Thẻ nhớ | 26 sản phẩm

Thẻ nhớ SanDisk 256GB Extreme Pro UHS-I SDXC U3 Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 256GB Extreme Pro UHS-I SDXC U3 Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

3,630,000 VND

256GB Data Storage Capacity Class 10 Speed Ultra High Speed Class 3 Max. Read Speed: 95 MB/s Max. Write Speed: 90 MB/s Limited Lifetime Warranty

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 64GB Extreme Pro UHS-I SDXC U3 Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 64GB Extreme Pro UHS-I SDXC U3 Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

970,000 VND

64GB Data Storage Capacity Class 10 Speed Ultra High Speed Class 3 Max. Read Speed: 95 MB/s Max. Write Speed: 90 MB/s Limited Lifetime Warranty

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 32GB Extreme Pro UHS-I SDHC U3 Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 32GB Extreme Pro UHS-I SDHC U3 Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

580,000 VND

32GB Data Storage Capacity Class 10 Speed Ultra High Speed Class 3 Max. Read Speed: 95 MB/s Max. Write Speed: 90 MB/s Limited Lifetime Warranty

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 16GB Extreme Pro UHS-I SDHC U1 Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 16GB Extreme Pro UHS-I SDHC U1 Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

450,000 VND

16GB Data Storage Capacity Class 10 Speed Ultra High Speed Class 1 Max. Read Speed: 95 MB/s Max. Write Speed: 90 MB/s Limited Lifetime Warranty

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 128GB Extreme UHS-I U3 SDXC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 128GB Extreme UHS-I U3 SDXC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

1,730,000 VND

128GB Storage Capacity Class 10 / UHS-I / U3 Max. Read Speed: 90 MB/s Max. Write Speed: 40 MB/s Built-In Write-Protect Switch SDXC Form Factor Record Full HD & 4K Video Water/Temperature/X-Ray/Shock Proof Writeable Label Includes Jewel Case to Protect Card

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 64GB Extreme UHS-I U3 SDXC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 64GB Extreme UHS-I U3 SDXC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

850,000 VND

64GB Storage Capacity Class 10 / UHS-I / U3 Max. Read Speed: 90 MB/s Max. Write Speed: 40 MB/s Built-In Write-Protect Switch SDXC Form Factor Record Full HD & 4K Video Water/Temperature/X-Ray/Shock Proof Writeable Label Includes Jewel Case to Protect Card

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 32GB Extreme UHS-I U3 SDHC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 32GB Extreme UHS-I U3 SDHC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

425,000 VND

32GB Storage Capacity Class 10 / UHS-I / U3 Max. Read Speed: 90 MB/s Max. Write Speed: 40 MB/s Built-In Write-Protect Switch SDHC Form Factor Record Full HD & 4K Video Water/Temperature/X-Ray/Shock Proof Writeable Label Includes Jewel Case to Protect Card

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớSanDisk 16GB Extreme UHS-I U3 SDHC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớSanDisk 16GB Extreme UHS-I U3 SDHC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

275,000 VND

16GB Storage Capacity Class 10 / UHS-I / U3 Max. Read Speed: 90 MB/s Max. Write Speed: 40 MB/s Built-In Write-Protect Switch SDHC Form Factor Record Full HD & 4K Video Water/Temperature/X-Ray/Shock Proof Writeable Label Includes Jewel Case to Protect Card

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 128GB Ultra UHS-I SDXC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 128GB Ultra UHS-I SDXC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

1,160,000 VND

128GB Storage Capacity Class 10 / UHS-I Max. Read Speed: 80 MB/s Min. Write Speed: 10 MB/s Water/Temperature/X-ray/Shock Proof Built-in Write Protect Switch

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 64GB Ultra UHS-I SDXC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 64GB Ultra UHS-I SDXC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

530,000 VND

64GB Storage Capacity Class 10 / UHS-I Max. Read Speed: 80 MB/s Min. Write Speed: 10 MB/s Water/Temperature/X-ray/Shock Proof Built-in Write Protect Switch

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 32GB Ultra UHS-I SDHC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 32GB Ultra UHS-I SDHC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

260,000 VND

32GB Storage Capacity Class 10 / UHS-I Max. Read Speed: 80 MB/s Min. Write Speed: 10 MB/s Water/Temperature/X-ray/Shock Proof Built-in Write Protect Switch

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 16GB Ultra UHS-I SDHC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 16GB Ultra UHS-I SDHC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

155,000 VND

16GB Storage Capacity Class 10 / UHS-I Max. Read Speed: 80 MB/s Min. Write Speed: 10 MB/s Water/Temperature/X-ray/Shock Proof Built-in Write Protect Switch

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ SanDisk 8GB Ultra UHS-I SDHC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ SanDisk 8GB Ultra UHS-I SDHC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

99,000 VND

8GB Storage Capacity Class 10 / UHS-I Max. Read Speed: 40 MB/s Min. Write Speed: 10 MB/s Water/Temperature/X-ray/Shock Proof Built-in Write Protect Switch

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ Kingston 64GB UHS-I SDXC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ Kingston 64GB UHS-I SDXC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

440,000 VND

64GB Capacity Class 10 / UHS-I Max. Read Speed: 45 MB/s Water/Temp/Shock/Vibration/X-ray Proof Built-in Write-Protect Switch

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ Kingston 32GB UHS-I SDHC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ Kingston 32GB UHS-I SDHC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

235,000 VND

32GB Capacity Class 10 / UHS-I Max. Read Speed: 45 MB/s Water/Temp/Shock/Vibration/X-ray Proof Built-in Write-Protect Switch

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ Kingston 16GB UHS-I SDHC Memory Card (Class 10)

Thẻ nhớ Kingston 16GB UHS-I SDHC Memory Card (Class 10)

(1 đánh giá)

150,000 VND

16GB Capacity Class 10 / UHS-I Max. Read Speed: 45 MB/s Water/Temp/Shock/Vibration/X-ray Proof Built-in Write-Protect Switch

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ Kingston SDHC Class 4 Secure Digital (SDHC) SD Memory Card 16 GB

Thẻ nhớ Kingston SDHC Class 4 Secure Digital (SDHC) SD Memory Card 16 GB

(1 đánh giá)

135,000 VND

Thẻ nhớ Kingston SDHC Class 4 Secure Digital (SDHC) SD Memory Card 16 GB

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ Kingston 8GB SDHC Memory Card Class 10

Thẻ nhớ Kingston 8GB SDHC Memory Card Class 10

(1 đánh giá)

99,000 VND

Kingston 8GB SDHC Memory Card Class 10 8GB Data Storage Capacity Class 10 Speed Min. Write Speed: 10MB/s Lifetime Limited Warranty

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ Kingston 8GB SDHC Memory Card Class 4

Thẻ nhớ Kingston 8GB SDHC Memory Card Class 4

(1 đánh giá)

90,000 VND

Thẻ nhớ Kingston 8GB SDHC Memory Card Class 4

vnm Co.,Ltd 897 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương 0946112556 Thêm vào giỏ hàng
Thẻ nhớ Transcend 8GB SDHC Class 4

Thẻ nhớ Transcend 8GB SDHC Class 4

(1 đánh giá)

250,000 VND

Dung lượng 8Gb, Tốc độ 4Mb/s Bảo hành: 03 năm (01 đổi 01) Tương thích máy ảnh, laptop,....