Tủ mạng | 23 sản phẩm

Tủ mạng 10U

Tủ mạng 10U

(1 đánh giá)

1,000,000 VND

* Kích thước : H.550 * W.550 * D.500 * Có 2 cánh trước sau, được lắp khóa an toàn, cánh trước bằng meca. * Phụ kiện bao gồm: 01 quạt thông gió, 01 ổ điện 3 chấu.

Tủ mạng 15U sâu 600

Tủ mạng 15U sâu 600

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

* Kích thước : H.830 * W.600 * D600 * 02 cánh mở trước sau, có lắp khóa an toàn * Phụ kiện bao gồm: 02 quạt gió, 01 ổ nguồn 3 chấu,04 bánh xe

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
tủ mạng 15u 1000

tủ mạng 15u 1000

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

* Kích thước : H.830 * W.600 * D600 * 02 cánh mở trước sau, có lắp khóa an toàn * Phụ kiện bao gồm: 02 quạt gió, 01 ổ nguồn 3 chấu,04 bánh xe

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
tủ mạng 27U 800 ( tủ rack 27U sâu 800)

tủ mạng 27U 800 ( tủ rack 27U sâu 800)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

*Kích thước : H.1400 * W.600 * D.800 * Phụ kiện bao gồm: 02 quạt gió, 01 ổ điện 6 chấu, 04

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
Tủ mạng 27U 1000 (tủ rack 27U sâu 1000)

Tủ mạng 27U 1000 (tủ rack 27U sâu 1000)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

* Kích thước : H.1400 * W.600 * D.1000 * Phụ kiện bao gồm: 02 quạt gió , 01 ổ điện 6 chấu , 04 bánh xe.

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
tủ mạng 20U 1000, rack 20U 1000

tủ mạng 20U 1000, rack 20U 1000

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước : H.1050 * W.600 * D1000 02 quạt gió, 01 ổ điện 6 chấu

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
Tủ mạng 20U D800 (tủ mạng 20U sâu 800)

Tủ mạng 20U D800 (tủ mạng 20U sâu 800)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

* Kích thước : H.1050 * W.600 * D800 * Phụ kiện bao gồm : 02 quạt gió , 01 ổ điện 6 chấu , 04

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
Tủ mạng 20U D600

Tủ mạng 20U D600

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

* Kích thước : H.1050 * W.600 * D600 * Phụ kiện bao gồm: 02 quạt gió, 01 ổ điện 6 chấu, 04

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
Tủ mạng 15U sâu 800

Tủ mạng 15U sâu 800

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

* Kích thước: H.830 * W.600 * D.800 * Có 2 cánh trước sau, được lắp khóa an toàn, cánh trước bằng meca. * Phụ kiện bao gồm, 01 quạt thông gió, 01 ổ điện 3 chấu, 04 bánh xe

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
Tủ mạng 27U D600

Tủ mạng 27U D600

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

*Kích thước : H.1400 * W.600 * D.600 * Cánh trước làm bằng Mica hoặc cánh lưới * Phụ kiện bao gồm: 02 quạt gió, 01 ổ điện 6 chấu, 04

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
tủ mạng 42u1000 rack 42u d1000

tủ mạng 42u1000 rack 42u d1000

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

tủ mạng 42U 800 rack 42u sâu 1000 * Kích thước : H.2100 * W.610 * D.1000 * Phụ kiện bao gồm: 04 quạt gió , 01 ổ điện 6 chấu , 04 bánh xe. Giá sẽ còn rẻ hơn khi mua online

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
tủ mạng 42U 800 rack 42u sâu 800

tủ mạng 42U 800 rack 42u sâu 800

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

tủ mạng 42U 800 rack 42u sâu 800 * Kích thước : H.2100 * W.610 * D.800 * Phụ kiện bao gồm: 04 quạt gió , 01 ổ điện 6 chấu , 04 bánh xe. Giá sẽ còn rẻ hơn khi mua online

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
tủ mạng 42U 600 rack 42u sâu 600

tủ mạng 42U 600 rack 42u sâu 600

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

tủ mạng 42U sâu 600 * Kích thước : H.2100 * W.610 * D.600 * Phụ kiện bao gồm: 04 quạt gió , 01 ổ điện 6 chấu , 04 bánh xe. Giá sẽ còn rẻ hơn khi mua online

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
tủ mạng 36U 800 (tủ rack 36U sâu 800)

tủ mạng 36U 800 (tủ rack 36U sâu 800)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

*Kích thước : H.1800 * W.600 * D.800 * Phụ kiện bao gồm: 04 quạt gió , 01 ổ điện 6 chấu , 04 bánh xe.

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
tủ mạng 36U 600 (tủ rack 36U sâu 600)

tủ mạng 36U 600 (tủ rack 36U sâu 600)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

*Kích thước : H.1800 * W.600 * D.600 * Phụ kiện bao gồm: 04 quạt gió , 01 ổ điện 6 chấu , 04 bánh xe.

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
ốc cho tủ mạng

ốc cho tủ mạng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

ốc M6 cho tủ mạng

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
khay Trượt tủ mạng sâu 1000

khay Trượt tủ mạng sâu 1000

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

khay Trượt dùng lắp cho tủ mạng sâu 1000

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
khay Trượt tủ mạng sâu 800

khay Trượt tủ mạng sâu 800

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

khay Trượt dùng lắp cho tủ mạng sâu 800

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
khay Trượt tủ mạng sâu 600

khay Trượt tủ mạng sâu 600

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

khay Trượt dùng lắp cho tủ mạng sâu 600

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621
khay cố định tủ mạng sâu 600

khay cố định tủ mạng sâu 600

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

khay cố định dùng lắp cho tủ mạng sâu 600

Phân phối linh kiện laptop sửa laptop 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân 0983069621