TRUONG GIA VINH

Giỏ hàng của bạn

 Số sản phẩm: 0

 Thành tiền: 0 VND

Xem giỏ hàng

Thống kê

 Hôm nay: 6

 Hôm qua: 15

 Trong tuần: 37

 Trong tháng: 287

 Tổng truy cập: 16,118

 Tổng sản phẩm: 8

BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG tháng 03/2012

23-04-2012

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG

 

BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG tháng 03/2012

Giá Xi măng,sắt thép,gạch ngói,cát sỏi đá....Vật liệu xây thô,vật liệu hoàn thiện,vật liệu trang trí......

 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ XÂY DỰNG                                            Độ c  lậ p  - Tự do  - Hạnh  phúc

Số:  764  /SXD-QLXD                         Đà Nẵng, ngày 15  tháng 3  năm 2012CÔNG BỐ
Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 02 năm 2012Thực hiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của
Chính  phủ  về  Quản  lý  chi  phí  đầu  tư  xây  dựng  công  trình,  Thông  tư  số
04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Công văn số 190/BXD-KTTC ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Theo đó: "Giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho  công trình khác có  cùng  tiêu chuẩn về chất lượng  hoặc giá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh "

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố tại Công văn số
1733/UBND-QLĐTư ngày 27 tháng 3 năm 2008 V/v "Công bố giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng", Công văn số 907/UBND-KTTH ngày 19 tháng
02 năm 2009 V/v thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng công bố giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thể
tham khảo, lựa chọn phương án mua và sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình đạt hiệu quả nhất.

CÔNG BỐ


1. Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 02 năm 2012 (bản phụ lục đính kèm).

2. Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố này là giá vật liệu đến hiện trường xây dựng (chân công trình). Đối với các loại giá vật liệu xây dựng trong Công bố giá chưa có giá đến hiện trường xây dựng, các công trình xây dựng được phép lập đơn giá xây dựng riêng, các công trình ở miền núi cách xa trung tâm thành phố, các công trình theo tuyến,... việc vận chuyển vật liệu xây dựng đến công trình có điều kiện khác biệt thì giá vật liệu đến hiện trường xây dựng được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình quy định tại điểm1
1.2.4 Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày
26/5/2010 của Bộ Xây dựng.


3. Giá cước bốc xếp tối đa là: 21.000 đồng/tấn/lần. Riêng đối với các loại sắt thép định hình là: 24.000 đồng/tấn/lần; nhựa đường đóng phuy là: 25.000 đồng/tấn/lần.

4. Giá một số loại vật liệu xây dựng kèm theo Công bố này là giá tối đa để tham khảo, áp dụng cho việc tính đơn giá xây dựng công trình, tính bù trừ chênh lệch vật liệu hoặc điều chỉnh giá trị dự toán công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Khi lập dự toán các công trình xây dựng chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải khảo sát, lựa chọn vật liệu phù hợp với từng cấp công trình cụ thể:

- Trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá của loại vật liệu có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác và được tính đến hiện trường công trình hoặc giá được công
bố (tại điểm 1 trên đây) và phải đảm bảo tính cạnh tranh.

- Trong hồ sơ dự toán phải có danh mục và giá từng loại vật liệu do chủ đầu tư lựa chọn kèm theo cùng với báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp (trường hợp giá vật liệu có sự chênh lệch so với công bố giá hiện hành) để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt.

5. Vật liệu xây dựng sử dụng vào công trình phải đúng các yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt, phù hợp với công trình. Khi thanh quyết toán công trình, chủ đầu tư và tổ chức nhận thầu xây lắp căn cứ vào các chứng từ, hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm để xác định giá vật liệu cho công trình và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc này./.GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Phạm Việt Hùng
2
GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG tháng 02 năm 2012

(Kèm theo Công văn số 764/SXD-QLXD ngày 15 tháng 3 năm 2012)

TT                 TÊN, QUY CÁCH VẬT LIỆU XÂY DỰNG              ĐVT    Giá bán tại
ĐN

GHI CHÚ
1                                                    2                                                 3            4                                          5
I                                                      XI MĂNG
1 Xi măng bao Hải Vân PCB30                                                                  đ/tấn        1,423,000       Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
Xi măng bao Hải Vân PCB40                                                                    -           1,468,000         (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
Xi măng bao Hải Vân PC40                                                                       -           1,578,000                                     -nt-
Xi măng Hải Vân PCB30                                                                         đ/tấn        1,381,000         Cty CP Xi măng VLXD XL ĐN
Xi măng Hải Vân PCB40                                                                           -           1,426,000        Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
Xi măng Hải Vân PC40                                                                              -           1,538,000         (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
XM Hoàng Thạch PCB40                                                                          -           1,418,000                                     -nt- Xi măng Bỉm Sơn  PCB40                                                                          -           1,418,000                                     -nt- Ximăng Hoàng Mai PCB40                                                                        -           1,423,000                                     -nt-
2 Xi măng Ngũ Hành Sơn PCB - 30                                                             -           1,253,000

Xi măng Ngũ Hành Sơn PCB - 40                                                             -           1,323,000


3 Xi măng COSEVCO ĐN nhãn hiệu "hai ngựa bay "
Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366 (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
Cty CP XM COSEVCO Đà Nẵng
Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
(Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
PCB30                                                                          đ/tấn        1,435,000           Khu vực quận Hải Châu và Thanh Khê
PCB40                                                                             -           1,460,000                                     -nt-
PCB30                                                                             -           1,430,000                    Khu vực quận Liên Chiểu
PCB40                                                                             -           1,455,000                                     -nt-
PCB30                                                                             -           1,485,000          Khu vực quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn
PCB40                                                                             -           1,515,000                                     -nt-
PCB30                                                                             -           1,470,000                       Khu vực quận Cẩm Lệ
PCB40                                                                             -           1,505,000                                     -nt-
PCB30                                                                             -           1,480,000                    Khu vực huyện Hoà Vang
PCB40                                                                             -           1,510,000                                     -nt-
II                                                            CÁT
1 Cát dùng để san lấp mặt bằng                                                       đ/m3                    70,000        (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
2 Cát xây, tô                                                                                        -               135,000                                     -nt-
3 Cát đúc                                                                                             -               140,000                                     -nt-
4 Cát đúc Túy Loan                                                                           -                145,000                                     -nt-
5 Cát tô trắng                                                                                      -               145,000                                     -nt-
III                                                             ĐÁ
Đá 1x2                                                                                           đ/m3                 278,000              Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
Đá 2x4                                                                                             -               238,000                     
Đá 4x6                                                                                             -               218,000         (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
Đá hộc                                                                                              -               158,000                                     -nt- Đá 0,5 x 1 qua sàng                                                                         -               148,000                                     -nt- Đá cấp phối                                                                                                 -               158,000                                     -nt- Bột đá                                                                                               -                 98,000                                     -nt-
IV                                                   GẠCH XÂY
1 Gạch ống 6 lỗ (72x100x170)                                                       đ/viên                    980                 XN Gạch ngói Quảng Thắng
Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
Gạch thẻ trung (50x80x175)                                                     -                    1,060        (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
Gạch thẻ đặc nhỏ (40x80x170)                                                 -                        930                                    -nt-
2 Gạch thẻ D2 (200x95x60) loại A                                                    -                    1,771                     Gạch Tuynen Đại Hiệp
D3 (195x90x55) loại A                                                   -                    1,564                       Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
D5 (175x80x50) loại A                                                   -                    1,151        (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
D6 (175x80x40) loại A                                                   -                    1,109                                     -nt-

