Mỡ công nghiệp | 178 sản phẩm

Fomblin Y-VAC 3

Fomblin Y-VAC 3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Y-VAC 3 is a homogeneous white grease suitable for use as a lubricant of mechanical parts operating at high vacuum and in contact with aggressive chemicals or oxygen

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ MOBIL EXXON BEACON 325

Mỡ MOBIL EXXON BEACON 325

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ MOBIL EXXON BEACON 325

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ Molykote EM-50L

Mỡ Molykote EM-50L

(0 đánh giá)

1,100,001 VND

Mỡ Molykote EM-50L

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955 Thêm vào giỏ hàng
Mỡ Molykote EM-60L

Mỡ Molykote EM-60L

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Molykote EM-60L

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ Molykote EM-30L

Mỡ Molykote EM-30L

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Molykote EM-30L

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ Molykote X5-6020

Mỡ Molykote X5-6020

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Molykote X5-6020

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ Molykote HP-300

Mỡ Molykote HP-300

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Molykote HP-300

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ MOLYKOTE HP-870

Mỡ MOLYKOTE HP-870

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ MOLYKOTE HP-870

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease AS2

Mỡ NSK Grease AS2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease AS2

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease PS2

Mỡ NSK Grease PS2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease PS2

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease LR3

Mỡ NSK Grease LR3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease LR3

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease LG2 (NSK GRS LG2)

Mỡ NSK Grease LG2 (NSK GRS LG2)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease LG2 (NSK GRS LG2)

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease LGU (NSK GRS LGU)

Mỡ NSK Grease LGU (NSK GRS LGU)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease LGU (NSK GRS LGU)

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ NSK Grease NS7

Mỡ NSK Grease NS7

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ NSK Grease NS7

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ Shin-Etsu G30L

Mỡ Shin-Etsu G30L

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Shin-Etsu G30L

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ Daikin GKL-2-100

Mỡ Daikin GKL-2-100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ Daikin GKL-2-100

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ SANKOL FG-84M

Mỡ SANKOL FG-84M

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ SANKOL FG-84M

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Mỡ PTFE  ROCOL SAPPHIRE PREMIER

Mỡ PTFE ROCOL SAPPHIRE PREMIER

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mỡ PTFE ROCOL SAPPHIRE PREMIER

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Molykote D 321R Anti-Friction Coating

Molykote D 321R Anti-Friction Coating

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Molykote D 321R Anti-Friction Coating

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955
Loctite C5-A

Loctite C5-A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Loctite C5-A

CÔNG TY TNHH DẦU MỠ NHỜN VIỆT NAM 139, Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việtnam 0913203955