Thìa, dĩa, đũa | 181 sản phẩm

Bộ Dao, muỗng, nĩa 24 món - TN11

Bộ Dao, muỗng, nĩa 24 món - TN11

(1 đánh giá)

14,081,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Kích thước: 27x19x10 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, vòng Acrylic, mạ vàng - Trọng lượng: 1,58 Kg

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN10

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN10

(1 đánh giá)

24,000,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Kích thước: 49x29x7 cm - Trọng lượng: 2,1 Gr - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, vòng Acrylic, mạ vàng

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN09

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN09

(1 đánh giá)

28,000,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Kích thước: 49x29x7 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, SAN

Bộ dao muỗng nĩa inox 30 món

Bộ dao muỗng nĩa inox 30 món

(1 đánh giá)

2,316,000 VND

- Bộ gồm: 6 muỗng lớn + 6 muỗng nhỏ + 6 nĩa lớn + 6 nĩa nhỏ + 6 dao ăn - Chất liệu thép không gỉ đặc biệt 18/10. Sáng bóng, rất lâu phai màu. Siêu đẹp và bền. - Bộ dao muỗng nĩa inox 30 món 047245 với hộp đựng sang trọng, phù hợp làm quà tặng rất ý nghĩa.

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN08

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN08

(1 đánh giá)

8,709,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Trọng lượng: 1,46 Kg - Kích thước: 22x8x30 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, SAN

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN07

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN07

(1 đánh giá)

7,816,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Trọng lượng: 1,46 Kg - Kích thước: 22x8x30 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, SAN

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN06

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN06

(1 đánh giá)

8,700,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Trọng lượng: 1,46 Kg - Kích thước: 22x8x30 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, SAN

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN05

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN05

(1 đánh giá)

8,700,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Trọng lượng: 1,46 Kg - Kích thước: 22x8x30 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, SAN

Bộ dao,muỗng,nĩa 24 món - TN04

Bộ dao,muỗng,nĩa 24 món - TN04

(1 đánh giá)

11,793,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Trọng lượng: 1,46 Kg - Kích thước: 22x8x30 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, SAN

Bộ dao, muỗng, nĩa 4 món - TN08

Bộ dao, muỗng, nĩa 4 món - TN08

(1 đánh giá)

7,630,000 VND

- Trọng lượng: 320 gr - Kích thước: 16x26x3 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN03

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN03

(1 đánh giá)

8,871,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Trọng lượng: 1,46 Kg - Kích thước: 22x8x30 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, SAN

Bộ dao, muỗng, nĩa 4 món - TN07

Bộ dao, muỗng, nĩa 4 món - TN07

(1 đánh giá)

13,430,000 VND

- Trọng lượng: 320 gr - Kích thước: 16x26x3 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS

Bộ dao, muỗng, nĩa 4 món - TN06

Bộ dao, muỗng, nĩa 4 món - TN06

(1 đánh giá)

10,111,000 VND

- Trọng lượng: 320 gr - Kích thước: 16x26x3 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS

Bộ dao, muỗng, nĩa 4 món - TN05

Bộ dao, muỗng, nĩa 4 món - TN05

(1 đánh giá)

7,847,000 VND

- Trọng lượng: 320 gr - Kích thước: 16x26x3 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN02

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN02

(1 đánh giá)

10,111,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Trọng lượng: 1,46 Kg - Kích thước: 22x8x30 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, SAN

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN01

Bộ dao, muỗng, nĩa 24 món - TN01

(1 đánh giá)

7,200,000 VND

- Gồm: 6 bảng thìa, 6 bảng dĩa, 6 dao bảng, 6 thìa cà phê - Trọng lượng: 1,46 Kg - Kích thước: 22x8x30 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, SAN

Bộ dao muỗng nĩa 4 món - TN04

Bộ dao muỗng nĩa 4 món - TN04

(1 đánh giá)

2,023,000 VND

- Trọng lượng: 320 gr - Kích thước: 16x26x3 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS

Bộ dao muỗng nĩa 4 món - TN03

Bộ dao muỗng nĩa 4 món - TN03

(1 đánh giá)

2,023,000 VND

- Trọng lượng: 320 gr - Kích thước: 16x26x3 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS

Bộ dao muỗng nĩa 4 món - TN02

Bộ dao muỗng nĩa 4 món - TN02

(1 đánh giá)

2,023,000 VND

- Trọng lượng: 320 gr - Kích thước: 16x26x3 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS

Bộ dao muỗng nĩa 4 món - TN01

Bộ dao muỗng nĩa 4 món - TN01

(1 đánh giá)

2,023,000 VND

- Trọng lượng: 320 gr - Kích thước: 16x26x3 cm - Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS