Van công nghiệp | 1065 sản phẩm

VAN ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH

VAN ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

" thông tin liên hệ vui lòng xem bên dưới" - Thời gian: 50 - 100s - Áp suất: 16Kgf/Cm2 - Nhiệt độ: -25~180 oC - Điều khiển: tuyến tính (4-20mA/0-10VDC) - Rò rỉ: 0.01% - Hành trình điều khiển: 20 - 40 mm - Power: 220/24VAC

Dây teflon chiu nhiệt- dây tết chèn cho trục bơm

Dây teflon chiu nhiệt- dây tết chèn cho trục bơm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dây teflon chiu nhiệt- dây tết chèn cho trục bơm

Công Ty cách nhiệt Minh Quân 102/4A, Thới An 21 St, Thới An Ward, Dist 12-HCM 090.636.1039
Solenoid valve Uflow 6477-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 6477-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pulse Jet Angle Type Dust Collector Valve 1”

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8778-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 8778-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1" 2 Way Semi Lift Diaphragm(PTFE) Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8798-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 8798-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1/2" 2 Way Semi Lift Diaphragm(PTFE) Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8798-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 8798-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1/2" 2 Way Semi Lift Diaphragm(PTFE) Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 5798-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 5798-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1/2" 2 Way Semi Lift Diaphragm (PTFE) Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 5718-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 5718-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

3/8" 2 Way Semi Lift Diaphragm (PTFE) Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 5418-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 5418-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

3/8" 2 Way Semi Lift Diaphragm Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8488-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 8488-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1/2" 2 Way Semi Lift Diaphragm Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 5498-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 5498-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1/2" 2 Way Semi Lift Diaphragm Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8478-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 8478-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1" 2 Way Semi Lift Diaphragm Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8488-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 8488-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

3/4" 2 Way Semi Lift Diaphragm Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8498-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 8498-M | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1/2" 2 Way Semi Lift Diaphragm Operated Solenoid Valve (UMD) NC Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8496-S 8486-S 8476-S 8456-S 8446-S 8436-S | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 8496-S 8486-S 8476-S 8456-S 8446-S 8436-S | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

NORMALLY OPEN TYPE SOLENOID VALVE

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8426-S | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 8426-S | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

3" 2 Way Pilot Operated Diaphragm Type Solenoid Valve (USD) NC/NO Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8436-S | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

Solenoid valve Uflow 8436-S | Uflow Vietnam | Pitesco vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

2 - ½ " 2 Way Pilot Operated Diaphragm Type Solenoid Valve (USD) NC/NO Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8446-S | Uflow Vietnam | Pitesco Vietnam

Solenoid valve Uflow 8446-S | Uflow Vietnam | Pitesco Vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

2" 2 Way Pilot Operated Diaphragm Type Solenoid Valve (USD) NC/NO Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8456-S | Uflow Vietnam | Pitesco Vietnam

Solenoid valve Uflow 8456-S | Uflow Vietnam | Pitesco Vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1 ½ " 2 Way Pilot Operated Diaphragm Type Solenoid Valve (USD) NC/NO Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Solenoid valve Uflow 8476-S | Uflow Vietnam | Pitesco Vietnam

Solenoid valve Uflow 8476-S | Uflow Vietnam | Pitesco Vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

1" 2 Way Pilot Operated Diaphragm Type Solenoid Valve (USD) NC/NO Type

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474