Phân bón, đậm, tăng trưởng | 71 sản phẩm

KING ROOTING

KING ROOTING

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Siêu ra rễ Giải độc hữu cơ Kích thích hấp thu dinh dưỡng Tiết kiệm phân bón hóa học

KPHOS không đạm

KPHOS không đạm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ra rễ mạnh, sinh trưởng khỏe

KPHOS

KPHOS

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hạn chế thối rễ Giải độc phèn, giải độc hữu cơ

CASIC

CASIC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cứng cây, chắc hạt, chống đổ ngã Trổ đồng loạt, chống rụng hạt, muối hạt

Katonic

Katonic

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thích sự nảy mầm Ra rễ mạnh Tăng sức đề kháng

Kaba

Kaba

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thích ra hoa đồng loạt, đều, bông mập khỏe, tăng tỉ lệ đậu trái

Arafat

Arafat

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Lambda - cyhalothrin Thiacloprid Thiamathoxam Phụ gia đặc biệt

Comkcact

Comkcact

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- ức chế vàng lùn, lùn xoắn lá - chống nghẹn đòng, giải độc hữu cơ - dài bông, trổ đều, chín chắc tới cậy.

Siêu dinh dưỡng

Siêu dinh dưỡng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Vào gạo nhanh, tăng phẩm chất gạo đặc hiệu nhất

FOFOFE - K

FOFOFE - K

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Nts 9%, Potassium 19%, Bo, NAA...

KuKa

KuKa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tăng trưởng nhanh, phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh

Siêu dinh dưỡng

Siêu dinh dưỡng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Siêu to hạt

Siêu dinh dưỡng

Siêu dinh dưỡng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mập cây, đẻ nhánh nhiều, đề kháng mạnh với sâu bệnh

Siêu dinh dưỡng

Siêu dinh dưỡng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Siêu ra rễ, kích thích phân hóa rễ non, rễ mập khỏe, tăng khả năng hút dinh dưỡng

K.Bo

K.Bo

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tăng tỉ lệ đậu hoa, bông chắc, hạt mẩy

Siêu hạ phèn

Siêu hạ phèn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giải độc phèn, giải độc hựu cơ số 1

Siêu dinh dưỡng

Siêu dinh dưỡng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đòng to bông lớn

Siêu dinh dưỡng

Siêu dinh dưỡng

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chín chắc tới cậy

Bom Y Janpan

Bom Y Janpan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ra hoa, đậu trái, dưỡng bông, nuôi đòng

7-5-44 TE

7-5-44 TE

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Siêu dinh dưỡng nuôi hạt