Bộ đỉnh hoa sòi vàng 50cm

-  gồm 5 món 1 đỉnh ,2 hạc, 2 nến

 - đúc đồng vàng tinh khiết

 - cao 50cm