Van công nghiệp | 1068 sản phẩm

Butterfly Valves 620 - Okmvalve VietNam

Butterfly Valves 620 - Okmvalve VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Butterfly Valves 620 - Okmvalve VietNam Loại sản phẩm: Okmvalve Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Butterfly Valves 616-Okmvalve VietNam

Butterfly Valves 616-Okmvalve VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Butterfly Valves 616-Okmvalve VietNam Loại sản phẩm: Okmvalve Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Butterfly Valve - NDV VietNam

Butterfly Valve - NDV VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Butterfly Valve - NDV VietNam Loại sản phẩm: NDV Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Ball valve-NDV VietNam

Ball valve-NDV VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Ball valve-NDV VietNam Loại sản phẩm: NDV Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Diaphragm valve-NDV VietNam

Diaphragm valve-NDV VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Diaphragm valve-NDV VietNam Loại sản phẩm: NDV Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
VAN ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH

VAN ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

" thông tin liên hệ vui lòng xem bên dưới" - Thời gian: 50 - 100s - Áp suất: 16Kgf/Cm2 - Nhiệt độ: -25~180 oC - Điều khiển: tuyến tính (4-20mA/0-10VDC) - Rò rỉ: 0.01% - Hành trình điều khiển: 20 - 40 mm - Power: 220/24VAC

Dây teflon chiu nhiệt- dây tết chèn cho trục bơm

Dây teflon chiu nhiệt- dây tết chèn cho trục bơm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dây teflon chiu nhiệt- dây tết chèn cho trục bơm

Công Ty cách nhiệt Minh Quân 102/4A, Thới An 21 St, Thới An Ward, Dist 12-HCM 090.636.1039
ROLLER VALVE R-2000-ToKo VietNam

ROLLER VALVE R-2000-ToKo VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: ROLLER VALVE R-2000-ToKo VietNam Loại sản phẩm: Toko-Valex Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
V-6540 Pressure Regulator-Toko VietNam

V-6540 Pressure Regulator-Toko VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: V-6540 Pressure Regulator-Toko VietNam Loại sản phẩm: Toko-Valex Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
T-8800 Cryogenic Control Valve-Toko VietNam

T-8800 Cryogenic Control Valve-Toko VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: T-8800 Cryogenic Control Valve-Toko VietNam Loại sản phẩm: Toko-Valex Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
T-8210 Acid-Proof Control Valve| ToKo VietNam

T-8210 Acid-Proof Control Valve| ToKo VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: T-8210 Acid-Proof Control Valve| ToKo VietNam Loại sản phẩm: Toko-Valex Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
T-8115 Control Valve| Toko VietNam

T-8115 Control Valve| Toko VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: T-8115 Control Valve| Toko VietNam Loại sản phẩm: Toko-Valex Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
T-8020 Special Low Flow Control Valve| Toko VietNam

T-8020 Special Low Flow Control Valve| Toko VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: T-8020 Special Low Flow Control Valve| Toko VietNam Loại sản phẩm: Toko-Valex Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
T-8110 Control Valve|Toko VietNam

T-8110 Control Valve|Toko VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: T-8110 Control Valve|Toko VietNam Loại sản phẩm: Toko-Valex Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Silencers-CCI VietNam

Silencers-CCI VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Silencers-CCI VietNam Loại sản phẩm: CCivalve Tình trạng: Còn hàng

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Automation-CCI VietNam

Automation-CCI VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Automation-CCI VietNam Loại sản phẩm: CCivalve Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Balance of Plant-CCI VietNam

Balance of Plant-CCI VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Balance of Plant-CCI VietNam Loại sản phẩm: CCivalve Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Control Valves| CCI VietNam

Control Valves| CCI VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Control Valves| CCI VietNam Loại sản phẩm: CCivalve Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: USA Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Globe Valves| Motoyama VietNam

Globe Valves| Motoyama VietNam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Globe Valves| Motoyama VietNam Loại sản phẩm: Motoyama Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474
Butterfly valve| Motoyama

Butterfly valve| Motoyama

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Butterfly valve| Motoyama Loại sản phẩm: Motoyama Tình trạng: Còn hàng Xuất xứ: Japan Nhà cung cấp: Pitesco Viet Nam

Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TIÊN PHONG D5 (Khu dân cư Miếu nổi) Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP HCM 08 3517 6474