Máy chà sàn liên hợp hiệu KARCHER

Xuất xứ _ Đức

Model: BD 45/40 C Bp (24v battery)      ( sử dụng bình)

-   Technical data

-   Working width, brush (mm)     450

-   Working width, vacuum (mm)  850

-   Tank fresh/dirt water (l)          40/40

-   Max. area performance (m²/h)  1800

-   Brush rotation speed rpm         160

-   Brush contact pressure g/cm²      22

-   Frequency                                      -

-   Voltage                                          -

-   Motor rating (W)            max. 1200

-   Weight (kg)                                 80

-   Dimensions (L x W x H) (mm)

1240x655          x1115

-   Battery Voltage (V)24

Battery Capacity