Quạt, thiết bị thông gió | 682 sản phẩm

hệ thống thông gió hút bụi, xử lý khí thải nhà xưởng, buồng sơn

hệ thống thông gió hút bụi, xử lý khí thải nhà xưởng, buồng sơn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

chuyên thi công hệ thống hút bui khí thải, buồng sơn, làm mát nhà xưởng

Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Lâm Nguyễn 059, ấp tân an, tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 01649730411
Model 3050 | Thermoelectric Gas Coolers | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Model 3050 | Thermoelectric Gas Coolers | Universal vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model 3050 | Thermoelectric Gas Coolers | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Model 3040 | Thermoelectric Gas Coolers | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Model 3040 | Thermoelectric Gas Coolers | Universal vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model 3040 | Thermoelectric Gas Coolers | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Model 1190 | 1100 SERIES VORTEX COOLERS | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Model 1190 | 1100 SERIES VORTEX COOLERS | Universal vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model 1190 | 1100 SERIES VORTEX COOLERS | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
1100 SERIES VORTEX COOLERS | 1160 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

1100 SERIES VORTEX COOLERS | 1160 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1100 SERIES VORTEX COOLERS | 1160 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
1100 SERIES VORTEX COOLERS | 1140 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

1100 SERIES VORTEX COOLERS | 1140 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1100 SERIES VORTEX COOLERS | 1140 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Model 1490 | Thermoelectric Gas Coolers | Univer vietnam | Pitesco vietnam

Model 1490 | Thermoelectric Gas Coolers | Univer vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model 1490 | Thermoelectric Gas Coolers | Univer vietnam | Pitesco vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Thermoelectric Gas Coolers | 1390 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Thermoelectric Gas Coolers | 1390 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thermoelectric Gas Coolers | 1390 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Thermoelectric Gas Coolers | 1080 | Univesal vietnam | Pitesco vietnam

Thermoelectric Gas Coolers | 1080 | Univesal vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thermoelectric Gas Coolers | 1080 | Univesal vietnam | Pitesco vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Model 1050 | Thermoelectric Gas Coolers | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Model 1050 | Thermoelectric Gas Coolers | Universal vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model 1050 | Thermoelectric Gas Coolers | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Thermoelectric Gas Coolers | Model 1040 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Thermoelectric Gas Coolers | Model 1040 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thermoelectric Gas Coolers | Model 1040 | Universal vietnam | Pitesco vietnam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Các loại quat của hãng Mitsubishi

Các loại quat của hãng Mitsubishi

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phân phối các loại quat của hãng Mitsubishi

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG NAM LONG K118/9 Lê Đình Lý - Quận Thanh Khê 093 6549191 - 0902389068
QK10 A 2DM-FA035 VDL.2C.V6-S0630 VIL38-FE 080 SDA.6N-ziehl-abegg vietnam-quạt hút

QK10 A 2DM-FA035 VDL.2C.V6-S0630 VIL38-FE 080 SDA.6N-ziehl-abegg vietnam-quạt hút

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

QK10 A 2DM-FA035 VDL.2C.V6-S0630 VIL38-FE 080 SDA.6N-ziehl-abegg vietnam-quạt hút

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
FB050 4DK.41-FL050 VDK-QK08A 2EM.35-ziehl-abegg vietnam-quạt hút-FB063 6DK.41.V4P

FB050 4DK.41-FL050 VDK-QK08A 2EM.35-ziehl-abegg vietnam-quạt hút-FB063 6DK.41.V4P

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

FB050 4DK.41-FL050 VDK-QK08A 2EM.35-abegg vietnam-quạt hút-FB063 6DK.41.V4P

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
RE 28P 4DK 4I 1R-RF22P 2DD.5H.1R-QK08A 2EM.50 CH-ziehl-ziehl-abegg vietnam-quạt hút công nghiep

RE 28P 4DK 4I 1R-RF22P 2DD.5H.1R-QK08A 2EM.50 CH-ziehl-ziehl-abegg vietnam-quạt hút công nghiep

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

RE 28P 4DK 4I 1R-RF22P 2DD.5H.1R-QK08A 2EM.50 CH-abegg vietnam-quạt hút công nghiep

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
FN030-4EL.WA.V7-FN080-SDH.2C.V7P3-fan ziehl abegg-ziehl-abegg vietnam-quạt hút công nghiệp

FN030-4EL.WA.V7-FN080-SDH.2C.V7P3-fan ziehl abegg-ziehl-abegg vietnam-quạt hút công nghiệp

(1 đánh giá)

1 VND

FN030-4EL.WA.V7-FN080-SDH.2C.V7P3-fan ziehl abegg-ziehl-abegg vietnam-quạt hút công nghiệp

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474 Thêm vào giỏ hàng
FE050-VDH.41.3-fan ziehl abegg-ziehl-abegg vietnam-quạt hút công nghiệp

FE050-VDH.41.3-fan ziehl abegg-ziehl-abegg vietnam-quạt hút công nghiệp

(1 đánh giá)

1 VND

FE050-VDH.41.3-fan ziehl abegg-ziehl-abegg vietnam-quạt hút công nghiệp

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474 Thêm vào giỏ hàng
Axial compact fans | Ebm Papst Vietnam | Pitesco Vietnam

Axial compact fans | Ebm Papst Vietnam | Pitesco Vietnam

(1 đánh giá)

1 VND

The 2214 F/2TDHHO DC axial compact fan is constructed with a 3-phase drive unit for continuous operational routine and enclosed with an optimized housing and grounding lug for M4x8 screw. It uses fiberglass-reinforced plastic or polyamide material for its impeller component. Die-cast aluminum is also infused as the dominant content of its casing. This fan assembly approximates to 1 kg total body mass, and measures 220 x 200 x 51 mm overall dimension size. It operates through allowing the flow of

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474 Thêm vào giỏ hàng
Quạt tản nhiệt EBM-Papst, Fans Ebmpapst code A6E450-AP02-01, S4E300-BQ18-34, R2E140-AZ38-09

Quạt tản nhiệt EBM-Papst, Fans Ebmpapst code A6E450-AP02-01, S4E300-BQ18-34, R2E140-AZ38-09

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên hệ: 0986.37.47.86 - 0914.643.179 Email: duong.pitesco@gmail.com

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Quạt thông gió công nghiệp | Deton Fans | Deton Vietnam | Fad60-4 | Quạt làm mát

Quạt thông gió công nghiệp | Deton Fans | Deton Vietnam | Fad60-4 | Quạt làm mát

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Quạt thông gió công nghiệp | Deton Fans | Deton Vietnam | Fad60-4 | Quạt làm mát

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474