Tủ nấu cơm công nghiệp | 99 sản phẩm

Tủ nấu cơm 6 khay điện

Tủ nấu cơm 6 khay điện

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 750 x 615 x 960 mm - Công suất: 6KW / 9KW - Điện áp: 220V / 380V - Áp lực vào 0.02 MPa - Số khay 6 - Phạm vi sử dụng 140 suất ăn - Lượng gạo: 21kg/35 phút - Lượng mỳ: 21kg/30 phút - Sản phẩm thịt: 21kg/8 phút

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ nấu cơm 6 khay gas

Tủ nấu cơm 6 khay gas

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 720 x 715 x 1150 mm - Van gas: áp thấp (van gas gia đình) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 24Kg - Lượng gạo nấu tối đa: 30Kg - Thời gian nấu tiêu chuẩn: 40 phút - Áp suất hơi nước tiêu chuẩn: 0.02Mpa

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ nấu cơm điện 4 khay

Tủ nấu cơm điện 4 khay

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 700 x 620 x 800 mm - Điện áp: 220V - Công suất: 6kW - Trọng lượng tiêu chuẩn: 16Kg - Lượng gạo nấu tối đa: 20 Kg - Thời gian nấu tiêu chuẩn: 40 phút - Áp suất hơi nước tiêu chuẩn: 0.02Mpa

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ nấu cơm điện 6 khay

Tủ nấu cơm điện 6 khay

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 700 x 620 x 990 mm - Điện áp: 220V | 380V - Công suất: 9kW - Trọng lượng tiêu chuẩn: 24Kg - Lượng gạo nấu tối đa: 30 Kg - Thời gian nấu tiêu chuẩn: 40 phút - Áp suất hơi nước tiêu chuẩn: 0.02Mpa

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ nấu cơm 8 khay gas

Tủ nấu cơm 8 khay gas

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 720 x 715 x 1320 mm - Van gas: áp thấp (van gas gia đình) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 32Kg - Lượng gạo nấu tối đa: 40Kg - Thời gian nấu tiêu chuẩn: 40 phút - Áp suất hơi nước tiêu chuẩn: 0.02Mpa

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ nấu cơm điện 8 khay

Tủ nấu cơm điện 8 khay

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 700 x 620 x 1150 mm - Điện áp: 220V | 380V - Công suất: 9kW - Trọng lượng tiêu chuẩn: 32Kg - Lượng gạo nấu tối đa: 40 Kg - Thời gian nấu tiêu chuẩn: 40 phút - Áp suất hơi nước tiêu chuẩn: 0.02Mpa

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ cơm công nghiệp 4 khay điện

Tủ cơm công nghiệp 4 khay điện

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước (L x W x H) (mm): 750x615x760 mm – Công suất tùy chọn: 8kw, 6kw – Điện áp tùy chọn: 380V & 220V – Áp lực vào: 0.02 MPa – Số khay: 4 – Phạm vi sử dụng 100 suất ăn – Lượng gạo: 14kg /40 phút – Lượng mỳ: 14kg/30 phút – Sản phẩm thịt: 14kg / 30 phút

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ cơm công nghiệp gas 6 khay

Tủ cơm công nghiệp gas 6 khay

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước 750 x 615 x 960 mm. - Công suất ~0,6 kg gas/h. - Áp lực nước vào: 0,02Mpa. - Số khay: 6. - Phạm vi sử dụng: 150 suất ăn. - Lượng gạo: 21kg /40 phút. - Lượng mỳ: 21kg/30 phút. - Sản phẩm thịt: 21kg/30 phút.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện

Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 750 x 615 x 960 mm - Công suất: 8KW / 9KW - Áp lực nước vào: 0,02 MPa - Số khay: 8 - Phạm vi sử dụng 200 suất ăn - Lượng gạo: 28kg /40 phút - Lượng mỳ: 28kg/30 phút - Sản phẩm thịt: 28kg/30 phút

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ cơm công nghiệp gas 8 khay

Tủ cơm công nghiệp gas 8 khay

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 750 x 615 x 960 mm - Công suất: ~ 0,6 kg gas/h - Áp lực nước vào: 0,02 MPa - Số khay: 8 - Phạm vi sử dụng 200 suất ăn - Lượng gạo: 28kg /40 phút - Lượng mỳ: 28kg/30 phút - Sản phẩm thịt: 28kg/30 phút

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ cơm công nghiệp 8 khay gas điện

