Nhà sản xuất: Holon Seiko Japan

Đặc điểm sản phẩm:

Máy dùng để nghiền xay các viền thừa của các tấm nha từ máy ép đùn. Máy được trang bhệ thống cài đặt thời gian giúp kiểm soát tốc đđưa nguyên liệu vào nghiền.

Thông số kỹ thuật: Có nhiều model với công suất khác nhau.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về sản phẩm!


Size REDUCTOR


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về sản phẩm SSR-SSC!Tags: , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,