Ống nghe y tế | 13 sản phẩm

Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope

(0 đánh giá)

3,200,000 VND

Ống nghe khám tổng quát 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt người lớn)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe dùng trong giảng dạy Riester Duplex Teaching 4002-02

Ống nghe dùng trong giảng dạy Riester Duplex Teaching 4002-02

(1 đánh giá)

1,150,000 VND

Ống nghe dùng trong giảng dạy

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 2 dây Riester Ri-Rap 4155

Ống nghe 2 dây Riester Ri-Rap 4155

(1 đánh giá)

980,000 VND

Ống nghe 2 dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 2 dây Microlife ST-77

Ống nghe 2 dây Microlife ST-77

(1 đánh giá)

270,000 VND

Ống nghe 2 dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-13% Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope

(1 đánh giá)

4,600,000 VND5,300,000 VND

Ống nghe khám tim 1 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-12% Ống nghe 3M Littmann Cardiology III Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Cardiology III Stethoscope

(1 đánh giá)

3,850,000 VND4,370,000 VND

Ống nghe khám tim 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-16% Ống nghe 3M Littman Master Classic II Stethoscope

Ống nghe 3M Littman Master Classic II Stethoscope

(1 đánh giá)

2,200,000 VND2,615,000 VND

Ống nghe khám tổng quát 1 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-5% Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope

(1 đánh giá)

2,150,000 VND2,270,000 VND

Ống nghe khám tổng quát, chuyên nhi 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-5% Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant Stethoscope

(1 đánh giá)

2,150,000 VND2,270,000 VND

Ống nghe khám tổng quát, sơ sinh 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-4% Ống nghe tim 1 mặt Spirit Regal CK-715PF

Ống nghe tim 1 mặt Spirit Regal CK-715PF

(1 đánh giá)

1,050,000 VND1,090,000 VND

Ống nghe tim 1 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe trẻ sơ sinh 2 mặt Spirit Regalite CK-S606PF

Ống nghe trẻ sơ sinh 2 mặt Spirit Regalite CK-S606PF

(1 đánh giá)

760,000 VND

Ống nghe trẻ sơ sinh 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-7% Ống nghe tim phổi 2 mặt Spirit CK-S747PF

Ống nghe tim phổi 2 mặt Spirit CK-S747PF

(1 đánh giá)

1,450,000 VND1,560,000 VND

Ống nghe tim phổi 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 2 mặt Spirit Deluxe CK-S601PF

Ống nghe 2 mặt Spirit Deluxe CK-S601PF

(1 đánh giá)

860,000 VND

Ống nghe 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 08 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng