Máy bấm hộp nhựa | 9 sản phẩm

MÁY BĂM NHỰA XC-PZ380

MÁY BĂM NHỰA XC-PZ380

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy băm nhựa dùng để băm các loại nhựa Công suất băm: 200-300kg/h

MÁY BĂM NHỰA XC-PZ500

MÁY BĂM NHỰA XC-PZ500

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy băm nhựa dùng để băm các loại nhựa Công suất băm:300-400kg/h

MÁY BĂM NHỰA XC-PZ700

MÁY BĂM NHỰA XC-PZ700

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy băm nhựa dùng để băm các loại nhựa, Công suất băm:450-600kg/h

MÁY BĂM NHỰA XC-PP230

MÁY BĂM NHỰA XC-PP230

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy băm nhựa dùng để băm các loại nhựa Công suất băm: 100-150kg/h

MÁY BĂM NHỰA XC-PP400

MÁY BĂM NHỰA XC-PP400

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy băm nhựa dùng để băm các loại nhựa Công suất băm: 200-250kg/h

MÁY BĂM NHỰA XC-PP600

MÁY BĂM NHỰA XC-PP600

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy băm nhựa dùng để băm các loại nhựa Công suất băm: 350-450kg/h

MÁY BĂM NHỰA MODEL XC-PP800

MÁY BĂM NHỰA MODEL XC-PP800

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy băm nhựa dùng để băm các loại nhựa, cuống nhựa và sản phẩm nhựa lỗi trong quá trình sản xuất và tái sử dụng nguyên liệu nhựa Công suất băm: 450-600kg/h

Máy băm nhựa Model XC-PP960

Máy băm nhựa Model XC-PP960

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy băm nhựa dùng để băm các loại nhựa, cuống nhựa và sản phẩm nhựa lỗi trong quá trình sản xuất và tái sử dụng nguyên liệu nhựa

Máy băm nhựa XC-PP1100

Máy băm nhựa XC-PP1100

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy băm nhựa dùng để băm các loại nhựa, cuống nhựa và sản phẩm nhựa lỗi trong quá trình sản xuất và tái sử dụng nguyên liệu nhựa