Mỡ công nghiệp | 208 sản phẩm

Mỡ tổng tổng hợp gốc PTFE Nye Corr 140

Mỡ tổng tổng hợp gốc PTFE Nye Corr 140

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ tổng tổng hợp gốc PTFE Nye Corr 140

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
MỠ FESTO SPEZIALFETT LUB-KC1

MỠ FESTO SPEZIALFETT LUB-KC1

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MỠ FESTO SPEZIALFETT LUB-KC1

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Molykote 3400A

Molykote 3400A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Molykote 3400A

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Fomblin Y-VAC 3

Fomblin Y-VAC 3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Y-VAC 3 is a homogeneous white grease suitable for use as a lubricant of mechanical parts operating at high vacuum and in contact with aggressive chemicals or oxygen

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ MOBIL EXXON BEACON 325

Mỡ MOBIL EXXON BEACON 325

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ MOBIL EXXON BEACON 325

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ Molykote EM-50L

Mỡ Molykote EM-50L

(0 đánh giá)

1,100,001 VND

Mỡ Molykote EM-50L

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955 Thêm vào giỏ hàng
Mỡ Molykote EM-60L

Mỡ Molykote EM-60L

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Molykote EM-60L

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ Molykote EM-30L

Mỡ Molykote EM-30L

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Molykote EM-30L

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ bôi trơn robot HARMONIC SK-1A

Mỡ bôi trơn robot HARMONIC SK-1A

(1 đánh giá)

101,001 VND

Mỡ bôi trơn robot HARMONIC SK-1A là chất bôi trơn đặc biệt dành cho robot MOTOMAN, được sử dụng cho trục R của robot, trục B. Được sử dụng rộng rãi trong robot Yaskawa, robot MOTOMAN

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955 Thêm vào giỏ hàng
Mỡ HARMONIC GREASE SK-2 bao bì 2kg

Mỡ HARMONIC GREASE SK-2 bao bì 2kg

(1 đánh giá)

101,001 VND

Mỡ HARMONIC GREASE SK-2 được sử dụng trong bộ giảm tốc của robot MOTOMAN SV035 và bộ giảm tốc FANUC ARC MATE 100iB 120iB M-6iB M-16iB, bộ giảm tốc điều hòa dòng LR Mate. Nếu không được bôi trơn mỡ được chỉ định ban đầu , bộ giảm tốc sẽ hỏng sau một thời gian nhất định và độ chính xác của robot sẽ giảm.

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955 Thêm vào giỏ hàng
Mỡ Molykote X5-6020

Mỡ Molykote X5-6020

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Molykote X5-6020

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ Molykote HP-300

Mỡ Molykote HP-300

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Molykote HP-300

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ MOLYKOTE HP-870

Mỡ MOLYKOTE HP-870

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ MOLYKOTE HP-870

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease AS2

Mỡ NSK Grease AS2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease AS2

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease PS2

Mỡ NSK Grease PS2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease PS2

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease LR3

Mỡ NSK Grease LR3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease LR3

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease LG2 (NSK GRS LG2)

Mỡ NSK Grease LG2 (NSK GRS LG2)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease LG2 (NSK GRS LG2)

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease LGU (NSK GRS LGU)

Mỡ NSK Grease LGU (NSK GRS LGU)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease LGU (NSK GRS LGU)

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease NS7

Mỡ NSK Grease NS7

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease NS7

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ Shin-Etsu G30L

Mỡ Shin-Etsu G30L

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Shin-Etsu G30L

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955