Nhà sản xuất: Holon Seiko Japan

Đặc điểm sản phẩm:

Máy xay nhựa thành hạt như hạt nhựa gin
nguyên sinh. 

Thông số kỹ thuật: Có nhiều model với công suất khác nhau.


e・PELLETER
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về sản phẩm tạo hạt EP-CP!Tags: , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,