Mâm đồng phong thủy - Tứ Linh Chầu Phúc

Đường kính 52 cm, trọng lượng 13kg

Tranh chạm mâm đồng ý nghĩa, 4 con vật thiêng chầu chữ Phúc

Phúc là chỉ sự no ấm, đầy đặn của nếp nhà, là chỉ mối quan hệ giữa người với người, con người với vạn vật được đầy đặn an khang.

Phúc là 1 trong 3 Thiện báo của Thiên Thượng dành cho người có Đức, gồm có Phúc Lộc Thọ. Tu tâm tích đức hướng thiện, ắt là Phúc Lộc Thọ đủ dùng đời đời kiếp kiếp.
Phúc bất tận hưởng, đắc Phúc lại làm Phúc, Phúc bất tận, Phúc vô cùng.

Chi tiết liên hệ: Đồ Đồng Đại Bái.

Mâm đồng phong thủy - Tứ Linh Chầu Thọ