Bảng ghim-từ tính Planner Board 79231

 

Thông số kỹ thuật:

- Dùng phòng họp, lên lịch công tác.

- Bảng lập kế hoạch ,lịch làm việc, ...

- Mặt bảng nam châm dùng viết xĩa ...

- Có thể ghim hoặc dán ghi chú ...

- Khung bảng viền nhôm bạc.