Bản quyền | 5 sản phẩm

Bảo hộ logo thương hiệu

Bảo hộ logo thương hiệu

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công ty luật cộng đồng - CMWLaw là chuyên gia tư vấn bảo hộ logo thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, đại diện khách hàng bảo hộ logo thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Công ty luật Cộng Đồng Phòng 307, tầng 3, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 04.2220.9868
Tư vấn bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Tư vấn bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ý tưởng về sáng chế và kiểu dáng công nghiệp cần thiết phải đăng ký bảo hộ ngay khi hoàn thành ...

Công ty luật Cộng Đồng Phòng 307, tầng 3, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 04.2220.9868
Tư vấn bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Tư vấn bảo hộ chỉ dẫn địa lý

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công ty TNH Luật Cộng Đồng là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tư vấn bảo hộ chỉ dẫn địa lý, tên thương mại ...

Công ty luật Cộng Đồng Phòng 307, tầng 3, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 04.2220.9868
Tư vấn bảo hộ tên thương mại

Tư vấn bảo hộ tên thương mại

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bảo hộ tên thương mại là việc làm cần thết và quan trọng đối với các sản phẩm là hàng hóa ...

Công ty luật Cộng Đồng Phòng 307, tầng 3, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 04.2220.9868
Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là thế mạnh của công ty TNHH Luật Cộng Đồng ...

Công ty luật Cộng Đồng Phòng 307, tầng 3, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 04.2220.9868