Thiết bị phần tích nguồn điện | 3 sản phẩm

Máy phân tích Nito Protein theo phương pháp Dumas

Máy phân tích Nito Protein theo phương pháp Dumas

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy phân tích đạm nhanh EA3017-Prot của hãng Eurovector - Y sử dụng phân tích Nitơ- đạm theo phương pháp Dumas.

SECOVINA CO., LTD 221/18 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM Tư vấn: 0908866933, Báo giá: maydongkho@gmail.com
Máy phân tích đạm Dumas

Máy phân tích đạm Dumas

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy phân tích đạm nhanh EA3017-Prot của hãng Eurovector - Y sử dụng phân tích Nitơ- đạm theo phương pháp Dumas.

SECOVINA CO., LTD 221/18 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM Tư vấn: 0908866933, Báo giá: maydongkho@gmail.com
Máy phân tích 5 nguyên tố C, H, N, S, O

Máy phân tích 5 nguyên tố C, H, N, S, O

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

 Máy EuroEA3000 hãng sản xuất Eurovector - Y chuyên dùng để phân tích các nguyên tố CHNSO trong các mẫu: Chất thải, cặn, rác, đất, trầm tích, các lọai thực vật, sinh khối, dầu và chất bôi trơn, xăng dầu và nhiên liệu, than, đất, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hạt chứa dầu, nhựa, cao su, dược phẩm và các sản phẩm khác.

SECOVINA CO., LTD 221/18 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM Tư vấn: 0908866933, Báo giá: maydongkho@gmail.com