Bàn café | 144 sản phẩm

Bàn chữ Nhật 0.5x0.8m Phi 25 X 0.5mm, Cao 0.5m

Bàn chữ Nhật 0.5x0.8m Phi 25 X 0.5mm, Cao 0.5m

(0 đánh giá)

283,000 VND

Vật liệu : Inox Kích thước : 0,5 X 0.8 (m), Phi 25 X 0.5mm, Cao 0.5m, Mặt dày 0.5mm

CHÂN BÀN ĐỒNG - CHÂN BÀN CÀ PHÊ - CBĐ 01

CHÂN BÀN ĐỒNG - CHÂN BÀN CÀ PHÊ - CBĐ 01

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

#Chân_Bàn_Đồng #Chân_Bàn_Cà_Phê KÍCH THƯỚC: Đường kính 500, Cao 500 (mm). CHẤT LIỆU: Đồng thau.

Cơ sở VIỆT HƯNG 31 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức 0983916965
Chân bàn quán bar - CB 001

Chân bàn quán bar - CB 001

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 001 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 002

Chân bàn quán bar - CB 002

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 002 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 003

Chân bàn quán bar - CB 003

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 003 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 004

Chân bàn quán bar - CB 004

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 004 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 005

Chân bàn quán bar - CB 005

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 005 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 006

Chân bàn quán bar - CB 006

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 006 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 007

Chân bàn quán bar - CB 007

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 007 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 007 S

Chân bàn quán bar - CB 007 S

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 007 S - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 008

Chân bàn quán bar - CB 008

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 008 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 009

Chân bàn quán bar - CB 009

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 009 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 010

Chân bàn quán bar - CB 010

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 010 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 011

Chân bàn quán bar - CB 011

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 011 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 012

Chân bàn quán bar - CB 012

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 012 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 014

Chân bàn quán bar - CB 014

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 014 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 015

Chân bàn quán bar - CB 015

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 015 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 016

Chân bàn quán bar - CB 016

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 016 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn quán bar - CB 017

Chân bàn quán bar - CB 017

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn quán bar - CB 017 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802
Chân bàn chữ A - CA 001

Chân bàn chữ A - CA 001

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chân bàn chữ A - CA 001 - Hotline: 0939 223 802

Công Ty Đúc Mỹ Nghệ 169B Thích Quãng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận 0939223802