Hồ Chí Minh | 619 sản phẩm

Bán Kho Xưởng QL13 P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức 2200m2 Gía Rẻ

Bán Kho Xưởng QL13 P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức 2200m2 Gía Rẻ

(1 đánh giá)

30,000,000,000 VND

Bán Kho Xưởng QL13 P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức 2200m2 Gía Rẻ

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 12000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 12000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 12000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 11000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 11000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 11000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue KHo Xuong Quan Tan Binh 10000m2

Cho Thue KHo Xuong Quan Tan Binh 10000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue KHo Xuong Quan Tan Binh 10000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 9000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 9000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 9000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 8000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 8000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 8000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 7000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 7000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 7000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 6000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 6000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 6000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 5000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 5000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 5000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 4000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 4000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 4000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 3000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 3000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 3000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 2000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 2000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 2000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 1000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 1000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 1000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 900m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 900m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 900m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 800m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 800m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 800m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 600m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 600m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 600m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 700m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 700m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 700m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 500m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Quan Go Vap P.10 MT Duong Phan Van Tri 2000m2

Cho Thue Kho Quan Go Vap P.10 MT Duong Phan Van Tri 2000m2

(1 đánh giá)

70,000 VND

Cho Thue Kho Quan Go Vap P.10 MT Duong Phan Van Tri 2000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh P.2 MT Duong Bach Dang 2000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh P.2 MT Duong Bach Dang 2000m2

(1 đánh giá)

65,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh P.2 MT Duong Bach Dang 2000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng