Công dụng: Dùng hỗ trợ đi lại cho những người bị tổn thương chân

Chất liệu: Gỗ

Chiều cao: 117 cm, có thể tăng giảm