3
1                                                    2                                                 3            4                                          5
Gạch 4LV  R4V3 (195x90x90) loại A                                            -                    1,041                                     -nt- Gạch 4LT  R4T5 (175x80x80) loại A                                             -                        905                                    -nt- Gạch 6LV  R6V3 (195x90x135) loại A                                          -                    1,596                                     -nt- Gạch 6LT lớn  R6T3 (195x90x135) loại A                                     -                    1,642                                     -nt- Gạch 6LT nhỏ  R6T5 (175x80x120) loại A                                    -                    1,241                                     -nt- Gạch 6LT nhỏ  R6T7 (170x75x110) loại A                                    -                    1,141                                     -nt-
3 Gạch 6 lỗ A1 (170x75x115)                                                         đ/viên                1,250                       Cty TNHH Phú Điền
Gạch nửa 6 lỗ (85x75x115)                                                             -                        750           Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
Gạch 6 lỗ loại lớn (195x135x90)                                                    -                    1,750                         Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
Gạch 4 lỗ (190x80x80)                                                                    -                    1,250        (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
Gạch 2 lỗ TCVN (210x100x57)                                                      -                    1,150                                     -nt- Gạch thẻ đặc V1 (190x85x50)                                                        -                    1,450                                     -nt- Gạch thẻ đặc V2 (170x85x50)                                                        -                    1,350                                     -nt- Gạch thẻ đặc lớn (195x90x55)                                                                       1,600                                     -nt- Ngói mũi tên A1 (345x212x20)                                                      -                    6,050                                     -nt- Ngói mũi tên A2 (345x212x20)                                                      -                    3,875                                     -nt- Ngói mũi hài (150x150x12)                                                            -                    1,650                                     -nt- Ngói úp nóc (386x193x15)                                                             -                    8,800                                     -nt- Gạch lát nền trơn (300x300x25)                                                     -                    5,500                                     -nt-
Gạch chữ U (200x200x80)                                                              -                    3,960                                     -nt-

4 Gạch Block Đà Nẵng DCB®

a Gạch lát DARRAZZO DCB ® - TC Vương Quốc Anh - BS4131:1973
NM gạch Bêtông DCB-VNECO 6
KCN Hòa Khánh-Đà Nẵng; Tel: 3841880 -3519367
(Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
DD 30 (300x300x30) (đen) (11viên/m2)                               đ/viên                8,380                                     -nt- DD 30 (300x300x30) (đỏ, vàng)                                              -                    8,471                                     -nt- DD 30 (300x300x30) (xanh)                                                    -                    9,471                                     -nt- DD 40 (400x400x30) (đen) (6,25viên/m2)                               -                 15,100                                     -nt- DD 40 (400x400x30) (đỏ, vàng)                                              -                 15,260                                     -nt- DD 40 (400x400x30) (xanh)                                                    -                 16,860                                     -nt-
b Gạch lát DARAMIC DCB ®  - TCCS 12:2003
Hoa thị ghi DCB® (85x225x45mm) (18 v/m2)                         -                    4,239                                     -nt- Hoa thị màu DCB® (85x225x45mm)                                       -                    4,683                                     -nt- Hoa thị xanh DCB® (85x225x45mm)                                      -                    5,072                                     -nt-
c Gạch xây bêtông Block DCB ®
Gạch thẻ T.100 - DCB® (55x90x190mm)(70v/m2)                            -                        882                                    -nt-
Gạch rỗng R.90C - DCB® (90x130x190mm)(35,5v/m2)                   -                    1,740                                     -nt- Gạch rỗng R100 - DCB® (100x190x390mm)(12,5v/m2)                   -                    6,390                                     -nt- Gạch rỗng R.150 - DCB® (150x190x390mm)(12,5v/m2)                  -                    5,060                                     -nt- Gạch rỗng R.190 - DCB® (190x190x390mm)(12,5v/m2)                  -                    6,524                                     -nt- Gạch đặc D100 - DCB® (100x190x390mm)(12,5v/m2)                     -                    8,556                                     -nt-
V                                              GẠCH ỐP LÁT

