Mũi khoan | 70 sản phẩm

MŨI KHOÉT LỖ JMG

MŨI KHOÉT LỖ JMG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MŨI KHOÉT LỖ JMG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH LONG 300, LẦU 3, NGUYỄN CÔNG TRỨ, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TPHCM. 0908225100
Mũi khoan bê tông 20 mm chuôi kẹp Makita D-17740

Mũi khoan bê tông 20 mm chuôi kẹp Makita D-17740

(1 đánh giá)

106,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 20 mm Tổng chiều dài : 600 mm Độ dài làm việc : 505 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 20 mm chuôi kẹp Makita D-17712

Mũi khoan bê tông 20 mm chuôi kẹp Makita D-17712

(1 đánh giá)

76,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 20 mm Tổng chiều dài : 400 mm Độ dài làm việc : 315 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 18 mm chuôi kẹp Makita D-18982

Mũi khoan bê tông 18 mm chuôi kẹp Makita D-18982

(1 đánh giá)

73,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 18 mm Tổng chiều dài : 400 mm Độ dài làm việc : 315 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 16 mm chuôi kẹp Makita D-17734

Mũi khoan bê tông 16 mm chuôi kẹp Makita D-17734

(1 đánh giá)

84,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 16 mm Tổng chiều dài : 600 mm Độ dài làm việc : 505 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 16 mm chuôi kẹp Makita D-17706

Mũi khoan bê tông 16 mm chuôi kẹp Makita D-17706

(1 đánh giá)

63,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 16 mm Tổng chiều dài : 400 mm Độ dài làm việc : 315 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 16 mm chuôi kẹp Makita D-05387

Mũi khoan bê tông 16 mm chuôi kẹp Makita D-05387

(1 đánh giá)

27,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 16 mm Tổng chiều dài : 150 mm Độ dài làm việc : 85 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 15 mm chuôi kẹp Makita D-05371

Mũi khoan bê tông 15 mm chuôi kẹp Makita D-05371

(1 đánh giá)

25,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 15 mm Tổng chiều dài : 150 mm Độ dài làm việc : 85 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 14 mm chuôi kẹp Makita D-18976

Mũi khoan bê tông 14 mm chuôi kẹp Makita D-18976

(1 đánh giá)

51,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 14 mm Tổng chiều dài : 400 mm Độ dài làm việc : 315 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 14 mm chuôi kẹp Makita D-05365

Mũi khoan bê tông 14 mm chuôi kẹp Makita D-05365

(1 đánh giá)

22,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 14 mm Tổng chiều dài : 150 mm Độ dài làm việc : 85 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 13 mm chuôi kẹp Makita D-05359

Mũi khoan bê tông 13 mm chuôi kẹp Makita D-05359

(1 đánh giá)

22,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 13 mm Tổng chiều dài : 150 mm Độ dài làm việc : 85 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 12 mm chuôi kẹp Makita D-17728

Mũi khoan bê tông 12 mm chuôi kẹp Makita D-17728

(1 đánh giá)

60,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 12 mm Tổng chiều dài : 600 mm Độ dài làm việc : 505 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 12 mm chuôi kẹp Makita D-17697

Mũi khoan bê tông 12 mm chuôi kẹp Makita D-17697

(1 đánh giá)

44,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 12 mm Tổng chiều dài : 400 mm Độ dài làm việc : 315 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 12 mm chuôi kẹp Makita D-05343

Mũi khoan bê tông 12 mm chuôi kẹp Makita D-05343

(1 đánh giá)

16,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 12 mm Tổng chiều dài : 150 mm Độ dài làm việc : 90 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 11 mm chuôi kẹp Makita D-05337

Mũi khoan bê tông 11 mm chuôi kẹp Makita D-05337

(1 đánh giá)

14,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 11 mm Tổng chiều dài : 150 mm Độ dài làm việc : 90 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 10 mm chuôi kẹp Makita D-18960

Mũi khoan bê tông 10 mm chuôi kẹp Makita D-18960

(1 đánh giá)

41,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 10 mm Tổng chiều dài : 400 mm Độ dài làm việc : 315 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 10 mm chuôi kẹp Makita D-05321

Mũi khoan bê tông 10 mm chuôi kẹp Makita D-05321

(1 đánh giá)

14,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 10 mm Tổng chiều dài : 150 mm Độ dài làm việc : 90 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 9 mm chuôi kẹp Makita D-05315

Mũi khoan bê tông 9 mm chuôi kẹp Makita D-05315

(1 đánh giá)

13,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 9 mm Tổng chiều dài : 150 mm Độ dài làm việc : 90 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 8 mm chuôi kẹp Makita D-05309

Mũi khoan bê tông 8 mm chuôi kẹp Makita D-05309

(1 đánh giá)

10,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 8 mm Tổng chiều dài : 150 mm Độ dài làm việc : 90 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng
Mũi khoan bê tông 8 mm chuôi kẹp Makita D-05290

Mũi khoan bê tông 8 mm chuôi kẹp Makita D-05290

(1 đánh giá)

10,000 VND

Dòng sản phẩm : TCT Kiểu lắp đặt : Đuôi kẹp Đường kính mũi : 8 mm Tổng chiều dài : 110 mm Độ dài làm việc : 60 mm

Cửa hàng cơ điện 462 462 Trần Văn Giàu , Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP.HCM 0928.22.33.88 Thêm vào giỏ hàng