Chỉ định:
- Cố định nẹp, băng cố định khi gãy tay.
- Băng ép dùng sau phẫu thuật.
- Băng cố định các băng khác.
- Cố định IV và các thiết bị khác.
- Có thể sử dụng trong khi chơi thể thao, cố định (bảo vệ) cổ tay, khớp khuỷu tay, khớp gối…
Kích thước: 7.5cm x 4.5m
Quy cách: Thùng 24 cuộn
Bán nguyên thùng