1 Gạch ốp lát Granite - TBC (loại A1)
Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
a1   - Mã số màu 001, 028: cỡ 400x400; 300x600                             đ/m2                                                        (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
+ Loại mờ (muối tiêu,, phủ men cứng)                                          -             150,500          (Sản phẩm loại A2 (mờ)= 90% loại A1)
+ Loại bóng (muối tiêu, bóng kính)                                               -             209,000         (Sản phẩm loại A2 (bóng)= 85% loại A1)
a2   - Mã số màu 001, 028: cỡ 500x500
+ Loại mờ  (muối tiêu, phủ men cứng)                                       -             167,000                                     -nt-
+ Loại bóng (muối tiêu, bóng kính)                                           -                                                                        -nt- a3   - Mã số màu 001, 028: cỡ 600x600
+ Loại mờ  (muối tiêu, phủ men cứng)                                       -             195,000                                     -nt-
+ Loại bóng (muối tiêu, bóng kính)                                           -             245,000                                     -nt-
2 Gạch TAICERA
CN Cty CPCN Gốm sứ TAICERA


4
1                                                    2                                                 3            4                                          5
a Gạch men lát nền 250 x 250                                                        đ/m2                                                         Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
F (25A11, 25015, 25027, 25032)  loại 1                                                   -              133,200         (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
loại 2                                                                                      -              119,880                                     -nt- b Gạch men ốp tường 250 x 400
W (24011, 24012, 24027,  24031, 24032, 24059) loại 1                          -              133,200                                     -nt-
loại 2                                                                                      -              119,880                                     -nt- c Gạch men ốp tường 300 x 450
W (34045, 34046, 34067, 34068, 34077, 34078, 34522)  loại 1             -              159,840                                     -nt-
loại 2                                                                                      -              143,856                                     -nt- d Đá thạch anh 300 x 300
G (39005, 39034) hạt mè - loại 1                                                               -              120,990                                     -nt-
loại 2                                                                                      -              108,891                                     -nt- G 38046, 38068, 38078, 38255 - phủ men - loại 1                                   -              132,090                                     -nt- loại 2                                                                                      -              118,881                                     -nt-
G (38525, 38625) giả cổ - loại 1                                                                -              137,640                                     -nt-
loại 2                                                                                      -              123,876                                     -nt- G (38624, 38626, 38528, 38628, 38529, 38629) giả cổ - loại 1              -              159,840                                     -nt- loại 2                                                                                      -              143,856                                     -nt-
G (38522, 38622) giả cổ - loại 1                                                                -              159,840                                     -nt-
loại 2                                                                                      -              143,856                                     -nt- G (38925 ND, 38928 ND, 38929 ND) - loại 1                                         -              143,190                                     -nt- loại 2                                                                                      -              128,871                                     -nt-
e Đá thạch anh 400x400
G (49005, 49034) hạt mè - loại 1                                                               -              132,090                                     -nt-
loại 2                                                                                      -              118,881                                     -nt- G (49033, 49042) hạt mè - loại 1                                                               -              148,740                                     -nt- loại 2                                                                                      -              133,866                                     -nt-
G (48209) giả cổ - loại 1                                                                            -              154,290                                     -nt-
loại 2                                                                                      -              138,861                                     -nt- G (48917, 48922) phủ men - loại 1                                                            -              132,090                                     -nt- loại 2                                                                                      -              118,881                                     -nt-
G (48912, 48918, 48931, 48932, 48933,…, 48962) phủ men-loại 1       -              154,290                                     -nt-
loại 2                                                                                      -              138,861                                     -nt-
3                                                                                                                                                                                     Cty CP gạch men COSEVCO
Cty Vật Liệu Xây Dựng Trường Gia Vinh ĐT:3771366
a Gạch 40 x 40 cm                                                                          đ/hộp     Loại A (L.1)          (Giá giao hàng tại kho đã có VAT 10%)
Nhóm 3: 444B, 4483G, 483X, 493R, 493B, 495N, …                             -                  94,600                             (06viên/hộp)
Nhóm  2: 444G,  448V,  448X,  461E,  461R,  467N,  480V,  482B,  482V,
482X, 485B, 489G, 489RA, 492G, 492N, 494B, 4100B, 4100Đ, 4100G,
4100R, 4101G, 4101B, 4102G, 4102B, 4103B,…
-                  97,900                             (06viên/hộp)
Nhóm 1: F02B, F02V, 40VA, 457G,…                                                     -              101,200                                     -nt-
Sân  vườn:  Nhóm  2  -  S401V,  S402E,  S403V,  S404V,  S405E,

