Nhà sản xuất: Holon Seiko Japan

Đặc điểm sản phẩm:

Máy gồm hai bộ phận: Bộ phận nghiền và bộ phận xay. Máy có thể nghiền được những mảng nhựa thừa cỡ lớn đến 700mm và xay đến kích thước 6mm. Máy có tốc độ chậm nên giảm đồn tối đa.

Thông số kỹ thuật: Có nhiều model với công suất khác nhau.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về sản phẩm!

BITEX
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về sản phẩm !Tags: , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,