Tên sản phẩm: Golden Link SFTP CAT 6E
Mã sản phẩm: CCA 24AWG
Nhóm: Cáp mạng Golden Link
Nhà sản xuất: GOLDEN LINK
Bảo hành: 12 tháng
SFTP Cat 6 - CCA 24AWG (chống nhiễu)