S406V, S407E, S407X,…
-              111,100                                     -nt-
Nhóm 1 - S408B, S408G,…                                                               -              105,600                                     -nt- b Gạch 30 x 30 cm
Sàn nước: 3001E, 3001G, 3001B, 3001X, 3002V, 3002G, 3003E,

3003V, 3004G, 3005X, 3005V,…
c Gạch 25 x 40 cm
-              102,300                              (11viên/hộp)
Nhóm 3: 832E, 832X, 840T, 845V, 846X, 849X, 850H                          -                  94,600                                    -nt-
Nhóm 2: 818T, 827T, 828TB, 831TB, 831V, 831W, 833T, 834G,
834KB,  834T,  834V,  835E,  835X,  838E,  838X,  839T,  840T,

841X, 843V,843X, 845X, 846X, 851T, 851B, 855D, 855G, 854B,
856X, 856H, 857T, 858T,..
Nhóm 1: 839E, 851E, 852X, 852V, 853X, 853V, W04K, W04V,
2402K, 2402L, 2403V, 834TV…
-                  97,900                             (hộp 10 viên)


-              101,200                                     -nt-


5
1                                                    2                                                 3            4                                          5
d Gạch 25 x 25 cm
Sàn nước: 123X, 123V, 124E, 124T, 124G, 126E, 127V,…                   -              102,300                              (16viên/hộp)
đ Gạch viền 8 x 25 cm; 6 x 25cm, 10 x 40 cm
Viền 6x25cm - 9851E, 9851T, 9851B, 9852B, 9852X,…                       -                  41,800                             (10 viên/hộp)
Viền 8x25cm - 9859B, 9859X, 9863B, 9863B, 9863X, 9864B, 9864X,…                            -                  41,800                                    -nt-
Viền 10x40cm - 9448V, 9448X, 9457G, 9461E, 9461R, 9467N,

