Tổng đài điện thoại | 441 sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 48 máy lẻ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 48 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng...

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng...

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 208CD (2 vào 8 ra)

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 208CD (2 vào 8 ra)

(1 đánh giá)

1,390,000 VND

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 208CD (2 vào 8 ra)

CÔNG TY VIỄN THÔNG G-LINK Số 31 ngõ 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội 0936695555 Thêm vào giỏ hàng
Tổng đài điện thoại FTECH PABX 308 (3 vào 8 ra)

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 308 (3 vào 8 ra)

(1 đánh giá)

450,000 VND

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 308 (3 vào 8 ra)

CÔNG TY VIỄN THÔNG G-LINK Số 31 ngõ 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội 0936695555 Thêm vào giỏ hàng
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TDA100D - 8 VÁO 88 MÁY LẺ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TDA100D - 8 VÁO 88 MÁY LẺ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 88 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 432 CD (4 vào 32 ra)

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 432 CD (4 vào 32 ra)

(1 đánh giá)

450,000 VND

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 432 CD (4 vào 32 ra)

CÔNG TY VIỄN THÔNG G-LINK Số 31 ngõ 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội 0936695555 Thêm vào giỏ hàng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 72 máy lẻ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 72 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 64 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 64 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Tổng đài panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, mở rộng tối đa 120 máy lẻ, Tích hợp sẵn nguồn và cổng máy lẻ số, thích hợp cho các văn phòng, khách sạn...,kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 56 máy lẻ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 56 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào ra 56 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 48 máy lẻ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 48 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D

(1 đánh giá)

1,000 VND

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 300 license máy lẻ IP

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 300 license máy lẻ IP

(1 đánh giá)

1,000 VND

Tổng đài panasonic KX-NS1000 cầu hình đầu vào E1-ISDN 30 kênh 300 license máy lẻ IP, 64 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 100 license máy lẻ IP

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 100 license máy lẻ IP

(1 đánh giá)

1,000 VND

Tổng đài panasonic KX-NS1000 cầu hình đầu vào E1-ISDN 30 kênh 100 license máy lẻ IP, 64 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 24 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 32 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 40 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

(1 đánh giá)

1,000 VND

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 48 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản

Tổng đài panasonic KX-NS300

Tổng đài panasonic KX-NS300

(1 đánh giá)

1,000 VND

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 56 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản