Thông số kỹ thuật:
Nhiệt độ: Từ -20 độ C đến 40 độ C (thang chia 2 độ C)
Độ ẩm: Từ 10% đến 90% (thang chia 5%)
Kích thước sản phẩm: 182 x 182 x 32 mm
Trọng lượng sản phẩm: 230 gr
Màu sắc: Trắng