9482V,9482X, 9483G,…
VI                                  GỖ, VÁN ÉP, FORMICA, ...
-                  50,600                                    -nt-
1    Gỗ dỗi hương xẻ ván                                                                     đ/m3       13,430,000         (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
2    Gỗ dỗi hương xẻ hộp                                                                       -        12,920,000                                     -nt-
3    Gỗ kiền kiền xẻ hộp dài < 3m                                                         -        12,570,000                                     -nt-
4    Gỗ kiền kiền xẻ ván dài < 3m                                                          -        12,920,000                                     -nt-
5    Gỗ kiền kiền xẻ hộp dài > 3m                                                         -        12,920,000                                     -nt-
6    Gỗ kiền kiền xẻ ván dài > 3m                                                          -        13,430,000                                     -nt-
7    Gỗ nhóm 4 xẻ hộp                                                                           -           5,700,000                                     -nt-
8    Gỗ nhóm 4 xẻ ván                                                                            -           6,170,000                                     -nt-
9    Gỗ coffa, đà chống                                                                          -           2,530,000                                     -nt-
10   Gỗ nhóm 5,6 xẻ hộp                                                                        -           4,430,000                                     -nt-
11   Gỗ nhóm 5,6 xẻ ván                                                                         -           4,620,000                                     -nt-
VII                                       TẤM LỢP CÁC LOẠI
Tôn mạ màu Phương Nam SSSC Việt Nhật
Công ty TNHH Bá Quân
Nhà máy tôn thép A.S.A
Tôn mạ màu dày 0,30 x 1070mm   (2,62kg/mét)                                    đ/m2                    76,000                       37 Điện Biên Phủ-ĐN
0,35 x 1070mm (3,05kg/mét)                                                  -                 90,000           Tel: 3813564-0905112113  (A.Thanh)
0,40 x 1070mm (3,55kg/mét)                                                  -               102,000         (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
0,42 x 1070mm (3,74kg/mét)                                                  -               106,000                                     -nt-
0,45 x 1070mm (4,00kg/mét)                                                  -               111,000                                     -nt-
0,47 x 1070mm (4,20kg/mét)                                                  -               117,000                                     -nt-
0,50 x 1070mm (4,45kg/mét)                                                  -               125,000                                     -nt-
0,55 x 1070mm (4,90kg/mét)                                                  -               136,000                                     -nt-
0,60 x 1070mm (5,35kg/mét)                                                  -               160,000                                     -nt-
Tôn lạnh mạ màu P-Zacs VN AZ70, G300 (G550) BlueScope Steel
0,31 x 1070mm (2,60÷2,65kg/mét)                                         -                 86,000                                     -nt-
0,33 x 1070mm (2,78÷2,85kg/mét)                                         -                 93,000                                     -nt-
0,36 x 1070mm (3,00÷3,09kg/mét)                                         -                 99,000                                     -nt-
0,41 x 1070mm (3,50÷3,60kg/mét)                                         -               112,000                                     -nt-
0,43 x 1070mm (3,70÷3,75kg/mét)                                         -               117,000                                     -nt-
0,46 x 1070mm (3,98÷4,05kg/mét)                                         -               125,000                                     -nt-
0,49 x 1070mm (4,25÷4,32kg/mét)                                         -               133,000                                     -nt-
0,52 x 1070mm (4,55÷4,62kg/mét)                                         -               142,000                                     -nt-
Tôn Zincalume AZ150, G300 (G550) BlueScope Steel
0,47 x 1070mm (4,20÷4,30kg/mét)                                         -               165,000                                     -nt-
0,50 x 1070mm (4,45÷4,550kg/mét)                                       -               178,000                                     -nt-
VIII                                                                                                                                                                                     Cty CP Kim Khí miền Trung
16 Thái Phiên Đà Nẵng, Tel: 3822807
1    Thép Miền Nam f 6, f8 (VNS) SD 295                                                  đ/kg               17,560         (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
Thép Miền Nam f 10 (VNS) SD 295                                                        -                 17,670                                    - nt - Thép Miền Nam f 12 - f 32 (VNS) SD 295                                              -                 17,510                                    - nt - Thép Miền Nam f 10 (VNS) SD 390                                                        -                 17,670                                    - nt - Thép Miền Nam f 12 ÷ f32 (VNS) SD 390                                              -                 17,510                                    - nt - Thép Miền Nam f 10 (KHTĐBC) SD 390                                                -                 17,840                                    - nt - Thép Miền Nam f 12 ÷ f 25 (KHTĐBC) SD 390                                    -                 17,670                                    - nt - Thép Miền Nam f25 SD 295 (Cty CP Thép MT SX)                                             -                 16,770                                    - nt - Thép Việt - Úc  f 10 (Việt-Úc) SD 295                                                     -                 18,060                                    - nt -
Thép Việt - Úc  f 12÷ f32 (Việt-Úc) SD 295                                           -                 17,780                                    - nt -

6
1                                                    2                                                 3            4                                          5
Thép Việt Hàn f 6, f8 (VPS) SD 295                                                       -                 17,760                                    - nt - Thép Việt Hàn f 10 (VPS) SD 295                                                            -                 17,870                                    - nt - Thép Việt Hàn f 12 ÷ f 32 (VPS) SD 295                                                -                 17,760                                    - nt - Thép Việt Hàn f 10 (VPS) SD 390                                                            -                 17,870                                    - nt - Thép Việt Hàn f 12 ÷ f 32 (VPS) SD 390                                                -                 17,760                                    - nt - Thép Hoà Phát f 6,  f 8 (HP) SD 295                                                       -                 17,820                                    - nt - Thép Hoà Phát f 10 (HP) SD 295                                                              -                 18,040                                    - nt - Thép Hoà Phát f 12 ÷ f 32 (HP) SD 295                                                  -                 17,820                                    - nt - Thép Hoà Phát f 10 (HP) SD 390                                                              -                 18,150                                    - nt - Thép Hoà Phát f 12 ÷ f 32 (HP) SD 390                                                  -                 17,930                                    - nt - Thép Thái Bình Dương (cuộn) f 6,  f 8 (PSC) SD 295                            -                 17,270                                    - nt -
2    Thép Thái Nguyên                                                                       đ/kg                                              Công ty Gang Thép Thái Nguyên
* Thép cây vằn                                                                                                                                   (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
D10  CT5, SD295A (dài ≥ 11,7m)                                                          -                 18,460                                    - nt - D12 CT5, SD295A (dài ≥ 11,7m)                                                           -                 18,240                                    - nt - D14 ÷ D40 CT5, SD295A (dài ≥ 11,7m)                                               -                 18,080                                    - nt - D10 SD390, SD490 (dài ≥ 11,7m)                                                          -                 18,680                                    - nt - D12 SD390, SD490 (dài ≥ 11,7m)                                                          -                 18,460                                    - nt - D14 ÷ D40 SD390, SD490 (dài ≥ 11,7m)                                              -                 18,300                                    - nt -
Thép hình
L 63 ÷ L 75        CT3 (dài = 6m, 9m, 12m)                                            -                 17,970                                    - nt - L 80 ÷ L 100      CT3 (dài = 6m, 9m, 12m)                                            -                 18,080                                    - nt - L 120 ÷ L 125    CT3 (dài = 6m, 9m, 12m)                                            -                 18,190                                    - nt - L 130                 CT3 (dài = 6m, 9m, 12m)                                             -                 18,190                                    - nt - L 63 ÷ L 75         SS540 (dài = 6m, 9m, 12m)                                        -                 18,190                                    - nt - L 80 ÷ L 100       SS540 (dài = 6m, 9m, 12m)                                        -                 18,300                                    - nt - L 120 ÷ L 125     SS540 (dài = 6m, 9m, 12m)                                        -                 18,410                                    - nt - L 130                  SS540 (dài = 6m, 9m, 12m)                                         -                 18,410                                    - nt - L 150                  SS540 (dài = 6m, 9m, 12m)                                         -                 18,630                                    - nt -
Thép chữ C
C 8 ÷ 10    CT3 (dài = 6m, 9m, 12m)                                                      -                 18,080                                    - nt - C 12         CT3 (dài = 6m, 9m, 12m)                                                       -                 18,190                                    - nt - C 14 ÷ 18  CT3 (dài = 6m, 9m, 12m)                                                      -                 18,300                                    - nt -
Thép chữ I
I 10 ÷ I 12 CT3  (dài = 6m, 9m, 12m)                                                     -                 18,080                                    - nt - I 14 CT3  (dài = 6m, 9m, 12m)                                                                -                 18,190                                    - nt - I 15 ÷ I 16 CT3  (dài = 6m, 9m, 12m)                                                     -                 18,300                                    - nt -
IX                                               NHỰA ĐƯỜNG
Cty TNHH Nhựa đường Petrolimex
1 Nhựa đường đặc nóng 60/70                                                         đ/kg               17,090                     Tel: 04 38513206 (1432)
Nhựa đường phuy 60/70                                                                  -                 18,180        (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
2 Nhựa đường Carboncor Asphalt                                                                -                    2,750         Cty CP Carbon VN - Tel: 04 37958528
X                                                    XĂNG DẦU
Xăng không chì RON 92                                                     đ/lít               20,800        (Giá đến chân CT đã có thuế GTGT 10%)
Dầu Diesel 0,25S                                                                   -                 20,350                                    - nt -
Dầu Diesel 0,05S                                                                   -                 20,400                                    - nt -
Dầu hỏa                                                                                  -                 20,200                                     -nt-

 Còn một sồ mặt hàng khác,chi tiết xin liên hệ 
 Mr Quang 01629090336 Để có giá tốt nhất !