-2351, 2353 Life Scope L, - BSM-2301, 2303 Life Scope I, - BSM-4100 Life Scope P, - BSM-4101, 4103, 4111, 4113 Life Scope P, - BSM-5100 Life Scope A, - BSM-5105, 5135 Life Scope A, Life Scope TR, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến Nihon Kohden OPV1500

Cảm biến Nihon Kohden OPV1500

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 20pins Male Tương thích với monitor NIHON KOHDEN OPV1500

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cảm biến SPO2 Nihon Kohden 10pin

Cảm biến SPO2 Nihon Kohden 10pin

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Connector: 10pins Tương thích với monitor NIHON KOHDEN - BSM-1101 Lifescope EC, - BSM-2101/2 Lifescope L, - BSM-3101 lifescope LC, - BSM-7100/7200 Lifescope 8, - BSM-8200/1 lifescope 12, - BSM-8200/2 lifescope 9, - SM-8800 Lifescope14,OLV-1100A.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi SPO2 Mindray Masimo 8pins

Cáp chuyển đổi SPO2 Mindray Masimo 8pins

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công nghệ Masimo Connector: 8pins Tương thích với monitor: - Beneview T5, T6, T8, - iPM Series,iMEC series, - BeneHeart Defibrillators

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Cáp chuyển đổi Mindray PM5000

Cáp chuyển đổi Mindray PM5000

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mindray module Connector: Round 12p-DB9 Tương thích với monitor PM5000. PM6000, PM8100

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646