Tủ cơm công nghiệp 8 khay gas điện

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước (L x W x H) (mm): 750 x 615 x 1400 mm – Công suất tùy chọn: 12kw, 9kw, 8kw, 6kw – Điện áp tùy chọn: 380V & 220V – Áp lực vào: 0.02 MPa – Tiêu thụ gas: 0,6kg gas/1h – Số khay: 12 – Phạm vi sử dụng: 200 suất ăn – Lượng gạo: 28kg /40 phút – Lượng mỳ: 28kg/30 phút – Sản phẩm thịt: 28kg / 30 phút

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ nấu cơm điện 10 khay

Tủ nấu cơm điện 10 khay

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 700 x 620 x 1310 mm - Điện áp: 220V | 380V - Công suất: 12kW - Trọng lượng tiêu chuẩn: 45Kg - Lượng gạo nấu tối đa: 50 Kg - Thời gian nấu tiêu chuẩn: 40 phút - Áp suất hơi nước tiêu chuẩn: 0.02Mpa

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ nấu cơm 10 khay Gas

Tủ nấu cơm 10 khay Gas

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 720 x 715 x 1490 mm - Van gas: áp thấp (van gas gia đình) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 40Kg - Lượng gạo nấu tối đa: 50Kg - Thời gian nấu tiêu chuẩn: 45 phút - Áp suất hơi nước tiêu chuẩn: 0.02Mpa

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ nấu cơm điện 12 khay

Tủ nấu cơm điện 12 khay

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 700 x 620 x 1480 mm - Điện áp: 220V | 380V - Công suất: 12kW - Trọng lượng tiêu chuẩn: 48Kg - Lượng gạo nấu tối đa: 60Kg - Thời gian nấu tiêu chuẩn: 50 phút - Áp suất hơi nước tiêu chuẩn: 0.02Mpa

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ nấu cơm gas 12 khay

Tủ nấu cơm gas 12 khay

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 720 x 715 x 1660 mm - Van gas: áp thấp (van gas gia đình) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 48Kg - Lượng gạo nấu tối đa: 60Kg - Thời gian nấu tiêu chuẩn: 55 phút - Áp suất hơi nước tiêu chuẩn: 0.02Mpa

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ cơm công nghiệp 10 khay gas

Tủ cơm công nghiệp 10 khay gas

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước 750x615x1280 mm - Công suất 0,6 kg gas/h - Áp lực nước vào: 0,02MPa - Số khay 10 - Phạm vi sử dụng 300 suất ăn - Lượng gạo 35kg /45 phút - Lượng mỳ 35kg/30 phút - Sản phẩm thịt 35kg/30 phút

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ cơm công nghiệp 10 khay điện

Tủ cơm công nghiệp 10 khay điện

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước (L x W x H) (mm): 750 x 615 x 1280 mm – Công suất 12kw & 9kw – Điện áp: 380V & 220V – Áp lực vào: 0.02 MPa – Số khay: 10 – Phạm vi sử dụng 250 suất ăn – Lượng gạo: 35kg /40 phút – Lượng mỳ: 35kg/30 phút – Sản phẩm thịt: 35kg / 30 phút

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ cơm công nghiệp 10 khay gas điện

Tủ cơm công nghiệp 10 khay gas điện

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Kích thước (L x W x H) (mm): 750 x 615 x 1550 mm – Công suất tùy chọn: 12kw, 9kw, 8kw, 6kw – Điện áp tùy chọn: 380V & 220V – Áp lực vào: 0.02 MPa – Tiêu thụ gas: 0,8kg gas/1h – Số khay: 10 – Phạm vi sử dụng: 250 suất ăn – Lượng gạo: 35kg /45 phút – Lượng mỳ: 35kg/30 phút – Sản phẩm thịt: 35kg / 30 phút

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ cơm công nghiệp 12 khay điện

Tủ cơm công nghiệp 12 khay điện

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước (L x W x H) (mm): 750 x 615 x 1400 mm - Công suất tùy chọn: 12kw, 9kw - Điện áp tùy chọn: 380V & 220V - Áp lực vào: 0.02 MPa - Số khay: 12 - Phạm vi sử dụng 300 suất ăn - Lượng gạo: 42kg /40 phút - Lượng mỳ: 42kg/30 phút - Sản phẩm thịt: 42kg / 30 phút

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Tủ cơm công nghiệp 12 khay gas

Tủ cơm công nghiệp 12 khay gas

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 750 x 615 x 1600 mm - Công suất: 0,7 kg gas/h - Áp lực nước vào: 0,02MPa - Số khay 12 - Phạm vi sử dụng 300 suất ăn - Lượng gạo: 42kg /45 phút - Lượng mỳ: 42kg/30 phút - Sản phẩm thịt: 42kg/30 phút

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn