Máy kích điện, lưu điện | 97 sản phẩm

Bộ lưu điện UPS 100kva Online 3/3

Bộ lưu điện UPS 100kva Online 3/3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất: 100KVA 3 phase vào 3 phase ra Hệ số công suất: 0.9 Công nghệ IGBT tích hợp biến áp cách ly. Thời gian lưu điện: tuỳ theo yêu cầu khách hàng Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Công ty TNHH XNK Thương Mại và Đầu Tư Gia Nguyễn 72 - Phố Trạm - P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội 043 670 1122
Bộ lưu điện UPS 80kva Online 3/3

Bộ lưu điện UPS 80kva Online 3/3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất: 80KVA 3 phase vào 3 phase ra Hệ số công suất: 0.9 Công nghệ IGBT tích hợp biến áp cách ly. Thời gian lưu điện: tuỳ theo yêu cầu khách hàng Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Công ty TNHH XNK Thương Mại và Đầu Tư Gia Nguyễn 72 - Phố Trạm - P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội 043 670 1122
Bộ lưu điện UPS 60kva Online 3/3

Bộ lưu điện UPS 60kva Online 3/3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất: 60KVA 3 phase vào 3 phase ra Hệ số công suất: 0.9 Công nghệ IGBT tích hợp biến áp cách ly. Thời gian lưu điện: tuỳ theo yêu cầu khách hàng Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Công ty TNHH XNK Thương Mại và Đầu Tư Gia Nguyễn 72 - Phố Trạm - P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội 043 670 1122
Bộ lưu điện UPS 40kva Online 3/3

Bộ lưu điện UPS 40kva Online 3/3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất: 40KVA 3 phase vào 3 phase ra Hệ số công suất: 0.9 Công nghệ IGBT tích hợp biến áp cách ly. Thời gian lưu điện: tuỳ theo yêu cầu khách hàng Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Công ty TNHH XNK Thương Mại và Đầu Tư Gia Nguyễn 72 - Phố Trạm - P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội 043 670 1122
Bộ lưu điện UPS 30kva Online 3/3

Bộ lưu điện UPS 30kva Online 3/3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công suất: 30KVA 3 phase vào 3 phase ra Hệ số công suất: 0.9 Công nghệ IGBT tích hợp biến áp cách ly. Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Công ty TNHH XNK Thương Mại và Đầu Tư Gia Nguyễn 72 - Phố Trạm - P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội 043 670 1122
Bộ lưu điện UPS 20kva Online 3/3

Bộ lưu điện UPS 20kva Online 3/3

(1 đánh giá)

180,000,000 VND

Công suất: 20KVA 3 phase vào 3 phase ra Hệ số công suất: 0.9 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 15kva Online 3/3

Bộ lưu điện UPS 15kva Online 3/3

(1 đánh giá)

130,000,000 VND

Công suất: 10KVA 3 phase vào 3 phase ra Hệ số công suất: 0.9 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 10kva Online 3/3

Bộ lưu điện UPS 10kva Online 3/3

(1 đánh giá)

100,000,000 VND

Công suất: 10KVA 3 phase vào 3 phase ra Hệ số công suất: 0.8 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 20kva Online 3/1

Bộ lưu điện UPS 20kva Online 3/1

(1 đánh giá)

160,000,000 VND

Công suất: 20KVA 3 phase vào 1 phase ra Hệ số công suất: 0.8 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 15kva Online 3/1

Bộ lưu điện UPS 15kva Online 3/1

(1 đánh giá)

120,000,000 VND

Công suất: 15KVA 3 phase vào 1 phase ra Hệ số công suất: 0.8 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 10kva Online 3/1

Bộ lưu điện UPS 10kva Online 3/1

(1 đánh giá)

60,000,000 VND

Công suất: 10KVA (10000VA) 3 phase vào 1 phase ra Hệ số công suất: 0.8 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 5kva Online / 5000VA

Bộ lưu điện UPS 5kva Online / 5000VA

(1 đánh giá)

32,000,000 VND

Công suất: 5KVA (5000VA) Hệ số công suất: 0.9 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 10kva Online

Bộ lưu điện UPS 10kva Online

(1 đánh giá)

58,000,000 VND

Công suất: 10KVA (10 000VA/9 000W) Hệ số công suất: 0.9 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 6kva Online

Bộ lưu điện UPS 6kva Online

(1 đánh giá)

37,000,000 VND

Công suất: 6KVA (6000VA) Hệ số công suất: 0.9 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 3KVA Online

Bộ lưu điện UPS 3KVA Online

(1 đánh giá)

16,800,000 VND

Công suất: 3KVA (3000VA) Hệ số công suất: 0.8 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 2KVA Online

Bộ lưu điện UPS 2KVA Online

(1 đánh giá)

10,900,000 VND

Công suất: 2KVA (2000VA) Hệ số công suất: 0.8 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

Bộ lưu điện UPS 1KVA Online

Bộ lưu điện UPS 1KVA Online

(1 đánh giá)

7,000,000 VND

Công suất: 1KVA (1000VA) Hệ số công suất: 0.8 Công nghệ Online chuyển đổi kép Thời gian lưu điện: 5 phút Liên hệ: 0918 358 255 - 097 3637 252

UPS Socomec NETYS RT 1.1KVA - 11KVA (1 pha vào 1 pha ra)

UPS Socomec NETYS RT 1.1KVA - 11KVA (1 pha vào 1 pha ra)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

UPS Socomec NETYS RT 1 pha vào, 1 pha ra. 1.1KVA đến 11KVA

Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B 023, Đường CC2, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú 08 6264 6077
Bộ lưu điện UPS 500kva Options

Bộ lưu điện UPS 500kva Options

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá mềm nhất trên thị trường. LH: 098 639 9898

Bộ lưu điện UPS 200kva Options

Bộ lưu điện UPS 200kva Options

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá mềm nhất trên thị trường. LH: 098 639 9898